Hlašení dne: 10.04. 2019

Z důvodu závažné poruchy lodi Blanice je přívoz do odvolání mimo provoz. O obnovení provozu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Strojní čištění ulic proběhne v pátek 12. dubna od 8 do 12 hodin v ulicích Petra Bezruče, Bobnická a U Vlečky. Žádáme proto občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a předešli tak možnému riziku sankcí a odtažení vozidla.

Česká pošta Nymburk 3 na sídlišti, ul. Mládežnická č. 2086 oznamuje omezení otevírací doby pro veřejnost v době od 15. dubna do 18. dubna. Pošta bude otevřena od 8 do 10:30 a od 13:30 do 15 hodin.

Ve dnech 24. a 25. května se konají volby do Evropského parlamentu. Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří chtějí volit na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad v místě povoleného pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději v neděli 14. dubna 2019 do 16:00 hodin.
Výjimku tvoří občané, kteří ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR již v minulosti volili. Tito občané jiného členského státu nemusí činit nic, a to ani v případě, že změnili místo pobytu.
Upozorňujeme, že žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je nutné podat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Občané jiného členského státu, kteří mají povolený trvalý nebo přechodný pobyt v Nymburce, mohou požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk v budově U Staré sladovny 390 v úředních hodinách nebo nejpozději v neděli 14. dubna, kdy zde bude zajištěna služba od 08:00–16:00 hodin.

KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ zahájí Mezinárodní hudební festival B. M. Černohorského ve středu 10. dubna od 18 hodin v Evangelickém kostele v Nymburce.

Country sdružení Pro radost zve na zpívánky v sobotu 13. dubna od 18:30 hodin do restaurace Semafor v Nymburce.

Firma Havelka upozorňuje na JARNÍ SLEVY UHLÍ.
Pro všechny objednávky přijaté do 30. dubna 2019 platí u Havelky jarní slevy uhlí. Nad 40q doprava a skládání pásem zdarma. Do 40q doprava za polovinu a pás zdarma. Od 60q osobní nabídka přímo od pana Havelky.
Objednávejte na telefonním čísle 602 489 489 nebo www.havelka.cz
zpět na přehled hlášení