Lipová ulice bude bezpečnější

Vloženo: 05.10. 2018
Vzhledem k nerespektování DZ a žádosti obyvatel ulice, bude vjezd do ulice Lipová od křižovatky s ulicemi Drahelická a Okružní upraven.
V rámci rekonstrukce prošla Lipová ulice celkovou proměnou. Motorovým vozidlům je ve směru od centra vjezd do ulice zakázán (povolen pouze obyvatelům ulice) a komunikace slouží pro pohyb chodců i cyklistů zároveň. Vzhledem k nerespektování DZ a žádosti obyvatel ulice, bude vjezd do ulice Lipová od křižovatky s ulicemi Drahelická a Okružní upraven. Původní zaslepení ulice nedoporučil Dopravní inspektorát PČR. Město přesto jednalo o změně a nově je navrženo propojení stávající slepé komunikace od ul. Okružní, které bude jednosměrné ve směru jízdy do Lipové. Podél komunikace budou vytvořeny dva parkovací zálivy. Součástí je zúžení stávajícího napojeni ulice na zmíněnou problematickou křižovatku. Nově bude z této křižovatky umožněn vjezd pouze cyklistům, a to v obou směrech. Přechod pro chodce je součástí projektu a bude upraven na bezbariérový. Dopravní inspektorát úpravu již schválil a nyní jej projedná stavební úřad. Pokud i ten vydá kladné stanovisko, může město nejpozději začátkem příštího roku začít s úpravou.