Oznámení o zahájení stavebních prací – Rekonstrukce ulice Vodárenská včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu

Vloženo: 01.07. 2019
Oznamujeme Vám, že v měsících červenec 2019 až listopad 2019 budou v ulici Vodárenská probíhat stavební práce na rekonstrukci komunikace v trase mezi ulicí Jízdecká a Dlouhá třída a mezi ulicí Dlouhá třída a Palackého třída.
Upozorňujeme občany žijící a pohybující se v lokalitě těchto ulic na požadavek zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizace stavby.
V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci nevyhovujících povrchů, včetně rekonstrukce odvodnění komunikace a stavebních úprav stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem a veřejného osvětlení.
Současně provedou Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. opravu vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek.
Upozorňujeme občany žijící a pohybující se v lokalitě těchto ulic na požadavek zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizace stavby. V době výstavby budou přístupy do bytových domů a svoz komunálního odpadu zajištěny v součinnosti s prováděcí firmou.
Žádáme majitele vozidel, parkujících v této lokalitě, aby si ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby v prostoru mimo dosah staveniště.
Případné nejasnosti doporučujeme řešit individuálně se stavbyvedoucím zhotovitele, firmy Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., panem Janem Hasenöhrlem, mob. 725 178 091, popř. s technickým dozorem stavebníka, společností KIPS Nymburk s.r.o., Ing. Friedelem, mob.: 739 043 051.