Informace ke kauze AZOS

24.01. 2018 - Už žádný AZOS, ale Automotive Painting Partners!
V úterý 16. ledna se konalo na Krajském soudu v Praze odvolací řízení žalobce Města Nymburka proti žalovanému AZOS CZ s.r.o. ve věci zdržení se nadměrného obtěžování zápachem. Jednání bohužel ale nepřineslo žádný výsledek a bylo odročeno na 27. února 2018 ve 13h.
Důvod odročení byl ten, že firma AZOS CZ s.r.o. k 1. 1. 2018 provedla tzv. proces přeměny, což znamená, že tato společnost se rozdělila na dvě nástupnické firmy
Více informací zde
10.01. 2018 - Soud se zinkovnou AZOS bude pokračovat u Krajského soudu
Okresní soud v Nymburce vynesl (20. června 2017) rozsudek ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ ve prospěch zinkovny (dle rozhodnutí soudu město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl). Město podalo návrh na odvolání proti soudnímu rozhodnutí ke krajskému soudu s tím, že důkazy předložené soudu jsou dostatečné a průkazné. První stání u Krajského soudu v této věci se koná 16. 1. 2018 od 13 hodin v budově Krajského soudu, místnost č.dv. 11/III. patro, budova A (Praha 5, nám. Kinských 5).
10.10. 2017 - Město požádá o dotaci na systém kontroly zápachu v blízkosti firmy AZOS
Už skoro čtyři roky si občané nejen z nymburského Zálabí stěžují na zápach z firmy AZOS CZ. V červnu tohoto roku proběhl soud ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ, který vynesl rozsudek ve prospěch zinkovny. Přesto vedení města podniká další kroky v boji proti zápachu na Zálabí. Nyní město podá žádost o dotaci na pořízení systému, který kontroluje znečištění ovzduší.
Celé znění tiskové zprávy zde
10.08. 2017 - Lhůta k písemnému vyhotovení rozsudku ze soudního řízení ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ byla prodloužena
Dle ust. § 158 odst. 4 o.s.ř. je třeba účastníkům řízení či jejich zástupcům odeslat rozsudek ve 30 denní lhůtě ode dne jeho vyhlášení. Tato lhůta již uplynula a město dosud rozsudek písemně nedostalo. Právní zástupce města se proto obrátil na paní předsedkyni s otázkou, kdy bude rozsudek odeslán. Ta využila ustanovení téhož právního předpisu, který jí umožňuje požádat předsedu soudu o prodloužení třicetidenní lhůty o dalších 60 dnů. Podle dostupných informací byla tak lhůta prodloužena do 21.8.2017.
20.06. 2017 - Město Nymburk chce dál bojovat proti zápachu a podá návrh na odvolání
U Okresního soudu v Nymburce proběhlo 20. června 2017 poslední stání ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ. Soud vynesl rozsudek ve prospěch firmy AZOS CZ. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že byli všichni překvapeni závěrečným rozsudkem.
Celé znění tiskové zprávy zde
05.05. 2017 - Stanovisko města Nymburka ve věci AZOS
Včera u Okresního soudu v Nymburce proběhlo další stání ve věci AZOSu, ani tentokrát nebyl vynesen rozsudek a soud byl opět odročen, tentokrát na 20. června. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že jsme byli zcela šokováni závěrečným poučením paní soudkyně.
Celé znění stanoviska zde
18.01. 2017 - Současná situace a podniknuté kroky ve věci město Nymburk a společnost AZOS CZ
Není měsíc, v němž by se vedení města Nymburk vedle jiných důležitých záležitostí nezabývalo problémem se zápachem v Nymburce. V problému, který trápí občany města, se osobně angažují. Přesto se ukázalo, že někteří občané zřejmě nejsou o postupu radnice dostatečně informováni.
Celé znění tiskové zprávy zde
29.09. 2016 - Zástupci vedení města Nymburk a zástupce spolku Permanent se sešli společně s majitelem a ředitelem firmy AZOS, s. r. o
Zástupci vedení města Nymburk (starosta P. Fojtík, 1. místostarostka A. Gabrielová a 2. místostarosta J. Ritter) a zástupce spolku Permanent (J. Štencl) se sešli s majitelem firmy AZOS, s. r. o., Petrem Šimákem a současným ředitelem Petrem Linhartem. Na schůzce, starosta města Nymburk Pavel Fojtík zopakoval své stanovisko, že těžký chemický průmysl do hustě obydlené zóny nepatří a vyzval k odstranění zápachu způsobem odchodu firmy z Nymburka. Firma opět potvrdila svoji dlouhodobou pozici, ovšem ani nevyloučila jednání o možnosti odchodu z města. Zástupci obou stran se dohodli na pravidelných schůzkách v této věci.