Hlašení dne: 12.04. 2019

Vážení občané, zveme vás na  zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se bude konat ve středu 17. dubna od 16 hodin v malém sále Obecního domu v Nymburce.

Česká pošta Nymburk 3 na sídlišti, ul. Mládežnická č. 2086 oznamuje omezení otevírací doby pro veřejnost v době od 15. dubna do 18. dubna. Pošta bude otevřena od 8 do 10:30 a od 13:30 do 15 hodin.

Strojní čištění ulic proběhne v úterý 16. dubna od 8 do 12 hodin v ulicích Svatopluka Čecha, Sladkovského a Hrabalova. Žádáme proto občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a předešli tak možnému riziku sankcí a odtažení vozidla.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 17. dubna od 15 do 17 hodin v ulici Obslužná (za Penny) a v ulici Kostomlatská.

Ve dnech 24. a 25. května se konají volby do Evropského parlamentu. Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří chtějí volit na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad v místě povoleného pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději v neděli 14. dubna 2019 do 16:00 hodin.
Výjimku tvoří občané, kteří ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR již v minulosti volili. Tito občané jiného členského státu nemusí činit nic, a to ani v případě, že změnili místo pobytu.
Upozorňujeme, že žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je nutné podat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Občané jiného členského státu, kteří mají povolený trvalý nebo přechodný pobyt v Nymburce, mohou požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk v budově U Staré sladovny 390 v úředních hodinách nebo nejpozději v neděli 14. dubna, kdy zde bude zajištěna služba od 08:00–16:00 hodin.

Nymburské kulturní centrum vás zve na Velikonoční jarmark v sobotu 13. dubna od 9 do 14 hodin na Náměstí Přemyslovců.

Country sdružení Pro radost zve na zpívánky v sobotu 13. dubna od 18:30 hodin do restaurace Semafor v Nymburce.

Ve Sportovním centru Nymburk se bude konat v sobotu 13. a neděli 14. dubna semifinálové kolo mažoretek ČR s postupem na Mistrovství ČR do Hradce Králové.

V pondělí 15. dubna proběhne ve 12 hodin slavnostní zahájení čtení Bible před Městskou knihovnou v Nymburce. Do veřejného čtení se může zapojit každý příchozí. Přijďte i vy, vzkazují nymburské knihovnice.

Křesťanské společenství Nymburk pořádá Bazar pro veřejnost. Proběhne od pondělí 15. dubna do středy 17. dubna vždy od 16 do 18 hodin v Komenského ulici 1254.

Zajímá vás, co archeologové objevili v ulici Na Příkopě? Přijďte na dvě komentované prohlídky v úterý 16. dubna od 16, nebo od 17 hodin. Archeolog Luděk Kos z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech vám poutavě přiblíží nález základů domu z období vrcholného středověku a reliktů nejstaršího místního opevnění.

Firma Havelka upozorňuje na JARNÍ SLEVY UHLÍ. Pro všechny objednávky přijaté do 30. dubna 2019 platí u Havelky jarní slevy uhlí. Nad 40q doprava a skládání pásem zdarma. Do 40q doprava za polovinu a pás zdarma. Od 60q osobní nabídka přímo od pana Havelky. Objednávejte na telefonním čísle 602 489 489 nebo www.havelka.cz
zpět na přehled hlášení