Hlašení dne: 07.06. 2019

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 12. června od 15 do 17 hodin v ulici Máchova (u nádraží) a v ulici Osvalda Polívky.

Upozorňujeme občany na probíhající opravy komunikací v Nymburce, které zajišťují Technické služby. Od 7.6. se budou opravovat oboustranně chodníky v ul. Jičínská v úseku mezi ulicí Ferdinanda Schulze a křižovatkou s ul. Husova. Od 14.6. budou TS provádět výspravy komunikací tryskovou metodou (tam kde nelze použít systém INFRASET). Opravy budou pokračovat i o prázdninách dle aktuálních potřeb.
V červenci začne souvislá oprava komunikace v ul. Otakara Theera od Velkých Valů k ul. Purkyňova. Dále mají TS v plánu souvislou opravu ul. Drahelická a opravu chodníku u železničního přejezdu v ulici Tyršova.


Kino Sokol promítá v rámci akce Radnice dětem. Dnes, v pátek 7. června mohou přijít děti na večerní projekci od 21 hodin na zahradu kina.

Od 6. do 11. června probíhá na Náměstí Přemyslovců týden beach volejbalu.

Hudební skupina Vrzavá Suzy vystoupí v restauraci U Vodárny v pátek 7. června od 19 hodin.

Legendární festival dračích lodí Dragonfest Nymburk 2019 se koná v pátek 7. června v podvečerních hodinách a v sobotu 8. června od 9 hodin v Parku Pod Hradbami.

Pěvecký sbor Hlahol vystoupí v neděli 9. června od 17 hodin v kostele sv. Jiljí. Koncert probíhá v rámci hudebního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského.

Na LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným zve v pondělí 10. června od 20 hodin do foyer nymburského kina Sokol Nymburské kulturní centrum.

Ve dnech 10. června až 14. června se uskuteční Týden pěstounství Středočeského kraje. Smyslem kampaně je informovat co nejširší veřejnost o tom, co je pěstounská péče, co znamená být dlouhodobým pěstounem a jak se jím stát. V rámci této akce proběhne ve středu 12. června v době od 9 do 17 hodin den otevřených dveří na Městském úřadu v Nymburce v budově B – č.p. 165 u Staré sladovny v I. patře. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytnou potencionálním zájemcům o tuto formu náhradní rodinné péče informace o podmínkách výkonu dlouhodobé pěstounské péče, zodpoví případné dotazy a v případě zájmu předají informační materiály. Všichni, kdo uvažujete o tom, že chcete pomoci opuštěným a ohroženým dětem najít domov přijďte se informovat.
zpět na přehled hlášení