Hlašení dne: 03.04. 2019

Ve dnech 24. a 25. května se konají volby do Evropského parlamentu. Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří chtějí volit na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad v místě povoleného pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději v neděli 14. dubna 2019 do 16:00 hodin.
Výjimku tvoří občané, kteří ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR již v minulosti volili. Tito občané jiného členského státu nemusí činit nic, a to ani v případě, že změnili místo pobytu.
Upozorňujeme, že žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je nutné podat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Občané jiného členského státu, kteří mají povolený trvalý nebo přechodný pobyt v Nymburce, mohou požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk v budově U Staré sladovny 390 v úředních hodinách nebo nejpozději v neděli 14. dubna, kdy zde bude zajištěna služba od 08:00–16:00 hodin.

Zápis do nymburských základních škol proběhne v pondělí 8. dubna od 14 do 18 hodin. Více informací naleznete na webových stránkách města.

Strojní čištění ulic proběhne v pátek 5. dubna od 8 do 12 hodin v ulicích Na Fortně, Na Přístavě, Soudní, Kostelní + parkoviště, Palackého třída ( od Náměstí Přemyslovců po Velké Valy). Žádáme proto občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a předešli tak možnému riziku sankcí a odtažení vozidla.

Na přednášku nevidomého horolezce, který pokořil nejvyšší horu Ameriky Aconcaguu, ale i Kilimandžáro, Elbrus, Mont Blanc a mnoho dalších, zve ve čtvrtek 4. dubna od 17 hodin Městská knihovna Nymburk.

Na čtvrtý Tržíček zve Základní organizace českého zahrádkářského svazu 1 Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk v sobotu 6. dubna od 8:30 hodin do Moštárny v Tyršově ulici 2/17.
Hálkovo městské divadlo uvádí v sobotu 6. dubna od 14:30 hodin premiéru Pohádky o fintivém upírovi.

PechaKucha Night - již VI. setkání inspirativních lidí všech možných profesí a zájmů, které spojuje kreativita, proběhne v sobotu 6. dubna v městském kině Sokol.

V rámci akce Brány památek dokořán 2019 jsou připraveny komentované prohlídky města v neděli 7. dubna. Navštívit můžete například vodárenskou věž, kapli sv. Jana Nepomuckého nebo i Staré děkanství.

Tradiční oblíbený běh lipovou alejí v Nymburce se bude konat v neděli 7. dubna od 8 hodin v prostorách atletického stadionu. Více informací najdete na www.behlipovoualeji.cz.

Polabské kolo Porty 2019 proběhne v neděli 7. dubna na Malé scéně Hálkova městského divadla.

Tento měsíc začalo “Zdravotní cvičení pro seniory” - zaměřené na udržení pohyblivosti, rovnovážné cvičení a zdravá záda. Jde o otevřené hodiny, pod odborným vedením a s individuálním přístupem, které se budou opakovat ve stejnou hodinu vždy každé pondělí dopoledne od 10:30 h a každý čtvrtek odpoledne od 14:30 h . Přijít může každý (bez předběžné registrace).
Cvičení probíhá v rezidenci na Labských Terasách, ul. Říční 2295 Nymburk.

Nymburští basketbalisté sehrají své příští domácí utkání nadstavbové části Kooperativa národní basketbalové ligy v sobotu 6. dubna. Soupeřem jim bude tradiční rival - tým BK Armex Děčín. Utkání bude sehráno v hale nymburského Sportovního centra mimořádně od 18 hodin. Pro diváky je připraven bohatý doprovodný program.


zpět na přehled hlášení