Veřejná sbírka na podporu obnovy památníku připomínajícího T. G. Masaryka

Vloženo: 30.10. 2018
U příležitosti 100. výročí vzniku republiky město Nymburk vyhlásilo 29. října veřejnou sbírku na podporu obnovy památníku připomínajícího T. G. Masaryka na Palackého třídu k vile Nebeských čp. 449.

Veřejná sbírka bude probíhat do 31. prosince 2019. Na znovuobnovení památníku bude možné přispět několika způsoby: zaslat finanční prostředky na účet 8248-504359359/0800 u České spořitelny, a. s., přispět finanční hotovostí do kasiček, které budou umístěny v Hálkově městském divadle Nymburk a v Turistickém informačním centru (TIC) na Náměstí Přemyslovců či nákupem stolních a nástěnných kalendářů, které jsou k dispozici v TIC Nymburk.

V příštím roce proběhne soutěž o návrh pomníku, v roce 2020 ho vybraný umělec vytvoří tak, aby mohl být slavnostně odhalen 28. října 2020.
Busta prezidenta T. G. Masaryka byla v parčíku vedle budovy tehdejší radnice na Palackého třídě odhalena 28. října 1930 u příležitosti 12. výročí vzniku republiky. Do základu byla vložena pamětní listina s Masarykovým heslem: Jen vzdělanost a mravnost nás spasí. Autorem byl akademický sochař Jan Štursa. Busta se do dnešních dnů nedochovala. Po okupaci Československa v roce 1938 byla uložena na půdě úřadu, pravděpodobně v polovině roku 1943 byla na příkaz německých úřadů odevzdána v rámci sběru barevných kovů a skončila v hlavních německých děl.

„Protože v roce 2020 uplyne 170 let od narození prezidenta T. G. Masaryka a zároveň i 90 let od slavnostního odhalení původní sochy, rozhodlo se vedení města památku prvního československého prezidenta důstojně připomenout. Do projektu znovunavrácení pomníku chceme prostřednictvím veřejné sbírky zapojit i širokou veřejnost. Osobnost prezidenta Masaryka byla v Nymburce vždy vnímána poměrně rozporuplně. Vzhledem k tomu, že pomník by měl být umístěn na frekventovaném místě a na jedné z nejdůležitějších ulic ve městě, chceme i prostřednictvím sbírky zjistit, zda Nymburáci o pomník stojí a pokud ano,
umožnit jim, aby, byť třeba jen symbolicky, přispěli k jeho vybudování,“ vysvětlil historik a starosta města Pavel Fojtík.