Komise

Komise zřizuje Rada města Nymburk dle § 122 odst.1 a § 102 odst.2 písm.h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Komise mají postavení iniciativního a poradního orgánu rady města. Zřízeny jsou:
  1. Bytová komise
  2. Sociální komise
  3. Komise rozvoje a investic
  4. Komise pro školství, kulturu a sport
  5. Komise správy majetku, životního prostředí a likvidační

Bytová komise

Člen funkce
MVDr. Lucie Zatloukalová Předsedkyně
Miloslav Kothera Člen
Miroslav Jára Člen
Vlastimil Hendrych Člen
Mirka Vaníčková Člen
RSDr. Jarmila Šmídová Člen
Martin Šimek Člen
Zápisy z jednání: Zde

Sociální komise

Člen funkce
Radka Plačková Předsedkyně
Vanda Klepačová Člen
Mgr. Martina Kučerová Člen
Bc. Ivana Bohuslavová Člen
Lukáš Toman Paclt Člen
Ivana Plačková Člen
Bc. Martina Šantrůčková Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise rozvoje a investic

Člen funkce
Marek Michl Předseda
Ing. Jiří Kulhánek Člen
Jan Chrtek, DiS. Člen
Ing. Vojtěch Krameš Člen
Ing. Jan Vlasák Člen
Ing. Miloš Petera Člen
Ing. arch. Jaroslav Janoušek Člen
Jiří Vetešník Člen
Vojtěch Věchet Člen
Zdeněk Vocásek Člen
Zdeňka Prudká Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise pro školství, kulturu a sport

Člen funkce
Mgr. Ivan Mezlík Předseda
Jan Kára Člen
Mgr. David Michálek Člen
Zdeněk Mareš Člen
Ladislav Sokolovský Člen
Mgr. Ilona Mýtová Člen
Mgr. Eva Černá Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise správy majetku, životního prostředí a likvidační

Člen funkce
Miloš Šindelář Předseda
Mgr. Zdeněk Skoupý Člen
Jan Koucký Člen
Vlastimil Burian Člen
Tomáš Bártl Člen
Alois Prudký Člen
Mgr. Jan Petřík Člen
Jaroslav Štencl Člen
Petr Hasan Člen
Zápisy z jednání: Zde