Informace k místnímu poplatku z pobytu v r. 2020

Vloženo: 17.01. 2020
Plátci místního poplatku z pobytu byli v prosinci roku 2019 informováni o změnách, které nastávají s účinností od 1.1.2020 v návaznosti na přijatou změnu zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále s odkazem na vydání Obecně závazné vyhlášky města Nymburka č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu.
Připomínáme, že na webových stránkách města v části Městský úřad – Formuláře ke stažení – Odbor ekonomický je k dispozici formulář pro registraci k výše uvedenému místnímu poplatku a současně formulář pro čtvrtletní vyúčtování tohoto místního poplatku. Žádáme plátce poplatku, aby pro potřeby vyúčtování používali výhradně zde dostupný tiskopis.

Upozorňujeme poskytovatele krátkodobého ubytování za úplatu, že mají nový formulář registrace k místnímu poplatku vyplnit a předložit na MěÚ Nymburk ve vyhláškou stanoveném termínu. V této souvislosti si dovolujeme požádat plátce, kteří byli jako poplatníci místního poplatku z ubytovací kapacity zaregistrováni v minulosti, aby z důvodů přehlednosti a aktualizace údajů tento formulář rovněž vyplnili a předali na MěÚ Nymburk.