Hlašení dne: 09.08. 2018

Vážení občané, upozorňujeme vás na VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE.
Z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU byla vyhlášena smogová situace pro oblast Středočeského kraje s platností od 8.8.2018 v 16:51 hod. do odvolání.
Informace pro veřejnost:
Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.
Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
zpět na přehled hlášení