Strojní čištění ulic 2019

Vloženo: 07.03. 2019
Upozorňujeme, aby občané věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení v termínech úklidu. Dopravní značky budou vždy v předstihu informovat o termínu čištění v dané ulici. Blokové čištění komunikací začne 2. dubna 2019 (dále dle rozpisu na webu města).
Provozovatelé vozidel stojících na vozovkách jsou povinni zajistit odstranění těchto vozidel v den čištění a umožnit tak čištění komunikací a veřejných prostranství ve vybraných ulicích. Vlastník nebo provozovatel vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie a dále pak riziku odtažení vozidla na jeho náklady ve smyslu ust. § 19 a, b zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Plán strojního čištění v roce 2019 - ZDE
Mapa strojního čištění v měsíci dubnu - ZDE
Odtahy vozidel se provádí na území Nymburk, ul. Soudní, Na Přístavě, Palackého třída od Nám. Přemyslovců po V. Valy, Palackého třída od V. Valy k hlavnímu nádraží, U Nádraží,, Masarykova, Boženy Němcové, Dr. Antonína Dvořáka, Černohorského, Nerudova, Tylova, Vorlíčkova, Luční, Labská, Pobřežní, Jižní, Brigádnická. Odtažená vozidla budou umístěna na odstavnou plochu ve dvoře Technických služeb města Nymburk, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, p. Valenta tel. 603 410 621. Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje p. Pavel Mejzr - Odtahová služba, Křečkov 133, 290 01 Poděbrady, tel. 604 859 268. V případě, kdy v rámci blokového čištění dojde k odtahu vozidla, bude s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu postupováno takto:

- provozovatel vozidla, kterému bylo vozidlo odtaženo , bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odstavnou plochu dvora Technických služeb města Nymburk v ul. V Zahrádkách. Provozovatel v takovém případě zaplatí cenu jednoho odtahu.
- nedostaví-li se provozovatel pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje Technické služby města Nymburk, vozidlo bude následně vráceno na místo odtahu. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odstavnou plochu dvora a ceny za odtah vozidla na místo odtahu.

Ceny za odtah jsou následující:
1 300,-Kč vč. DPH za přistavení vozidla odtahové služby, nedokončený a započatý odtah
1 800,-Kč vč. DPH za úplný odtah3 600,-Kč vč. DPH za úplný odtah a vrácení zpět na místo odtahu

Vozovky, které není nutné označit dopravním značením: ul. Alfonse Muchy, Dědinova, Dopravní, Hrachovinová, Hrnčířova, Josefa Čeveného, Jiřího Wolkera, Josefa Mánesa, Gagarinova, Karla Čapka, K Lávce, Kaprová, Kovanická, letců RAF, Lipová, Mikoláše Alše, Nádražní, Na Žábě, Nad Elektrárnou, Obchodní, Okružní, Osvalda Polívky, Průmyslová, Pstruhová, Řepná, Sportovní, Tomáše Černého, U Katovny, U Mrliny, U závor, V Babíně.

Parkoviště které nelze čistit strojově: Parkoviště v ulicích Letců RAF,Generála Antonína Sochora, Karla Čapka, Vítkovická, Mládežnická