Veřejná sbírka na podporu obnovy památníku připomínajícího T. G. Masaryka

Vloženo: 30.10. 2018
U příležitosti 100. výročí vzniku republiky město Nymburk vyhlásilo 29. října veřejnou sbírku na podporu obnovy památníku připomínajícího T. G. Masaryka na Palackého třídu k vile Nebeských čp. 449. Veřejná sbírka byla prodloužena do 31. prosince 2020.
Na znovuobnovení památníku bude možné přispět několika způsoby: zaslat finanční prostředky na účet 8248-504359359/0800 u České spořitelny, a. s., přispět finanční hotovostí do kasiček, které budou umístěny v Hálkově městském divadle Nymburk a v Turistickém informačním centru (TIC) na Náměstí Přemyslovců či nákupem stolních a nástěnných kalendářů, které jsou k dispozici v TIC Nymburk.
Busta prezidenta T. G. Masaryka byla v parčíku vedle budovy tehdejší radnice na Palackého třídě odhalena 28. října 1930 u příležitosti 12. výročí vzniku republiky. Do základu byla vložena pamětní listina s Masarykovým heslem: Jen vzdělanost a mravnost nás spasí. Autorem byl akademický sochař Jan Štursa. Busta se do dnešních dnů nedochovala. Po okupaci Československa v roce 1938 byla uložena na půdě úřadu, pravděpodobně v polovině roku 1943 byla na příkaz německých úřadů odevzdána v rámci sběru barevných kovů a skončila v hlavních německých děl.