Důležité sdělení!!!

a-1513177075.jpg

Nymburská lávka je od dnešního dne uzavřena

Po konzultacích s odborníky na mostní konstrukce není v tuto chvíli možné zaručit bezpečnost nymburské lávky pro pěší přes Labe. Dokud nebude bezpečnost zaručena, bude lávka vyřazena z provozu.

Problematika stavebně-technického stavu nymburské lávky včetně návrhu nutných opatření byla již před časem zadána firmě Pontex, ta provedla nutnou diagnostiku, zpracovala projektovou dokumentaci sanace, ale vzhledem k událostem v pražské Troji nyní doporučila, lávku uzavřít do detailnějšího prozkoumání.

Rada města Nymburk dnes na svém zasedání rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky, která je od stejného projektanta jako ta zřícená v pražské Troji.

Pěší mají možnost překonání řeky lávkou přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě. Občané mohou rovněž využít autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.
O dalších krocích budeme veřejnost průběžně informovat.

Stanovisko společnosti Pontex, spol. s r. o. k nahlédnutí zde

Autobusové spojení Nymburk náměstí - Nymburk Zálabí a zpět (jízdní řády)- zde (Aktualizováno 15.12.2017 o víkendové spoje)

Vloženo: 13.12. 2017

radnice.jpg

Poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce“

Město Nymburk vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce“ pro rok 2018.
Formulář žádosti je zveřejněn na úřední desce nebo je možné vyzvednout na odboru správy městského majetku MěÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, kancelář č. 209, tel. : 325 501 259, 727 967 746.

Termín pro podání žádosti o půjčku je do 17.01.2018

Formulář k dispozici zde

Vloženo: 12.12. 2017

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1512998655.jpg

Od nového roku občané zaplatí méně za odpady

Zastupitelé města odhlasovali snížení poplatku za komunální odpad. Občané města tedy od nového roku 2018 zaplatí o 100 Kč méně. Došlo ke snížení celkové částky místního poplatku za komunální odpad z původní částky 760 Kč na částku 660 Kč. Další změnou ve vyhlášce pro následující rok je úleva ve výši 160 Kč ročně pro poplatníka do 6 let věku včetně a osvobození pro poplatníky ve věku 90 let a více.

Více zde

Vloženo: 11.12. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1512655888.jpg

Porucha výtahu

V budově Městského úřadu Nymburk, U Staré sladovny čp. 390 došlo k technické závadě výtahu, jež si vyžádala vyřazení výtahu z provozu. Oprava výtahu a jeho opětovné zprovoznění potrvá s ohledem na závažnost závady přibližně 4 – 6 týdnů.
Nenadálá situace může zkomplikovat úřední jednání osobám, které vyžadují bezbariérový přístup. V dotčené budově sídlí Odbor správních činností a Odbor Obecní živnostenský úřad.

Další informace v detailu aktuality.

Vloženo: 07.12. 2017

Garant: Odbor správních činností a živnostenský úřad

a-1512051015.jpg

Nechte se inspirovat vánočním dárkem - Kalendáře s krásnými fotkami města jsou v prodeji

Město vydalo městské kalendáře s krásnými fotkami města na rok 2018. Prohlédnout a pořídit si je můžete v Turistickém informačním centru. V prodeji jsou nástěnné kalendáře (110 Kč/kus), stolní (65 Kč) a nástěnný plánovací (60 Kč).

Náhled zde

Vloženo: 30.11. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1512034686.jpg

Od prosince budou platit nové jízdní řády

S platností od 10.12.2017 vstupují v platnost nové jízdní řády železniční a autobusové dopravy. Přinášíme Vám výtah nejpodstatnějších změn týkajících se našeho města. Zdroj informací: www.szdc.cz (železniční jízdní řády) a IDSK (linky PID).

Vloženo: 30.11. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1511783128.png

Advent v Nymburce nabídne spoustu zábavy pro děti i dospělé

Nenechte si ujít Advent ve městě Nymburk. Letošní advent nabídne spoustu akcí pro děti i dospělé. Podrobný bohatý program zobrazíte v detailu aktuality.

Vloženo: 27.11. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1510313929.jpg

Regenerace panelového sídliště Drahelice (VI. etapa)

Oznamujeme, že v průběhu prosince letošního roku bude zahájeno předčasné užívání stavby 6. etapy revitalizace sídliště. Důvodem předčasného užívání před kompletním dokončením jsou neprovedené přeložky VN a NN kabelů starého typu společnosti ČEZ Distribice a.s.

Přes veškerou snahu se nepodařilo dohodnout s distributorem el. energie dřívější termín přeložek, než začátkem roku 2018. Z tohoto důvodu nebudou kompletně dokončeny některé chodníky (ul. Vítkovická) a některá parkovací stání (ul. Jurije Gagarina).

Věříme, že občané pochopí vzniklou situaci a budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po nedokončených komunikacích do doby řádné kolaudace stavby.

Vloženo: 10.11. 2017

Garant: Odbor rozvoje a investic

a-1510301161.jpg

Město Nymburk hledá kronikáře!

Město hledá kronikáře, který by vedl městskou kroniku od roku 2018 dále.
Vhodný kandidát by měl být morálně bezúhonný, velmi dobře znát místní poměry a český jazyk, vítány jsou zkušenosti s publikační činností.
Pokud byste měli o vedení nymburské městské kroniky zájem, kontaktujte vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče Bc. Markétu Tomčíkovou na tel. čísle 325 601 306, nebo na e-mailu marketa.tomcikova@meu-nbk.cz.
S vhodným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo.

Vloženo: 10.11. 2017

Garant: Bc. Markéta Tomčíková (odbor školství, kultury a památkové péče)

logo_ispop.jpg

Informace ke změnám v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2018

Ohlašování se provádí od 1.1.2018 elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP (www.ispop.cz), resp. přes jeho subsystém SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

Bližší informace na následujícím odkazu: zde

Vloženo: 27.10. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1507032292.jpg

Hlášení závad

Na webových stránkách města Nymburk najdete odkaz pro hlášení závad a návrhů na zlepšení prostředí ve městě. Odkaz do aplikace najdete v sekci OTEVŘENÁ RADNICE. Aplikace běží ve zkušebním provozu.
Jak se s aplikací pracuje najdete v detailu aktuality.

Vloženo: 03.10. 2017

uzavirka-doprava.jpg

Rekonstrukce komunikace v Lipové ulici

Oznamujeme, že od září 2017 až do dubna 2018 budou v Lipové ulici probíhat stavební práce na rekonstrukci komunikace. Nejprve úsek mezi ulicemi Okružní – Hronětická, pak Hronětická - Doubravská a Doubravská – Feuersteinova.
V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného osvětlení a bude řešena výsadba zeleně. Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. současně provedou výměnu páteřních rozvodů kanalizace, včetně přípojek k domům.
Upozorňujeme občany žijící v této oblasti na zvýšenou opatrnost při pohybu po komunikacích během realizačních prací. Svoz domovního odpadu a bezpečný přístup do jednotlivých objektů zajistí stavební firma.

Oznámení v PDF: zde

Vloženo: 20.09. 2017

Garant: Odbor rozvoje a investic

a-1504097808.jpg

Formulář ve věci zpracování digitálního povodňového plánu Nymburk

Formulář ke stažení, ve věci zpracování digitálního povodňového plánu Nymburk. Pouze pro ty, kterým byla doručena výzva k jeho vyplnění.

kontakt pro zaslání: lenka.frycova@meu-nbk.cz, tel. kontakt. 325 501 452

Formulář ke stažení - Zde

Vloženo: 30.08. 2017

Garant: Ing. Lenka Fryčová (odbor životního prostředí)

a-1502109996.jpg

Informace o zveřejnění nové verze modulu pro zpracování žádostí o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Informujeme potenciální žadatele o zveřejnění nové verze modulu pro zpracování žádostí o finanční příspěvky dle nařízení vlády 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016 Sb. (dotační tituly A, B, D). Nová verze byla doplněna o funkcionalitu kopírování řádků, byl aktualizován číselník pro kontrolu minimálních počtů sazenic a opraveny známé chyby, které aplikace produkovala.

Nová verze včetně aktualizované uživatelské příručky je ke stažení na odkazech:
odkaz 1 odkaz 2

Vloženo: 07.08. 2017

a-1500627396.jpg

Informace o africkém moru prasat a o opatřeních k zamezení šíření nákazy

Informace od Statní veterinární správy k zobrazení - Zde

Vloženo: 21.07. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1503316413.jpg

Nový parkovací systém v Nymburce (Aktualizováno 21.8.2017)

Nový parkovací systém v Nymburce - přehled

Doplňující informace ke změnám v parkování na místních komunikacích v obci Nymburk. Organizace dopravy v klidu spočívá na základě nařízení obce v rozsahu zmocnění dle § 23 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a to na základě vydaného NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 3/2017, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce.

Schválené úpravy dokumentace pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zde
Ceník parkování - zde
Projekt DZ - zde

Vloženo: 20.07. 2017

Garant: Odbor správy městského majetku

uzavirka-doprava.jpg

Oznámení o zahájení stavebních prací – Regenerace panelového sídliště Drahelice – VI. etapa.

Oznamujeme Vám, že v měsících červnu až říjnu tohoto roku budou v ulicích Jurije Gagarina, Karla Čapka, Vítkovické a Okružní probíhat stavební práce na rekonstrukci VI. etapy revitalizace sídliště Drahelice.
V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.

Vloženo: 18.05. 2017

Garant: Odbor rozvoje a investic

a-1494494942.png

Změny v registru vozidel od 1. června 2017

Od 1. června 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které budou moci majitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy.

Vloženo: 11.05. 2017

Garant: Odbor správních činností

a-1488974165.jpg

Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu v Nymburce (aktualizováno 9.10.2017)

Projekt v detailu aktuality.
V detailu přiložen projekt parkoviště u bazénu.

Vloženo: 08.03. 2017

Garant: Odbor rozvoje a investic

a-1486727841.jpg

Upozornění na podomní prodejce, KTEŘÍ KLAMOU o domluvě s vedením města

Upozorňujeme občany, že se po městě pohybují prodejci firmy České aukce s.r.o. se sídlem: Kobližná 47/19, 602 00 Brno-město, IČ: 04898648, kteří obcházejí zákaz podomního prodeje tím, že lákají na nižší ceny energií a zemního plynu účastí v aukci energií. Prodejci se klamavě odvolávají na spolupráci s Městem Nymburk. Město Nymburk se od této firmy distancuje a nemá s touto firmou nic společného. Na celém území města je zakázán podomní prodej a prodejci se tak dopouští přestupku. Městský úřad Nymburk proto občany varuje a doporučuje, aby byli pozorní a v případě, že si sami s prodejcem předem nesmluví schůzku, volali ihned linku městské policie 156.

Vloženo: 10.02. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1483975884.jpg

Změna ohlašovací povinnosti pro přepravu nebezpečných odpadů

Dokument k nahlédnutí zde

Vloženo: 09.01. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1483371773.jpg

Ohlašovací povinnost v roce 2017 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Podle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou původci (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby), kteří nakládali za kalendářní rok s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tunami ostatních odpadů, povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Podle § 22 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se ohlašování provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, a to příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností.

Vloženo: 02.01. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1420709719.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2017

Bližší info ZDE...

Vloženo: 30.12. 2016

Garant: Odbor ekonomický

obr_pen.jpg

Žádosti o individuální dotace na rok 2017

Žadatelé o individuální dotace z rozpočtu města Nymburka na rok 2017 mohou předávat vyplněné žádosti o finanční podporu na rok 2017 na podatelnu MěÚ nebo přímo na ekonomický odbor. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města (Úřad - formuláře ke stažení - formuláře ostatní - žádost o ind. dotaci).

Vloženo: 20.09. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1459320030.jpg

Město Nymburk zavádí nový informační systém - SMS InfoKanál

Mimořádné události jako byla letošní havárie vodovodu v Nymburce, ale i ty menšího rozsahu, odstávky vody nebo přerušení dodávek elektrické energie, bude hlásit občanům nový informační systém města. Město iniciovalo zavedení SMS InfoKanálu, aby docílilo větší a efektivnější informovanosti občanů právě při mimořádných událostech. Během měsíce dubna bude systém fungovat ve zkušebním provozu, občané už se ale mohou registrovat.


JAK SE ZAREGISTROVAT

REGISTRACE ON-LINE

Vloženo: 30.03. 2016

a-1438775713.jpg

Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......

Vloženo: 05.08. 2015

Posledních 20 vložených dokumentů na úřední desku

Vyvěšeno
Sejmuto
Jméno dokumentu
Formát
15.12. 2017
01.01. 2018
formát
11.12. 2017
08.01. 2018
formát
01.12. 2017
31.01. 2018
formát
01.12. 2017
31.01. 2018
formát
01.12. 2017
31.01. 2018
formát
01.12. 2017
31.01. 2018
formát
01.12. 2017
31.01. 2018
formát
Úřední deska je k dispozici také v podloubí radnice (Náměstí Přemyslovců 163) a v ulici U Staré sladovny 1708 na budově spisovny.

Tiskové zprávy

13.12. 2017

Nymburská lávka je od dnešního dne uzavřena

V sobotu 2. prosince 2017 odpoledne se zřítila lávka pro pěší v pražské Troji, která byla totožné konstrukce jako lávka v Nymburce. Rada města Nymburk dnes na svém zasedání rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky, která je od stejného projektanta jako ta zřícená v Troji.
celá zpráva - [304 kB | pdf]

12.12. 2017

Nymburk má svou koncepci dopravy

Město Nymburk má novou ,,Koncepci komunikační sítě (KOKOS)“. Zastupitele na svém zasedání 6. 12. schválili předloženou studii zabývající se dopravou na území města. Studie pomůže projektantům postupně zlepšovat dopravní situaci, potažmo kvalitu života v Nymburce.
celá zpráva - [359 kB | pdf]

11.12. 2017

V Lipové ulici budou stromy jen na jedné straně

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce celé ulice. Rovněž je řešena i situace s přerostlými lípami, které obyvatele dlouho trápí. V rámci rekonstrukce již bylo několik nevyhovujících stromů vykáceno a nyní je jisté, že nové stromy budou vysázeny pouze na jedné straně ulice.
celá zpráva - [309 kB | pdf]

08.12. 2017

Město Nymburk rozšíří zákaz hracích automatů

Na svém posledním zasedání 6. 12. schválilo zastupitelstvo města Nymburk rozšíření zákazu v obecně závazné vyhlášce o provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízení.
celá zpráva - [308 kB | pdf]

Od nového roku občané zaplatí méně za odpady

Zastupitelé rozhodli na svém zasedání 6. prosince o změně ve vyhlášce o místním poplatku za komunální odpad. Změna se souvisí s částkou za odpad pro všechny občany města Nymburk, kterým se od roku 2018 poplatek sníží o 100 korun. Navíc od poplatku budou osvobozeni senioři nad 90 let.
celá zpráva - [310 kB | pdf]

07.12. 2017

Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2018. S čím se počítá v následujícím roce?

Na svém posledním zasedání v tomto roce (6. 12.), zastupitelé města schválili rozpočet města Nymburk na rok 2018. Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů 530 935,79 tisíc korun a celkovou výší výdajů 509 568,72 tisíc korun. Již tradičně je rozpočet schodkový, kdy schodek bude vyrovnáván zapojením finančních prostředků z minulých let a mimorozpočtových zdrojů.
celá zpráva - [323 kB | pdf]

06.12. 2017

Na radnici budou oceněni bezplatní dárci krve

Občané města a zaměstnanci města Nymburk, kteří bezplatně a dlouhodobě darují krev budou ve čtvrtek 7. prosince na radnici oceněni. Jedná se o dlouhodobé bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli určeného počtu bezplatných odběrů.
celá zpráva - [308 kB | pdf]

05.12. 2017

Kaple sv. Jana Nepomuckého má nově zrestaurovanou balustrádu

Špatný a nevzhledný stav balustrády přímo před hlavním oltářem kaple sv. Jana Nepomuckého vyžadoval její celkové restaurování. Po úspěšném zrestaurování barokních intarzovaných dveřích v prosinci loňského roku došlo i na zmíněnou mramorovou balustrádu. Vše probíhalo pod dohledem památkářů a města Nymburk.
celá zpráva - [314 kB | pdf]

06.11. 2017

Pacienti jsou v nemocnici spokojeni, ukázal průzkum

Výborného hodnocení se dostalo Nemocnici Nymburk s. r.o. v dotazníkovém šetření, v němž její pacienti, ať již hospitalizovaní nebo ti, co přicházejí do ambulancí, vyjadřovali svou spokojenost formou odpovědí na dotazy zaměřené na široké spektrum oblastí.
celá zpráva - [245 kB | pdf]

25.10. 2017

Taneční kurzy 2018 budou v režii Nymburského kulturního centra

V roce 2018 bude základní taneční kurzy nově pořádat Nymburské kulturní centrum. Sobotním lekcím nebudou chybět prodloužené ani závěrečný věneček. Navíc se můžete těšit na pestrý program a možnost přihlášení do kurzů přes internet.
celá zpráva - [307 kB | pdf]

23.10. 2017

V Nymburce budou předána městská vyznamenání

Ve středu 25. října budou slavnostně předána významná městská ocenění na nymburské radnici. Vyznamenání Nymburský lev II. třídy uděluje rada města Nymburk, vyznamenání Nymburský lev III. třídy uděluje starosta města Nymburk.
celá zpráva - [319 kB | pdf]

11.10. 2017

Zastupitelé města schválili dotace na opravu budov v městské památkové zóně

Zastupitelstvo dle doporučení rady města schválilo na svém zasedání 27. září 2017 poskytnutí dotací v "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové zóně". Občané měli možnost podávat své žádosti do konce srpna 2017.
celá zpráva - [309 kB | pdf]

10.10. 2017

Město požádá o dotaci na systém kontroly zápachu v blízkosti firmy AZOS

Už skoro čtyři roky si občané nejen z nymburského Zálabí stěžují na zápach z firmy AZOS CZ. V červnu tohoto roku proběhl soud ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ, který vynesl rozsudek ve prospěch zinkovny. Přesto vedení města podniká další kroky v boji proti zápachu na Zálabí. Nyní město podá žádost o dotaci na pořízení systému, který kontroluje znečištění ovzduší.
celá zpráva - [313 kB | pdf]

09.10. 2017

Poskytovatelé sociálních služeb se mohou hlásit na rok 2018 do „Minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk“

Minimální síť poskytovatelů sociálních služeb sdružuje většinu sociálních služeb na území města Nymburk a díky této síti, mohou členové čerpat „Programové dotace“.
celá zpráva - [308 kB | pdf]

Chirurgickým pacientům ukrátí čas v nemocnici nové televizory

Hned šest televizorů obohatí chirurgické oddělení nymburské nemocnice. A to díky daru, který mu věnovala společnost Changhong Europe Electric s.r.o. Z rukou zástupců společnosti, Pavla Kafky a Lucie Kafkové, převzali televize ve čtvrtek 5. října primář chirurgie, MUDr. Jaroslav Chaluš společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou, a místostarostou města Nymburk, Mgr. Adrienou Gabrielovou.
celá zpráva - [235 kB | pdf]

06.10. 2017

Nymburský Obecní dům se dočká opravy venkovního obložení vzduchotechniky

Rozbité a místy odpadlé venkovní obložení vzduchotechniky u Obecního domu projde rekonstrukcí. Dojde i na doplnění nové hydroizolace, úpravu okrasných dřevin a nový trávník. Zhotovitel byl vybrán a začaly i samotné stavební práce.
celá zpráva - [305 kB | pdf]

05.10. 2017

Začala dlouho plánovaná rekonstrukce Lipové ulice

Obyvatelé nejen Lipové ulice dlouho volali po její rekonstrukci a vyřešení situace s přerostlými lípami. V rámci přípravy na rekonstrukci už bylo několik nevyhovujících stromů vykáceno a nyní začaly i stavební práce, které by měly skončit v dubnu příštího roku. Ostatní stromy budou řešeny v průběhu rekonstrukce.
celá zpráva - [307 kB | pdf]

03.10. 2017

Město Nymburk spouští nový systém hlášení závad

Drobné problémy či závady jako jsou například nesvítící lampa nebo černá skládka mohou nově občané města hlásit radnici prostřednictvím aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD.
celá zpráva - [310 kB | pdf]

15.09. 2017

Houbařská sezóna vrcholí, s ní přichází do interní ambulance pacienti s otravami

Ačkoliv lékařka interního oddělení nymburské nemocnice MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D. chválí houbaře z Nymburska za jejich znalosti druhů hub, přesto přinášíme rady a doporučení, díky nimž se houbařští nadšenci mohou vyhnout nepříjemnostem v podobě zdravotních obtíží, které mohou nastat po jejich konzumaci. A nejenom v případě požití jedovatých druhů. Mnohem častěji totiž dochází k takzvané sekundární otravě, jež je způsobena nedostatečnou tepelnou úpravou, špatným skladováním, požitím přemrzlých či jinak poškozených hub.
celá zpráva - [246 kB | pdf]

06.09. 2017

Část ulice Purkyňova budou zdobit nové chodníky

Město již společně s Technickými službami zajistilo opravy vjezdů v ulici Purkyňova. Teď přijdou na řadu i chodníky. Konkrétně se jedná o úsek ulice Purkyňova mezi ulicemi Zbožská a Tylova.
celá zpráva - [321 kB | pdf]

05.09. 2017

Nymburské památky se v září opět otevřou veřejnosti

Město se již tradičně připojí k celostátní akci – Dny evropského dědictví 2017, tentokrát po sedmé. V sobotu 9. září budou od 10 do 16 hodin zdarma otevřeny běžně nepřístupné památky. Pro návštěvníky je letos připraveno devět zajímavých míst z nich některá jsou veřejnosti zpřístupněna úplně poprvé.
celá zpráva - [400 kB | pdf]

01.09. 2017

Město udělí majitelům domu s reliéfem Elišky Přemyslovny pokutu až do výše 2 milionů korun

Městu došla trpělivost s majiteli velmi zanedbaného činžovního domu čp. 252 na Palackého třídě. Jedná se přitom o dům, který je na seznamu kulturních památek a zdobí jej nádherný reliéf Elišky Přemyslovny z roku 1910.
celá zpráva - [301 kB | pdf]

31.08. 2017

Kaple sv. Jana Nepomuckého se dočká odvlhčení a nočního osvětlení

Město upraví okolí kaple sv. Jana Nepomuckého a provede její odvodnění do dešťové kanalizace. Zhotovitel byl již vybrán a práce začnou v průběhu září. Hlavním cílem těchto úprav bude odvlhčení spodní části stavby (základy, navazující zdivo) a zajištění statických poruch zdiva.
celá zpráva - [310 kB | pdf]

30.08. 2017

NYMBURSKÝ JARMARK A POSVÍCENÍ

Nymburské posvícení je vrcholem nymburského kulturního roku. Je to také čas oslavy. Od původního významu posvícení zůstala oslava - v ulicích města, mezi lidmi, je to čas setkávání se, zábavy a kultury. Nymburské posvícení, které se koná ruku v ruce s tradičním jarmarkem, si klade za cíl být celoměstským a celodenním multižánrovým festivalem, který si užijete.
celá zpráva - [73 kB | pdf]

28.08. 2017

Nymburská chirurgie chystá od září objednávkový systém

Pilotní projekt vyvolávacího systému, který by zjednodušil, zrychlil a dodal komfort v ošetření pacientům, kteří přichází na ambulanci chirurgie, připravuje Nemocnice Nymburk s. r. o. Spuštěn bude 1. září letošního roku a cílem pilotního provozu je ověřit si, zda povede k plynulejšímu chodu odbavování pacientů a zda přispěje k jejich větší spokojenosti.
celá zpráva - [231 kB | pdf]

18.08. 2017

Město získalo dotaci na projekt „Odborné analýzy poskytovatelů sociálních služeb v Nymburce“

Město Nymburk podalo žádost o dotaci na podporu komunitního plánování, konkrétně na zaplacení zpracování odborné analýzy jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v Nymburce. Podanou žádost schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje na svém červnovém zasedání v plné výši.
celá zpráva - [304 kB | pdf]

15.08. 2017

Město rozdělilo granty pro druhou polovinu roku

Rada města společně s finančním výborem rozdělila celkových 400 tisíc mezi 43 žadatelů. Nejvíce žádostí bylo z oblasti sportu a město na ně přispělo nejvíce. Další část finančních prostředků putovala na kulturní projekty a ostatní projekty. Mezi ostatními město podpořilo společenské, dětské i vzdělávací akce.
celá zpráva - [355 kB | pdf]

14.08. 2017

Rekonstrukce v nymburské nemocnici bude mít větší rozsah, než se plánovalo

Stavební práce na započaté rekonstrukci pavilonu A v nymburské nemocnici ukázaly, že výměny stoupaček a hlavních rozvodů vody v suterénu a přívody, které jsou po desetiletích provozu zarostlé a místy zrezivělé až do kritického stavu, nejsou jedinými nutnými úpravami. Po odkrytí a vysekání potrubí bylo zjištěno, že v dezolátním stavu jsou rovněž rozvody topení a v nevyhovujícím pak také rozvody elektrické. Rovněž se přišlo na další komplikaci, kterou na budově zanechal čas, a to abnormálně promáčenou vnější obvodovou zeď.
celá zpráva - [240 kB | pdf]

25.07. 2017

Sestry v nymburské nemocnici dostanou přidáno již za červenec

(Nymburk, 24. července 2017) - Bez ohledu na skutečnost, zda Nemocnice Nymburk s. r. o. obdrží finanční prostředky na navýšení mezd středního zdravotnického personálu, pocítí sestry pracující ve směnném nepřetržitém provozu přidání již v červencové výplatě. Každé z nich se mzda zvýší o dva tisíce korun.
celá zpráva - [293 kB | pdf]

18.07. 2017

Město zrekonstruuje ohradní zeď Starého děkanství ze 17. století

U Starého děkanství a věže Kaplanky, která je součástí nymburských hradeb, město opraví chátrající ohradní zeď. Ta je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu, místy je zbořená a podepřená trámy.
celá zpráva - [490 kB | pdf]

17.07. 2017

V Nymburce bude chytré parkování s mobilní aplikací

Chytré parkování neboli placení parkovného prostřednictvím mobilní aplikace. Řidiči budou moci snadno a pohodlně platit za parkovné přímo z mobilního telefonu, bez nutnosti hledat parkovací automat. Systém chytrého parkování by měl v Nymburce začít platit od září letošního roku. Placení parkovného prostřednictvím parkovacích automatů samozřejmě zůstane.
celá zpráva - [484 kB | pdf]

14.07. 2017

PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST UVÍTÁ KLÁRU VÝTISKOVOU

Za necelý měsíc proběhne další, již 14. ročník Přístavní slavnosti. Tradiční letní „open air/free“ akce každoročně láká stovky návštěvníků. Pořadatelé letos vsadili na Andělem ověnčenou Kláru Výtiskovou, která svoji kariéru odstartovala v kapele Toxique.
celá zpráva - [101 kB | pdf]

13.07. 2017

Nymburská nemocnice pokračuje v rekonstrukcích

(Nymburk, 13. června 2017) – Centrální šatny pro střední zdravotnický personál v suterénu budovy H, rekonstrukce rehabilitačního oddělení, v přízemí chirurgického oddělení v budově A nové sociální zařízení a kuchyňka. Vybudování toho všeho plus stavební úpravy v podobě podhledů na chodbě a rekonstrukce rozvodů vody a topení rovněž v budově A čeká letošní rok nymburskou nemocnici.
celá zpráva - [237 kB | pdf]

03.07. 2017

V parku u kostela vznikla zpevněná plocha pro pétanque nebo jiné sportovní a kulturní aktivity

V parku Na Hradišti u kostela sv. Jiljí, vyrostla víceúčelová plocha vhodná mj. pro hraní pétanque. Část travnaté plochy v málo užívaném parku byla upravena ve spolupráci s TS Nymburk na herní plochu s mlatovým povrchem. Úpravou město doufá, že dojde k oživení tohoto prostoru k herním aktivitám občanů a odpočinku s výhledem na kostel.
celá zpráva - [323 kB | pdf]

30.06. 2017

Městskou policii Nymburk povede od července nový vrchní strážník

Rada města i Zastupitelstvo města Nymburk na svém posledním jednání odvolalo vrchního strážníka městské policie Nymburk Simonu Lazarovou. V čele městské policie ji od 1. 7. vystřídá její dosavadní kolega Tomáš Řehák.
celá zpráva - [321 kB | pdf]

Občané se aktivně zapojili do debaty o dopravě v Nymburce

V Nymburce proběhlo minulý týden setkání s veřejností na téma doprava. Jeho výstupy budou jedním ze zásadních podkladů pro zpracování koncepce komunikační sítě města.
celá zpráva - [362 kB | pdf]

23.06. 2017

Přístavní slavnost a posvícení nabídnou bohatý kulturní program

Přístavní slavnosti i Nymburský jarmark a posvícení mají již hotový program. Město ve spolupráci s Nymburským kulturním centrem připravilo zajímavý program na obě akce, kde si zajisté každý přijde na své.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

20.06. 2017

Město Nymburk chce dál bojovat proti zápachu a podá návrh na odvolání

U Okresního soudu v Nymburce proběhlo 20. června 2017 poslední stání ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ. Soud vynesl rozsudek ve prospěch firmy AZOS CZ. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že byli všichni překvapeni závěrečným rozsudkem.
celá zpráva - [330 kB | pdf]

19.06. 2017

Nymburští volejbalisté navštíví italské partnerské město

Volejbalisté z klubu Volleyball Nymburk, z.s. se podívají do italského partnerského města Porto San Giorgio. Rada města vyhověla žádosti klubu o finanční příspěvek na náklady spojené s mezinárodním turnajem mládeže a sportovním kempem v Itálii.
celá zpráva - [324 kB | pdf]

Přijďte si popovídat o Nymburských ulicích a uličkách

Setkání s veřejností na téma koncepce dopravy na území města Nymburk. Občané města se mohou přijít vyjádřit k dopravě a životu v okolí jejich ulice. Bude se diskutovat o tématech, jako jsou priority města v oblasti dopravy, nové silnice v Nymburce a okolí, charakter ulic, chodci, cyklisté, parkování a další funkce ulic. Přijďte na setkání ve čtvrtek 22. 6. od 18 do 20 hodin v malém sále Obecního domu.
celá zpráva - [325 kB | pdf]

15.06. 2017

Hasiči Nymburk se dočkají nového potrubí pro čerpání vody

Špatný a nevyhovující stav současného potrubí přivádějícího vodu do garáží HZS vyžaduje celkovou obnovu. Zhotovitel byl již vybrán a stavební práce začnou do konce června.
celá zpráva - [322 kB | pdf]

05.06. 2017

Město Nymburk opět podpořilo Domov sv. Josefa, kde se starají o pacienty s roztroušenou sklerózou

Rada města schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Oblastní charitu Červený Kostelec. Konkrétně se jedná o středisko Domov sv. Josefa. Příspěvek bude určen na provoz zařízení zajišťujícího komplexní zdravotní i sociální služby pacientům s roztroušenou sklerózou.
celá zpráva - [321 kB | pdf]

Začátkem července začne rozsáhlá rekonstrukce objektu HLAHOL

Špatný a nevyhovující stav objektu Smetanova domu - Hlahol z roku 1935 si vyžádal celkovou rekonstrukci. Zhotovitel rekonstrukce byl již vybrán a stavební práce na objektu začnou počátkem prázdnin.
celá zpráva - [327 kB | pdf]

02.06. 2017

Gymnázium Bohumila Hrabala i školní družina na ZŠ R.A.F. se dočkají nových oken

Rada města na svém 11. zasedání podpořila výměnu oken na pavilonu školní družiny v areálu ZŠ a MŠ letců R.A.F. i repasi oken východního křídla nymburského gymnázia.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

V ulici Jurije Gagarina vznikne nové dětské hřiště

Na místě starého a nevyhovujícího dětského hřiště v ulici Jurije Gagarina vznikne hřiště úplně nové. Město Nymburk nyní vybírá zhotovitele stavby a rovněž podalo žádost o dotaci na výstavbu tohoto hřiště od Nadace ČEZ, Grantové řízení „Oranžové hřiště“.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

01.06. 2017

Hřbitovní správa se nejspíš přesune do nových prostor

Nevyhovující objekt hřbitovní správy na nymburském hřbitově, to je současný stav, na který si stěžují občané i zaměstnanci hřbitovní správy. Z tohoto důvodu město společně s technickými službami zvažují přesunutí do nových prostor.
celá zpráva - [315 kB | pdf]

31.05. 2017

Technické služby města investují do lepšího zázemí i vybavení

Technické služby trápí zastaralá technika z minulých let. To se má nyní změnit. Díky lepšímu hospodaření a dosažení značných úspor chtějí Technické služby města Nymburka investovat do nové techniky.
celá zpráva - [322 kB | pdf]

26.05. 2017

Plicní oddělení modernizuje diagnostické vybavení

Dva zcela nové přístroje, které zjednoduší, zpřesní a zrychlí diagnostiku onemocnění dýchacích cest, zvýší kvalitu vyšetření pacientů na plicním oddělení nymburské nemocnice. Jedním z nich už navíc nymburští lékaři disponují. Za zhruba 900.000 korun pořídila nemocnice bodypletysmograf.
celá zpráva - [234 kB | pdf]

05.05. 2017

Stanovisko města ve věci AZOS CZ

Včera u Okresního soudu v Nymburce proběhlo další stání ve věci AZOSu, ani tentokrát nebyl vynesen rozsudek a soud byl opět odročen, tentokrát na 20. června. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že jsme byli zcela šokováni závěrečným poučením paní soudkyně.
celá zpráva - [317 kB | pdf]

27.04. 2017

Náměstí Přemyslovců se promění ve volejbalové hřiště

Ve spolupráci s městem Nymburk proběhne na Náměstí Přemyslovců od 8. do 13. 6. 2017 akce s názvem - Týden beach volejbalu. Tato výjimečná akce se bude konat přímo na hlavním nymburském náměstí, kde bude postaveno kompletní volejbalové hřiště.
celá zpráva - [327 kB | pdf]

26.04. 2017

Město jedná o modernizaci nymburského nádraží včetně jeho okolí

Vedení města jedná se zástupci SŽDC a SON o modernizaci trati, nástupišť, celého nádraží. Současně je zadávána i projektová dokumentace na systém Park & Ride. Společně s modernizací železničního nádraží chce město řešit i přednádražní prostor.
celá zpráva - [328 kB | pdf]

Město přispěje na opravy domů v centru města

Město Nymburk bude přispívat na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně. Dotace je určena na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov nacházejících se v městské památkové zóně (MPZ).
celá zpráva - [325 kB | pdf]

25.04. 2017

SK Polaban se dočká nového hřiště

Zastupitelstvo města Nymburk na svém posledním zasedání 12. 4. 2017 schválilo poskytnutí finanční dotace SK Polabanu Nymburk, z.s. ve výši 1,2 mil korun na rekonstrukci fotbalového hřiště, což činí 20 procent z konečné přidělené částky ve výši 7,3 milionů korun.
celá zpráva - [322 kB | pdf]

24.04. 2017

V Nymburce se v příštím školním roce otevře 10 prvních tříd

Zápisy do prvních tříd nymburských základních škol proběhly 3. a 10. dubna 2017. Nově byl termín zápisů posunut novelou školského zákona z původního období 15. ledna – 15. února na nový pozdější termín od 1. do 30. dubna.
celá zpráva - [324 kB | pdf]

31.03. 2017

V Nymburce se v dubnu otevřou brány památek dokořán

Město Nymburk se prostřednictví Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska opět připojilo k Mezinárodnímu dni památek a sídel, který se pravidelně slaví 18. dubna. Program viz TZ
celá zpráva - [403 kB | pdf]

30.03. 2017

Město rozšíří stanoviště na tříděný odpad a pytlový sběr

Na svém posledním zasedání schválila Rada města Nymburk rozšíření stanovišť kontejnerů na tříděný odpad a umístění kontejnerů na pytlový sběr.
celá zpráva - [320 kB | pdf]

29.03. 2017

Město přidělilo dotace sociálním službám zařazeným v Minimální síti sociálních služeb

Rada města Nymburk schválila na svém posledním zasedání návrh Sociální komise a Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na přidělení programové dotace v sociální oblasti sociálním službám zařazeným v Minimální síti sociálních služeb města.
celá zpráva - [428 kB | pdf]

28.03. 2017

Občané se setkají s radními v ulicích Nymburka i letos

Doplnění dopravního značení, oprava nebo přemístění kontejnerů, řešení parkovacích míst, úprava zeleně, oprava chodníků. To jsou některé ze splněných úkolů, na které upozornili občané radní při společných setkáních během loňského roku v Nymburce.
celá zpráva - [359 kB | pdf]

24.03. 2017

V Nymburce se bude konat mezinárodní konference k 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala

Město Nymburk ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Univerzität Erfurt a Univerzité Libre de Bruxelles pořádá ve dnech čtvrtek 30. března až sobota 1. dubna mezinárodní konferenci k 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala.
celá zpráva - [331 kB | pdf]

23.03. 2017

Nymburské krematorium je národní kulturní památkou

Krematorium bylo od roku 1958 zapsanou kulturní památkou a nyní je národní kulturní památkou (NKP), prohlášenou vládou České republiky, pro svůj mimořádný architektonický význam.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

17.03. 2017

Chirurgické oddělení má nového primáře

Chirurgické oddělení nymburské nemocnice má od 1. března 2017 nové vedení.
celá zpráva - [229 kB | pdf]

15.03. 2017

Město rozdělilo granty prvního kola za rok 2017

Celkových 800 tisíc korun rozdělilo vedení města ve spolupráci s finančním výborem mezi 61 žadatelů. Nejvíce žádostí bylo z oblasti sportu a vydalo na ně více než polovina finančních prostředků, dále kulturních projektů, společenských a dětských akcí.
celá zpráva - [415 kB | pdf]

24.02. 2017

Nymburské autobusové zastávky dostaly nové aktuálnější názvy

Rada města schválila přejmenování autobusových zastávek na území města Nymburk. K přejmenování dojde v souvislosti s jednáním města s organizací ROPID a možnosti integrace města do systému PID. Názvy některých zastávek již neodpovídaly realitě.
celá zpráva - [332 kB | pdf]

23.02. 2017

Městská policie Nymburk má své jednotlivé okrsky

Od března mají strážníci městské policie Nymburk město rozděleno do šesti částí, tzv. okrsků. Každý okrsek má svého strážníka a jeho zástupce. Jednotlivé okrsky mají i svou speciální emailovou adresu, kam mohou občané psát své stížnosti a poznatky.
celá zpráva - [379 kB | pdf]

22.02. 2017

Ulice Dlabačova se dočká nového chodníku

Rada města odsouhlasila výstavbu nového chodníku v ulici Dlabačova na Zálabí. Nový chodník by měl zdobit ulici už v létě letošního roku.
celá zpráva - [349 kB | pdf]

13.02. 2017

Nové trasy autobusů povedou od konce března přes Nymburk a nahradí i městskou hromadnou dopravu

Ke konci března se Pražská integrovaná doprava rozšíří do oblasti Nymburska. Největší změny zaznamená právě Nymburk, který se po Lysé nad Labem, Milovicích a Čelákovicích také připojí k Pražské integrované dopravě, která nahradí městskou dopravu ve městě.
celá zpráva - [452 kB | pdf]

18.01. 2017

Interní vyšetřování vyloučilo systémové selhání

S ohledem na smutnou událost, která nastala v Nemocnici Nymburk s. r. o. s následkem smrti pacienta na interním oddělení, nemocnice spustila vlastní interní šetření.
celá zpráva - [182 kB | pdf]

Současná situace a podniknuté kroky ve věci město Nymburk a společnost AZOS CZ

Není měsíc, v němž by se vedení města Nymburk vedle jiných důležitých záležitostí nezabývalo problémem se zápachem v Nymburce.
celá zpráva - [332 kB | pdf]

16.01. 2017

V centru města Nymburka se chystá úprava a regulace dopravy v klidu - nové parkovací zóny

Město Nymburk dlouhodobě řeší problém s parkováním v centru města, z tohoto důvodu přistoupilo k přípravě celkové úpravě parkovacího režimu. Nová úprava má za cíl uvolnění ulic od aut a podpořit rychlejší střídání krátkodobě parkujících vozidel.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

12.01. 2017

Městské kulturní středisko Nymburk se změnilo na Nymburské kulturní centrum

Od nového roku 2017 se příspěvková organizace - Městské kulturní středisko Nymburk (MěKS Nymburk) přejmenovalo na Nymburské kulturní centrum. Současně se změnou názvu se zmodernizoval i celý korporátní design – nová loga a webové stránky.
celá zpráva - [325 kB | pdf]

03.01. 2017

První miminko nymburské nemocnice dostalo dárky

Novopečené mamince Barboře Michlové, která na Nový rok přivedla na svět Valentýnku Gachovou, první miminko narozené v roce 2017 v nymburské nemocnici, přišli pogratulovat Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o. a starosta města Pavel Fojtík
celá zpráva - [231 kB | pdf]

01.01. 2017

Prvním letošním miminkem narozeným v Nymburce je holčička

I Nemocnice Nymburk s. r. o. se dočkala na Nový rok miminka, které se narodilo v její porodnici. Je jím holčička Valentýnka, jež přišla na svět 1. ledna 2017 v 18.45 hodin. Při narození vážila 2.710 gramů a měřila 47 centimetrů.
celá zpráva - [185 kB | pdf]

Prosinec 2017

DatumOdkaz
15.12. 2017hlášení
14.12. 2017Mimořádné hlášení
13.12. 2017hlášení
13.12. 2017Mimořádné hlášení
11.12. 2017hlášení
08.12. 2017hlášení
06.12. 2017hlášení
04.12. 2017hlášení
01.12. 2017hlášení
Starší hlášení

Akce na dnešní den

image Nymburk Vánoční

Nymburk Vánoční
01.12. 2017 - 31.01. 2018
Výstava fotografií Davida Choděry.

image Kam jsme chodili do školy

Kam jsme chodili do školy
16.11. 2017 - 07.01. 2018
Z historie škol v Nymburce. Zveme vás na výstavu, která připomene bohatou historii škol v Nymburce. Při přípravě výstavy jsme spolupracovali se Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Zavzpomínejte si spolu s námi i na svá školní léta v nymburských lavicích. První snahy o povznesení vzdělanosti v Nymburce můžeme spojit se založením města, kdy na přelomu 13. a 14. století vznikl konvent a kostel pro kazatelský řád dominikánů. Je nesporné, že později ve městě působila řádná latinská klášterní škola. Víme, že tato zaniká spolu s klášterem na počátku 15. století za husitských válek. V registrech z poloviny 16. století se dovídáme, že ve městě stojí patrová škola v blízkosti kostela sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí). Ve své době vyhlášená latinská škola umírněných kališníků končí v rozvalinách během třicetileté války. V následujících dvě stě letech jsou pro školu ve městě upraveny různé prostory, k nejznámějším patří tzv. Kamenný dům u Fortny (v místě dnešní budovy soudu). V roce 1820 se školní učebny vrací do jednoho křídla kláštera, které bylo v roce 1881 zbouráno. Rozvoj města a růst počtu obyvatel v 19. století zapříčinily, že na místě zrušeného kláštera je již v roce 1882 postavena chlapecká škola, později rozšířená o školu dívčí. Na žádost německého obyvatelstva je založena německá privátní škola. Vedle toho vzniká i řemeslná nedělní pokračovací škola pro učně a první „útulek“ pro předškolní děti. V letech 1897 a 1902 je postaven komplex moderních škol v ulici Komenského. V roce 1903 je založena vyšší reálka, ta získala v roce 1907 novou budovu. Vznik Československé republiky po první světové válce přinesl i do nymburských škol moderní pedagogické myšlenky. Od roku 1930 jsou patrné snahy představitelů města o vybudování další školy. Vybudovat novou školu se podařilo až v roce 1976, kdy bylo zahájeno vyučování na tzv. 4. základní škole na nymburském sídlišti. Vystavené exponáty jsou ze sbírkového fondu muzea, nymburských škol archivu v Lysé nad Labem. Uvidíte stavební plány škol, školní kroniky a dobové fotografie. Minulá i nedávná školní léta nejlépe připomenou školní lavice s kalamářem, učebnice, počítadla, psací potřeby a důmyslné pomůcky. František Sýkora Polabské muzeum – Vlastivědné muzeum Nymburk

image PF pro Bohumila Hrabala

PF pro Bohumila Hrabala
01.12. 2017 - 07.01. 2018
Vlastivědné muzeum vás zve na pár desítek PF zaslaných Bohumilu Hrabalovi od jeho přátel a známých. Nejstarší PF z roku 1965 poslali Josef ˇ3korecký a Zdena Škvorecká. Další PF z roku 1971 jako koláž mu zaslali Láďa Ducháček a Věra Boudníková. Nechybí zde ani spisovatelé, umělci či herci.

 Taoistické Tai Chi

12.09. 2017 - 31.12. 2017
Cvičení pro zdraví těla i mysli. Nová skupina pro začátečníky od podzimu 2017

 Rozpis vánočních bohoslužeb - Církev českobratrská evangelická

 Roráty

Roráty
09.12. 2017 - 23.12. 2017
Bohoslužba se zpěvem staročeských adventních zpěvů ze 16. století. V atmosféře ztemnělého kostela osvíceného pouze svitem svíček vynikne přicházející svítání. Zpěv tvoří velkou část dění. Příchozí mají k dispozici sešitek se zpěvy a mohou se přidat ke zpěvu.

image Vodní svět

Vodní svět
02.12. 2017 - 22.12. 2017
Výstava výtvarného sdružení Jana Dědiny. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 2. prosince ve 14 hodin. Vystoupí smíšený pěvecký sbor Hlahol.

 Průkazka do knihovny jako vánoční dárek

Průkazka do knihovny jako vánoční dárek
01.12. 2017 - 22.12. 2017
Darujte svým blízkým průkazku do knihovny na půl roku zdarma. Co všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih a časopisů ve všech odděleních knihovny, půjčování cd a přístup k internetu.

 Adventní výtvarné tvoření - Kreativní tvořivá dílna pro děti

Adventní výtvarné tvoření - Kreativní tvořivá dílna pro děti
04.12. 2017 - 22.12. 2017
Každý den během adventních dnů v otevírací době knihovny si můžete přijít do knihovny vyrobit vánoční překvapení. Každý týden budeme tvořit jiné.

 Advent s dílničkami v Modelovém kolejišti

Advent s dílničkami v Modelovém kolejišti
16.12. 2017
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru do Modelového kolejiště v Nbk - Drahelicích, bude připravena spousta kreativních dílniček a voňavých dobrůtek. Zveme dospělé i děti do Modelového kolejiště na mašinky a dílničky pro šikovné děti . Děti si mohou udělat výrobek z pedigu, korálků,obrázek z písků, vymalovat hliněný zápich a další. Občerstvení připraví Luna Catering

image Adventní koncert Hlaholu

Adventní koncert Hlaholu
16.12. 2017
Vystoupení smíšeného pěveckého sboru Hlahol.

image Crossband Vánoce

Crossband Vánoce
16.12. 2017
Tradiční koncert kapely Crossband na malé scéně. V sobotu 16. prosince zve kapela Crossband především dětské publikum a proto se bude začínat již v 17:00 hodin. Výhodou je, že nemusíte řešit hlídání a užijete si tento rodinný koncert spolu s dětmi.

image Star Wars: Poslední z Jediů - přidaná projekce

Star Wars: Poslední z Jediů - přidaná projekce
16.12. 2017
Sága rodu Skywalkerů pokračuje. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti.

 V. Dětský den s ČEZ Basketball Nymburk

V. Dětský den s ČEZ Basketball Nymburk
16.12. 2017
Děti si na začátku společně vyrobí upomínkový předmět na dětský den jako památku, dále se bude pokračovat v tělocvičně sportovním programem. Nebude jako pokaždé chybět možnost si zaplavat v bazénu pod dozorem rodičů. Více informací na www.basket-nymburk.cz, informačních portálech ČEZ Basketball Nymburk a plakátech. Těšíme se na vás.

Stálé Akce

image Stálá expozice Bohumila Hrabala

Stálá expozice Bohumila Hrabala
výstava ve Vlastivědném muzeu

image Nymburk v proměnách věků

Nymburk v proměnách věků
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Z dějin železnice

Z dějin železnice
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Židé a židovské památky na Nymbursku

Židé a židovské památky na Nymbursku
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

azos_kauza""

Kontakty

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk
Telefon: 325 501 101, 111
Fax: 325 514 283
E-podatelna: mail@meu-nbk.cz
ID datové schránky: 86abcbd
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500

Mapa-kontakty