Komise

Komise zřizuje Rada města Nymburk dle § 122 odst.1 a § 102 odst.2 písm.h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Komise mají postavení iniciativního a poradního orgánu rady města. Zřízeny jsou:
  1. Bytová komise
  2. Sociální komise
  3. Komise rozvoje a investic
  4. Komise pro školství, kulturu a sport
  5. Komise správy majetku, životního prostředí a likvidační

Bytová komise

Člen funkce
Předsedka
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Zápisy z jednání: Zde

Sociální komise

Člen funkce
Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise rozvoje a investic

Člen funkce
Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise pro školství, kulturu a sport

Člen funkce
Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise správy majetku, životního prostředí a likvidační

Člen funkce
Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Zápisy z jednání: Zde