Kancelář starosty

Vedoucí odboru: Vlasta Strnadová
Fax: 325 514 283
E-mail: starosta@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru

Kancelář starosty komplexně zabezpečuje koordinaci činnosti kanceláře starosty
  • organizační zajištění zasedání rady města a zastupitelstva města
  • zabezpečuje po stránce personální a administrativní činnost Městské policie v souladu s pokyny starosty
Oddělení propagace a cestovního ruchu
  • vydávání propagačních materiálů, realizace výstav, prezentace a propagace města
  • zajištění provozu Turistického informačního centra
  • vydávání Kulturního měsíčníku
  • aktualizace kalendária akcí na webu města