Systém sběru tříděného odpadu od domů

Vedení města ve spolupráci s technickými službami připravuje zavedení společného pilotního projektu na třídění papíru a plastu do speciálních nádob přímo u domů. S ohledem na avizované omezení skládkování komunálních odpadů by měl tento systém snížit množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Věříme, že se projekt osvědčí a budou následovat i další lokality. Tento systém je zároveň opatřením proti neúměrnému navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu. Děkujeme, že pečlivě třídíte a že se účastníte tohoto systému.

Celý projekt bude spuštěn od 2. března 2020, a to v lokalitě Jankovice – rodinné domy, tedy v ulicích Ke Strouze, Krátká, Polní, U Lidušky, Široká, Jankova, Tomáše Černého, Osvalda Polívky, Josefa Červeného a části Zbožské, od ulice Ke Strouze po ulici Potoční.
Trvalé stanoviště sběrných nádob lze na veřejné prostranství umístit se souhlasem vlastníka pozemku.

Harmonogram a organizace svozu ve spojitosti s tímto systémem

  1. Svozový den směsného komunálního odpadu 1 x za dva týdny dle harmonogramu svozu (vždy ve středu v sudý týden).
  2. Svozový den s plasty je 1 x za čtyři týdny v pátek dle harmonogramu svozu.
  3. Svozový den s papírem je 1 x za čtyři týdny v pátek dle harmonogramu svozu.
  4. Svozový den s bioodpadem je 1 x za týden vždy v úterý dle harmonogramu svozu.

Odkazy

Harmonogram svozu v roce 2021 - ZDE [PDF]
Co do nádob v systému patří a nepatří - ZDE [JPEG]

Kontakt:
tel. +420 325 517 961, e-mail: info@ts-nymburk.cz
tel. +420 325 501 210, e-mail: pavel.bednar@meu-nbk.cz

Otázky a odpovědi:

Kdy a kde bude svoz plastů a papíru od domu zaveden?
Celý projekt bude spuštěn od 2. března 2020, a to v lokalitě Jankovice – rodinné domy, tedy v ulicích Ke Strouze, Krátká, Polní, U Lidušky, Široká, Jankova, Tomáše Černého, Osvalda Polívky, Josefa Červeného a části Zbožské.

Pokud v příštích dnech naleznete informační leták od Odboru správy městského majetku MěÚ Nymburk, změna se týká i vás. Prosíme, abyste se řídili instrukcemi v letáku. Podrobnější informace naleznete zde na této stránce. Jakékoliv informace vám poskytneme také na e-mailové adrese pavel.bednar@meu-nbk.cz, případně na telefonním čísle 325 501 210.
Systém sběru tříděného odpadu od domů se týká pouze rodinných domů?
Ano, změna se týká rodinných domů v dané lokalitě, nikoliv bytových.
Do čeho se budou tříděné odpady ukládat?
Tříděné odpady se budou moci ukládat do nádob na papír (modrá), plasty a nápojové kartony (žlutá), bioodpad (hnědá), komunální odpad (černá). Nádoba musí být umístěna na vlastním pozemku. Pro bezproblémový svoz je třeba umístit nádobu před dům večer před svozovým dnem, aby je TS mohly následující den ráno svézt.
popelnice_tr_odpad 1
popelnice_tr_odpad 2
Kde a za jakých podmínek mohu obdržet nádoby na tříděný odpad?
Zájemcům budou nádoby rozvezeny ve dnech 4. 2., 7. 2. a 11. 2. vždy od 16 hodin. Občané, kteří v uvedené svozové dny nebudou zastiženi si mohou od 12. 2. nádoby vyzvednout ve sběrném dvoře TS, Drahelická 230, 288 02 Nymburk. Nádoby na papír, plasty jsou zdarma na základě smlouvy o výpůjčce. Harmonogram svozů tříděných komodit, komunálních odpadů a další informace Vám budou předány při podpisu smlouvy.
Kontakt: tel. +420 325 517 961, e-mail: info@ts-nymburk.cz
Nechci popelnice na tříděný odpad. Bude mi v tomto případě směsný komunální odpad svážen jednou týdně?
Ne. Ve vybrané lokalitě města, tj. v lokalitě Jankovice – rodinné domy (ulice Ke Strouze, Krátká, Polní, U Lidušky, Široká, Jankova, Tomáše Černého, Osvalda Polívky, Josefa Červeného a části Zbožské, od ulice Ke Strouze po ulici Potoční), s rodinnými a bytovými domy bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu jednou za 2 týdny i v případě, že nevyužijete možnosti zapůjčení nádob na tříděné odpady (dle harmonogramu svozu).
Co mám dělat, když budu mít během roku mimořádně větší množství odpadu?
V tomto případě je možné využít sběrných míst nebo všechny odpady odvést na sběrný dvůr TS, Drahelická 230, Nymburk.

Provozní doba
Pondělí6:00 - 18:00
Úterý6:00 - 14:30
Středa6:00 - 14:30
Čtvrtek6:00 - 14:30
Pátek6:00 - 18:00
Sobota6:00 - 12:00