Upozorňujeme na přemístění Odboru školství, kultury a památkové péče.

Vloženo: 08.07. 2019
Kanceláře odboru nově najdete v prvním patře budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vchod z budovy C (U Staré sladovny 390), kanceláře č. 206, 207, 208. Více informací a telefonní čísla v detailu aktuality.
Telefony:
Mgr. Tomčíková Markéta - 325501306
Markusová Eva, DiS. - 325501567
Bc. Remešová Jana - 325501568
Sitná Marie - 325501566
Mgr. Ulrychová Tereza - 325501569
Vančurová Renata - 325501565

Město dlouho řešilo problém s nevyhovujícími prostory pro městskou policii. Vedení města se podařilo v letošním roce vyjednat pronájem nevyužívaných prostor v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který přímo sousedí s budovou C městského úřadu. Přesunem Odboru školství, kultury a památkové péče z hlavní budovy radnice se uvolnilo místo, které bude využito k rozšíření prostor pro městskou polici, která se tímto nemusí stěhovat zcela mimo městský úřad.