Územní plány obcí

Obec
Platné územně plánovací dokumentace
Datum schválení (vydání )
Projednávané územně plánovací dokumentace
Územní plán obce
Změna č. 1
Změna č. 2
2001
2006
2010
Územní studie - lokalita Z 02.1
Územní plán sídelního útvaru
Zpráva o uplatňování ÚP
1999
2016
 
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2010
2014
 
Územní plán
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2008
2009
2016
 
Územní plán
2015
Územní plán
2017
Územní plán obce
Změna č. 1
2004
2010
Změna č. 2
Územní plán obce
Změna č.1
Zpráva o uplatňování ÚP
2002
2004
2015
 
Územní plán
2013
 
Územní plán
2018
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2011
2016
Územní plán obce
Změna č. 1
Změna č. 2
2004
2006
2009
 
Územní plán
2016
 
Územní plán sídelního útvaru
Změna č. 1
2000
2006
Územní plán - návrh
Územní plán
2015
 
Kostomlaty nad Labem
Územní plán obce
2003
 
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2009
2014
 
Územní plán sídelního útvaru
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2001
2003
2015
 
Územní plán obce
Zpráva o uplatňování ÚP
2001
2016
Návrh zadání územního plánu
Územní plán
2017
-
Územní plán
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2008
2013
2018
Územní plán obce
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2006
2010
2017
 
Územní plán
2016
-
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2013
2017
 
Nový Dvůr
-
-
 
Územní plán obce
2018
Územní plán obce
Změna č. 2
2002
2014
Územní plán obce
Změna č. 1
Změna č.2
2006
2012
2018
Územní plán

2014
Územní plán sídelního útvaru
Změna č. 1
Změna č. 2
1998
2004
2013
 
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2010
2014
 
Straky
-
-
 
Vymezení zastavěného území
2016
Návrh ÚP
Územní plán
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2009
2013
2017
Územní plán obce
Zpráva o uplatňování ÚP
2006
2016
 
Územní plán obce
Zpráva o uplatňování ÚP
2002
2016
 
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2008
2016
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2008
2016
Žitovlice
Územní plán obce
2005