Hlašení dne: 10.02. 2021

Od 30.ledna do 13. června bude probíhat každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu.


DDM Nymburk vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Ptačí hostina“. Soutěž je rozdělena do tří kategorií – MŠ do 6 let, ZŠ od 6 do 10 let a ZŠ od 11 do 15 let. Obrázky doručte do DDM, ul. 2. května nebo pošlete naskenované na e-mail ddm-nymburk.cz. Na obrázku musí být uvedeno jméno autora, kategorie a telefonní číslo kontaktní osoby. Uzávěrka soutěže je 28. února 2021.
zpět na přehled hlášení