Systém sběru tříděného odpadu od domů

Vedení města ve spolupráci s technickými službami zavedlo v loňském roce systém sběru tříděného odpadu přímo od domů. Jedná se o třídění papíru a plastu do speciálních nádob přímo u domů (rodinné domy). Tento systém má za cíl snížení množství komunálního odpadu, a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Zároveň je opatřením proti neúměrnému navyšování poplatku za svoz odpadu. Děkujeme, že pečlivě třídíte a že se účastníte tohoto systému.

Systém již funguje od 2. března 2020 v lokalitě Jankovice – rodinné domy, tedy v ulicích Ke Strouze, Krátká, Polní, U Lidušky, Široká, Jankova, Tomáše Černého, Osvalda Polívky, Josefa Červeného a části Zbožské, od ulice Ke Strouze po ulici Potoční.
Nově od 1. září 2021 přibyly další lokality, a to ulice: Purkyňova, Jičínská, Máchova, Dobrovského, Ferdinanda Schulze, Husova, 28. října, Komenského, Zbožská (po koleje), Nerudova, Tylova, Vorlíčkova, Otakara Theera, Za Drahou, Potoční, V Kolonii, Husova, 2. května, Park v Kolonii, Hálkova, Havlíčkova, Resslova, Bedřicha Smetany, Palackého třída (mimo centrum), Antonína Dvořáka, Petra Bezruče, Maršála Koněva, Na Splavech, Svatopluka Čecha, Sladkovského, U vlečky, Hrabalova, U Cukrovaru, Poděbradská, Třebízského, Kramolínova, Boženy Němcové, Masarykova, Raisova, Černohorského, Luční, Labská, Brigádnická, Pobřežní, Jižní, Rohovládova, Zahradní, V Zahrádkách, Kopretinová, Ječná, Žitná, Chrpová, Šípková, Maková. Dále lokality Všechlapský vrch (Velelibská, Všechlapská, Železničářů, Zdonínská) a Babín (Kaprová, Pstruhová, Osiková, Parmová, K Lávce, U Mrliny).
Zájemci se zaregistrují (níže) nebo na telefonním čísle 325 501 210, e-mail: pavel.bednar@meu-nbk.cz a od druhé poloviny července si mohou vyzvednout nádoby na zmíněné dvě komodity ve sběrném dvoře TS (Drahelická 230, 288 02 Nymburk) nebo dle harmonogramu rozvozu nádob vždy od 15 hodin (Harmonogram rozvozu nádob ZDE). Pokud vám nevyhovuje uvedený den, můžete si nádoby vyzvednout ve sběrném dvoře TS (Drahelická 230, 288 02 Nymburk). Nádoby na papír, plasty jsou vydávány zdarma na základě smlouvy o výpůjčce (připravte si občanský průkaz nebo jiné prokázání vztahu k dané nemovitosti).
Chcete také třídit svůj odpad před svým domem?
Přihlaste se o nádoby na tříděný odpad se svozem od domu online - přijímáme nové registrace. V příštím roce město doplní sběrné nádoby na plast a papír do zbývajících částí města, což je především centrum Nymburka, Zálabí a Drahelice - a právě obyvatelé těchto lokalit se mohou nyní registrovat. Seznam ulic, kde svoz již funguje, a jejichž obyvatelé mohou dostat popelnice ještě letos, najdete výše. Třiďme odpad - vyhneme se skokovému zdražení! Proč? Město má slevu z poplatku za množství vytříděného odpadu. Za skládku při překročení množství směsného odpadu naopak doplácí.
I v případě, že obyvatelé nevyužijí možnost zapůjčení nádob na tříděný odpad, bude svoz směsného komunálního odpadu nově probíhat jednou za 2 týdny (dle harmonogramu svozu).

Harmonogram a organizace svozu ve spojitosti s tímto systémem

  1. Svozový den směsného komunálního odpadu 1 x za dva týdny dle harmonogramu svozu.
  2. Svozový den s plasty je 1 x za čtyři týdny v pátek dle harmonogramu svozu.
  3. Svozový den s papírem je 1 x za čtyři týdny v pátek dle harmonogramu svozu.
  4. Svozový den s bioodpadem je 1 x za týden vždy v úterý dle harmonogramu svozu.

Odkazy

Harmonogram svozu v roce 2022 - (od roku 2022 se sjednocuje svozový den papíru, plastu a směsného komunálního odpadu pro všechny lokality na středu dle uvedeného rozpisu)ZDE [PDF]
Harmonogram svozu v roce 2021 (Jankovice – rodinné domy) - ZDE [PDF]
Harmonogram svozu v roce 2021 (nové lokality) - ZDE [PDF]
Co do nádob v systému patří a nepatří - ZDE [JPEG]

Kontakt:
tel. +420 325 501 210, e-mail: pavel.bednar@meu-nbk.cz
tel. +420 325 531 465, e-mail: dvur@ts-nymburk.cz

Otázky a odpovědi:

Kdy a kde bude svoz plastů a papíru od domu zaveden?
Celý projekt již funguje od 2. března 2020 v lokalitě Jankovice – rodinné domy. Nově od 1. září 2021 přibydou další lokality (viz výše). Pokud v příštích dnech naleznete informační leták od Odboru správy městského majetku MěÚ Nymburk, změna se týká i vás. Prosíme, abyste se řídili instrukcemi v letáku. Podrobnější informace naleznete zde na této stránce. Jakékoliv informace vám poskytneme také na e-mailové adrese pavel.bednar@meu-nbk.cz, případně na telefonním čísle 325 501 210.
Systém sběru tříděného odpadu od domů se týká pouze rodinných domů?
Ne, bytové domy řešíme individuálně prostřednictvím odboru správy městského majetku - Ing. Pavel Bednář tel.: 325 501 210.
Do čeho se budou tříděné odpady ukládat?
Tříděné odpady se budou moci ukládat do nádob na papír (modrá), plasty a nápojové kartony (žlutá), bioodpad (hnědá), komunální odpad (černá). Nádoba musí být umístěna na vlastním pozemku. Pro bezproblémový svoz je třeba umístit nádobu před dům večer před svozovým dnem, aby je TS mohly následující den ráno svézt.
popelnice_tr_odpad 1
Kde a za jakých podmínek mohu obdržet nádoby na tříděný odpad?
Zaregistrovaní zájemci si mohou od poloviny července vyzvednout nádoby ve sběrném dvoře TS (Drahelická 230, 288 02 Nymburk) nebo dle harmonogramu rozvozu nádob vždy od 15 hodin (Harmonogram rozvozu nádob ZDE). Pokud vám nevyhovuje uvedený den, můžete si nádoby vyzvednout ve sběrném dvoře TS. Nádoby na papír, plasty jsou vydávány zdarma na základě smlouvy o výpůjčce (připravte si občanský průkaz nebo jiné prokázání vztahu k dané nemovitosti).
Kontakt: tel. +420 325 531 465, e-mail: dvur@ts-nymburk.cz
Nechci popelnice na tříděný odpad. Bude mi v tomto případě směsný komunální odpad svážen jednou týdně?
Ne. Ve vybrané lokalitě města (viz výše), s rodinnými a bytovými domy bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu jednou za 2 týdny i v případě, že nevyužijete možnosti zapůjčení nádob na tříděné odpady.
Co mám dělat, když budu mít během roku mimořádně větší množství odpadu?
V tomto případě je možné využít sběrných míst nebo všechny odpady odvést na sběrný dvůr TS, Drahelická 230, Nymburk.

Provozní doba
Pondělí6:00 - 18:00
Úterý6:00 - 14:30
Středa6:00 - 14:30
Čtvrtek6:00 - 14:30
Pátek6:00 - 18:00
Sobota6:00 - 12:00