Hlašení dne: 11.08. 2017

Město Nymburk oznamuje, že Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad v souladu s par. 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaslalo k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „LAKOVNA NYMBURK – ZVÝŠENÍ KAPACITY LAKOVÁNÍ“ na životní prostředí, jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle par. 8 odst. 1 citovaného zákona.
Do dokumentace je možné nahlížet na odboru správy městského majetku Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, první patro vlevo, kancelář č. 210 a to v úředních hodinách, tj. pondělí 7:30 – 17:00, středa 7:30 – 17:00 a čtvrtek 12:00 - 16:00 hodin.

Pošta 3 na sídlišti upozorňuje na omezení hodin pro veřejnost v období od 2. až do 18. srpna a od 28. srpna až do 5. září, kdy bude pošta otevřena dopoledne od 8 do 10,30 hodin a odpoledne od 13,30 hodin do 15,30 hodin.

Dnes, v pátek 11. srpna se bude konat od 13 hodin v chrámu sv. Jiljí v Nymburce závěrečný koncert 2. ročníku hudebního tábora. V letním odpoledni zazní za varhanního doprovodu kouzelné flétny.
Vstupné je dobrovolné a bude věnováno farnosti v Nymburce za vstřícnost a ochotu s organizací tábora.

zpět na přehled hlášení