Autobusy budou jezdit na Zálabí a zpět do centra zdarma (aktualizováno 20.1.2018)

Vloženo: 03.01. 2018
Občané mohou využít k překonání Labe autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Od 15. ledna 2018 bude navíc zavedena doprava zdarma mezi těmito zastávkami. Jen ze Zálabí jede v průběhu dne od březnové integrace 45 spojů. Opačným směrem se jedná o stejně vysoký počet spojů. Některé spoje zajišťovány i nízkopodlažními autobusy, které jsou v jízdním řádu označeny ikonou invalidního vozíčku. Kompletní jízdní řády všech linek jsou dostupné na webu města, na Facebooku města i v lednovém Nymburském zpravodaji.

Autobusy budou vydávat nulový tarif pouze cestujícím od 18 do 70 let. Žáci a studenti viz. detail aktuality.

Městu se podařilo domluvit posílení víkendových spojů mezi Zálabím-náměstím viz detail aktuality.

Autobusové spojení Nymburk náměstí - Nymburk Zálabí a zpět (jízdní řády) - ZDE
Město Nymburk od ledna 2018 proplácí jízdné žákům a studentům. Nárok na proplacení jízdného mají žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí. Proplacení bude probíhat na základě předložení žádosti a v případě studentů také potvrzení o navštěvování střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor bude vyplácet finanční prostředky bezhotovostně na základě předložení polovičního kuponu pro dítě do 15 let (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 380 Kč) nebo plnocenného kuponu (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč). Prodej kuponů je zajištěn u dopravce OAD Kolín, s.r.o., provozovna Nymburk, Dopravní 1717 a v pokladnách ČD. Proplácení bude probíhat zpětně a na konci pololetí. Formulář žádosti bude doplněn.

Případné podněty na doplnění spojů můžete zaslat na e-mail: tiskovy.nbk@gmail.com, ty budou následně projednány s dopravcem.

Městu se podařilo domluvit posílení víkendových spojů mezi Zálabím-náměstím.
Jedná se o spoje:
Zálabí->nám.
8:16 - NOVĚ
9:16 (stávající)
10:16 - NOVĚ
13:16 (stávající)
17:16 (stávající)
20:16 (stávající)

Zálabí->nám
6:37(stávající)
8:37 - NOVĚ
9:37 - NOVĚ
10:37 (stávající)
14:37 (stávající)
18:35 (stávající)