Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

Vloženo: 05.08. 2015
1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......
potíže pociťujete, kdy jste zaznamenali zápach poprvé. V případě akutních zdravotních problémů se obracejte přímo na Nemocnici Nymburk. Zprávu o ošetření u lékaře můžete nahlásit opět na podatelnu MěÚ.

3) I nadále platí, že v případě aktuálního výskytu zápachu můžete 24 hodin denně volat Městskou policii – linku 156, která podání prověří a o věci sepíše úřední záznam.

Předem děkujeme za Vaši součinnost. Vaše oznámení budeme průběžně vyhodnocovat
a o dalším postupu města v celé věci budeme občany pravidelně informovat.