Minimální síť sociálních služeb města Nymburk

Pravidla pro zařazení a aktualizaci Minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk na léta 2021-2023 [pdf/257kb]


Žádost o zařazení do Minimální sítě sociálních služeb na léta 2021 - 2023 [xlsx/77kb]


Zásady o poskytování peněžních prosředků z rozpočtu města Nymburk [pdf]


Žádosti o vstup do Minimální sítě v písemné i elektronické podobě posílejte na adresu Městského úřadu Nymburk a na kpssnbk@gmail.com. Termín odevzdání žádostí je do 11.1.2020.

Formulář vyúčtování Programové dotace z rozpočtu města Nymburk za rok 2020 [docx]
Formuláře v písemné i elektronické podobě posílejte na adresu Městského úřadu Nymburk a na kpssnbk@gmail.com. Termín odevzdání vyúčtování je do 31. 1. 2021.

Pravidla programové dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2021
Žádost o programovou dotaci v sociální oblasti 2021

Město Nymburk vyhlašuje dotační řízení na "Programové dotace na poskytování sociálních služeb ve městě Nymburk pro rok 2021". Dotace jsou určeny pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do "Minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk na léta 2021-2023". Příjem žádostí o programovou dotaci je stanoven od 11. 3. 2021 do 1. 4. 2021 včetně.