KORONAVIRUS: informace pro občany ORP Nymburk – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

Děkujeme za veškerou podporu v nelehké době nouzového stavu. Nymburáci Nymburákům prokázali toleranci a solidaritu ve vzájemné pomoci. Společně všechno zvládneme.

Transparentní účet Covid-19 - pro případ finanční pomoci v boji proti koronaviru

Číslo účtu: 38244-504359359/0800, Potvrzení o poskytnutí daru, Transparentní účet

Důležité kontakty a odkazy

 • Infolinky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje:
  771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00. 736 521 357, je v provozu od 7:00 do 16:00. Na tyto linky, prosím, neposílejte sms.
  V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz - http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html
 • Infolinka Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, určená pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin.
 • Linka ministerstva zdravotnictví: 1212 (nonstop, bezplatná).
 • Dotazy ke koronaviru v Nymburce:
  Olga Šimáková (krizové řízení MěÚ Nymburk) – 325501423, 724107093, olga.simakova@meu-nbk.cz, v provozu v PO a ST 8:00 - 16:00, ÚT 8:00 - 14:00, ČT 7:00 - 14:00, PÁ 8:00 - 12:00.
 • Infolinka Krajského úřadu Středočeského kraje pro příjemce osobních ochranných prostředků: 800 710 710, v provozu všechny pracovní dny od 8:00 do 16:00.
 • Farní charita Nymburk (pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků nejen pro osoby starší 70 let): 735 708 884 (pondělí-pátek 9-12h)
 • Kynologická organizace Drahelice - pomoc s venčením vašich domácích mazlíčků: 602 585 841
 • Informační web ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/
 • Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru: https://www.businessinfo.cz/
 • Portál krizového řízení Středočeského kraje: https://pkr.kr-stredocesky.cz/
 • Informace ke koronaviru od MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
 • Telefonické ambulance Nemocnice Nymburk - ZDE
 • Formulář pro objednávku roušek (zdarma) - ZDE

Aktuální informace ke koronaviru

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 66 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 50 lidí již uzdravilo. (Aktualizováno: 04. 06. 2020)

Mimořádné jednání vlády dne 5. června

Od dnešních 12:00 se zcela uvolní cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem - Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5. 6. 2020 od 12.00 hodin do 14. 6. 2020 do 23.59 hodin

Rozvolňování přijatých opatření od 8. června

 • V tento den se otevřou venkovní prostory provozoven stravovacích služeb i v čase mezi 23:00 a 6:00 hodinou.
 • Na farmářských a ostatních venkovních trzích a tržištích již bude povoleno zkoušení oblečení na místě.
 • Počet návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, bude nově v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení.
 • V muzeí, galeriích, výstavních síních a dalších podobných zařízeních se může ve stejný čas nacházet nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům.
 • V hledišti divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů může být nejvýše 500 diváků.
 • V případě venkovních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek bude počet návštěvníků v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení. V případě vnitřních prostor se bude v památce nacházet ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům.
 • Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, budou povolena do 500 osob ve stejný čas
 • U divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů již není nutné, aby provozovatelé vyžadovali sezení diváků v každé druhé řadě a nejvýše dvou osob vedle sebe a od jiných osob je oddělovalo alespoň jedno volné sedadlo.
 • Na organizovaném tréninku nebo zápase sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti je povoleno ve stejném čase nejvýše 500 osob. Limit 500 osob bude platit i na sňatečném obřadu a bohoslužbách.

Rozvolňování přijatých opatření od 15. června

Od 15. června 2020 bude občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Systém označující bezpečné země pro cestování dnes schválila vláda.

Tisková zpráva MZČR k rozvolnění ve dnech 8. června a 15. června
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 8. června 2020 (omezení konání hromadných akcí)
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 8. června 2020 (provoz stravovacích a ubytovacích služeb, zoo, divadel, koupališť a dalších)
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 15. června 2020 (podmínky vstupu do ČR)