Hlašení dne: 12.06. 2019

Od 7.6. se opravují oboustranně chodníky v ul. Jičínská v úseku mezi ulicí Ferdinanda Schulze a křižovatkou s ul. Husova.
Od 14.6. budou TS provádět výspravy komunikací tryskovou metodou (tam kde nelze použít systém INFRASET). Opravy budou pokračovat i o prázdninách dle aktuálních potřeb.
V červenci začne souvislá oprava komunikace v ul. Otakara Theera od Velkých Valů k ul. Purkyňova. Dále mají TS v plánu souvislou opravu ul. Drahelická a opravu chodníku u železničního přejezdu v ulici Tyršova.

Ve dnech 10. června až 14. června probíhá Týden pěstounství Středočeského kraje. Smyslem kampaně je informovat co nejširší veřejnost o tom, co je pěstounská péče, co znamená být dlouhodobým pěstounem a jak se jím stát. V rámci této akce probíhá dnes, ve středu dne 12. června v době od 9 do 17 hodin den otevřených dveří na Městském úřadu v Nymburce v budově B – č.p. 165 u Staré sladovny v I. patře. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytnou potencionálním zájemcům o tuto formu náhradní rodinné péče informace o podmínkách výkonu dlouhodobé pěstounské péče, zodpoví případné dotazy a v případě zájmu předají informační materiály. Všichni, kdo uvažujete o tom, že chcete pomoci opuštěným a ohroženým dětem najít domov přijďte se informovat.

Ve čtvrtek 13. června vás od 16 hodin seznámí v Městském kině Sokol Ing. Petra Auterská se systémem AIRQ, který umí identifikovat a monitorovat zdroje pachu a měřit pachový tok.

Nymburský komorní orchestr vystoupí v rámci hudebního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského ve čtvrtek 13. června od 19 hodin v kostele sv. Jiljí.

Technické služby města zvou školy, školky, děti i dospělé do areálu TS V Zahrádkách v pátek 14. června od 9 do 16 hodin. Děti se seznámí s Ekokomem, naučí se jak správně třídit odpad, pobaví se, ale i poznají něco nového.

Pivovar Nymburk vás zve na tradiční festival nymburského piva, kdy se můžete těšit na vystoupení známých hvězd v doprovodném programu, doplněném o soutěže nejen pro děti, ale i pro dospělé. Den Postřižinského piva se koná v sobotu 15. června od 9 hodin v areálu nymburského pivovaru.

Hudební skupina Vrzavá Suzy vystoupí v restauraci Na Žofíně v sobotu 15. června od 19 do 22 hodin.

15. ročník NBK street tournament pořádá BC Real Réma v sobotu 15. června od 9 hodin na Remanenci vedle Sportovního centra.

Závěrečná taneční show studia Promodance, na které vystoupí 300 dětí od 3 let z Nymburka / Poděbrad od začátečníků po profesionály, proběhne v  neděli 16. června od 18 hodin ve Sportovním centru Nymburk. Předprodej místenek probíhá v Komenského ul. č. 2432.

Slavnostní závěrečný koncert festivalu B. M. Černohorského se bude konat v pondělí 17. června od 19 hodin v kostele sv. Jiljí. Těšit se můžete na výroční koncert k 30 letům existence pěveckého sboru Vox Nymburgensis, který vystoupí s filharmonií Hradec Králové.
zpět na přehled hlášení