Beseda s občany na téma: Palackého třída

Vloženo: 14.05. 2018
Dopravní a architektonické řešení celé ulice.
Více se dozvíte také o zavřené lávce přes Labe, o rekonstrukci plaveckého bazénu, o revitalizaci sídliště Jankovice.

Plakát - ZDE
Započaly přípravné práce na architektonicko - urbanistické studii řešení Palackého třídy v jejím prvním úseku od Náměstí Přemyslovců. Návrh se bude věnovat zejména následujícím tématům: pěší prostor, cyklistická doprava, motorová doprava, technická infrastruktura, povrchy parteru a materiály, stromy a vegetace, mobiliář a vybavení ulice.Po provedení základní analýzy území a shrnutí jejích výsledků je naplánováno setkání s veřejností, na kterém by mělo být definováno zejména jak je tento prostor jeho uživateli vnímán a co od něj očekávají. Se všemi zjištěnými podněty bude v rámci navrhování pracováno. Veřejné setkání je naplánováno na čtvrtek 14. června od 18 hod. v Městském kině Sokol. Srdečně zveme nejen obyvatele historického jádra, ale i občany celého města, protože tato ulice by se měla stát příjemným komplexně fungujícím obytným prostorem, jak se někdy říká „výkladní skříní města“.