Hlašení dne: 06.08. 2018

Český hydrometeorologický ústav vyhlásil smogovou situaci z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zejména starším lidem, malým dětem a lidem s chronickými dýchacími potížemi zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ platnou pro Středočeský kraj od 23. července do odvolání. I nadále vyzývá vodoprávní úřad občany i právnické osoby, aby v co největší míře hospodárně přistupovali k odběrům vody ze studní, veřejného vodovodu a povrchových vod.

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, vydal opatření obecné povahy, kterým zakazuje s platností do odvolání odběr povrchových vod z vodních toků na celém správním území ORP Nymburk, a to pro účely mytí aut, oplachů zemědělské techniky, zalévání trávníků, napouštění nádrží, koupališť, bazénů.
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, pro něž je odběr povrchových vod důležitý pro jejich provozuschopnost, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. V těchto případech vodoprávní úřad vyzývá odběratele k maximálnímu hospodárnému využívání těchto vod.

Technické služby Nymburk přistaví kontejnery na velkoobjemový odpad ve středu 8. srpna od 15 do 17 hodin v ulici V Kolonii - naproti SOŠ a SOU a na křižovatce ulic Maršála Koněva a Na Splavech.

Kinematograf bratří Čadíků bude promítat filmy v Parku Pod Hradbami od úterý 7. do pátku 10. srpna. Můžete se těšit na tyto filmy: Bezva ženská na krku, Bajkeři, Špunti na vodě, Anděl páně 2 a další. Více informací najdete na www.nkc-nymburk.cz.

Město Nymburk a nymburské kulturní centrum zvou na společenskou událost, kterou si připomeneme rok 1968. V sobotu 18. srpna od 16 hodin se v prostorách Městského kina Sokol potkáme s novinářem Jindřichem Šídlem, Petruškou Šustrovou, Tomášem Czerninem, Zdeňkem Hazdrou, písničkářem Jaroslavem Hutkou, kapelami Spirituál Kvintet a Oliverova dálka a dalšími. Od 15.30 h si KVH Druhý pluk Nymbursko připravil v areálu ZŠ Nymburk Tyršova dobovou scénu z okupace.
zpět na přehled hlášení