Zápis do mateřských škol

Vloženo: 05.04. 2017
Zápis do nymburských mateřských škol pro školní rok 2017/2018 bude probíhat ve středu 3. května (13:00 – 17:00) a náhradní termín ve středu 10. května (13:00 – 16:00).
Rodiče si mohou vyzvednout (popř. stáhnout z webových stránek jednotlivých MŠ nebo ZŠ) pouze jednu přihlášku pro každý subjekt, tj. jednu přihlášku pro ZŠ a MŠ Komenského (MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek), jednu pro ZŠ a MŠ Letců R.A.F. (MŠ Adélka, MŠ Větrník, MŠ U pejska a kočičky) a jednu pro ZŠ a MŠ Tyršova (MŠ Růženka) – celkem 3 přihlášky. Rodiče musí mít při odevzdávání přihlášky do mateřské školy s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Součástí přihlášky je vyjádření dětského lékaře. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat v uvedený den zápisu do vybrané MŠ (v případě MŠ Sluníčko a MŠ Čtyřlístek se přihlášky odevzdávají na ředitelství v ZŠ Komenského 589).

Další informace a dny otevřených dveří v detailu aktuality.
  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - konkrétně předškolní vzdělávání je od 1.9.2017 povinné pro všechny děti, které dosáhnout do 31.8.2017 pěti let, je rovněž povinné i pro děti, které jsou starší a mají odklad povinné školní docházky - prakticky tato změna znamená, že všichni rodiče, jejichž dítě je narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012, jsou povinni své dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
  • děti, kterých se tato povinnost týká, a již některou mateřskou školu navštěvují, se znovu zapisovat nemusí
  • povinné předškolní vzdělávání je bezplatné
  • povinné předškolní vzdělávání je možné plnit i v zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě ZŠ – rodič nebo zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli své spádové (nebo vybrané) mateřské školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání, tj. pro nadcházející školní rok 2017/2018 do 31.5.2017
  • školským obvodem pro všechny mateřské školy zřizované městem Nymburk je celé území města Nymburk, tzn., že všechny MŠ v Nymburce jsou spádové
  • od 1.9.2017 je rovněž zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí do MŠ


Dny otevřených dveří nymburských MŠ:

MŠ Větrník5.4.2017 (9:00 – 11:00)
MŠ Růženka6.4.2017 (14:30 – 16:30)
MŠ U pejska a kočičky 12.4.2017 (9:00 – 11:00)
MŠ Čtyřlístek 19.4.2017 (15:00 – 17:00)
MŠ Adélka21.4.2017 (9:00 – 11:00)
MŠ Sluníčko27.4.2017 (9:30 – 11:30, 14:30 – 16:00)