Hlašení dne: 08.04. 2019

Z důvodu poruchy plavidla není přívoz od dnešního dne v provozu. Předpokládaná doba opravy jsou dva dny. Přívoz by měl být v provozu ve středu 10.4. 2019.

Strojní čištění ulic proběhne v úterý 9. dubna od 8 do 12 hodin v ulicích Palackého třída od Velkých Valů k hlavnímu nádraží a ul. U Nádraží. Žádáme proto občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a předešli tak možnému riziku sankcí a odtažení vozidla.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 10. dubna od 15 do 17 hodin v ulici V Kolonii ( naproti SOŠ) a u křižovatky ulic Maršála Koněva a Na Splavech.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve středu 10. dubna od 7 do 12 hodin v ulici Boleslavská třída č. p. 1692/79. Bližší informace najdete na  na www.cezdistribuce.cz

Ve dnech 24. a 25. května se konají volby do Evropského parlamentu. Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří chtějí volit na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad v místě povoleného pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději v neděli 14. dubna 2019 do 16:00 hodin.
Výjimku tvoří občané, kteří ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR již v minulosti volili. Tito občané jiného členského státu nemusí činit nic, a to ani v případě, že změnili místo pobytu.
Upozorňujeme, že žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je nutné podat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Občané jiného členského státu, kteří mají povolený trvalý nebo přechodný pobyt v Nymburce, mohou požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk v budově U Staré sladovny 390 v úředních hodinách nebo nejpozději v neděli 14. dubna, kdy zde bude zajištěna služba od 08:00–16:00 hodin.

Městská knihovna Nymburk zve dnes, v pondělí 8. dubna od 18 hodin na přednášku českého psychiatra Ciryla Hőschla nazvanou „Výraz tváře jako okno do duše“. Přednáška se bude konat v Obecním domě, ul. Smetanova č. 55.

KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ zahájí Mezinárodní hudební festival B. M. Černohorského ve středu 10. dubna od 18 hodin v Evangelickém kostele v Nymburce.

Firma Havelka upozorňuje na JARNÍ SLEVY UHLÍ.
Pro všechny objednávky přijaté do 30. dubna 2019 platí u Havelky jarní slevy uhlí. Nad 40q doprava a skládání pásem zdarma. Do 40q doprava za polovinu a pás zdarma. Od 60q osobní nabídka přímo od pana Havelky.
Objednávejte na telefonním čísle 602 489 489 nebo www.havelka.cz
zpět na přehled hlášení