Hlašení dne: 11.07. 2018

Upozorňujeme na probíhající strojní čištění ulic a žádáme občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a předešli tak možnému riziku sankcí a následnému odtažení vozidla. Strojní čištění ulic proběhne v pátek 13. července v ulicích Hořátevská, Sedláčkova, Pístecká a U Početky, dále v úterý 17. července v ulicích Dlabačova a U Hřiště.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pátek 13. července 2018 v době od 07:30 do 15:00 hodin v ulicích Boleslavská třída, Máchova, Nerudova, Purkyňova, Tylova, Velké Valy, Zbožská. Podrobnosti naleznete na ČEZ – odstávky.


Od 3. do 17. července 2018 bude probíhat výměna části pochozích roštů na lávce přes plavební komoru. Část roštů bude nahrazena deskami, které umožní lepší pohyb psů, dále bude doplněna rampa pro kola. Lávka bude po celou dobu pro chodce průchozí.

zpět na přehled hlášení