Hlašení dne: 10.08. 2018

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposférického OZONU byla ODVOLÁNA pro území Středočeského kraje včera, ve čtvrtek 9. srpna 2018 ve 21:25 h.

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ platnou pro Středočeský kraj od 23. července do odvolání.

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, vydal opatření obecné povahy, kterým zakazuje s platností do odvolání odběr povrchových vod z vodních toků na celém správním území ORP Nymburk, a to pro účely mytí aut, oplachů zemědělské techniky, zalévání trávníků, napouštění nádrží, koupališť, bazénů.
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, pro něž je odběr povrchových vod důležitý pro jejich provozuschopnost, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. V těchto případech vodoprávní úřad vyzývá odběratele k maximálnímu hospodárnému využívání těchto vod.

Technické služby Nymburk přistaví kontejnery na velkoobjemový odpad ve středu 15. srpna od 15 do 17 hodin v ulicích Obslužná (za Penny) a Kostomlátská.
zpět na přehled hlášení