Střípky z radnice

Jsou časové úseky, kdy to vypadá, že se na radnici zdánlivě nic neděje. K tomu, abychom něco dokončili a mohli Vám prezentovat výsledek, je však potřeba učinit spoustu malých kroků, splnit mnoho úkolů. Z těchto střípků se pak skládá pestrý obraz každodenního fungování radnice. Přijměte pozvání, pojďte nahlédnout pod pokličku:

V týdnu od 28. 10. do 3. 11.

Někteří lidi si prostě nedají říci - v pátek se uskutečnila schůzka s vedoucím městských strážníků. Schůzky se odehrávají pravidelně a zrcadlí postřehy občanů z různých lokalit města. Posledním podnětem je nepořádek v ulici Inspektorská, na kterou se strážníci zaměří. V hledáčku mají také park Pod vodárenskou věží, či nádraží, kde bezohlední občané nepřiměřeně hlučí a dělají nepořádek. Na středu se chystá sezení městských strážníků a Policie ČR, kde dojde ke konkretizaci postupů a jejich koordinaci. Občané mohou se svými problémy a postřehy navštívit přímo starostu nejen v rámci dne Pátek se starostou, anebo volat Městskou policii na čísle 156.
Vánoční stromeček zazáří i ve dne - poptáváme letošní zdobení vánočního stromečku. Město chce, aby zdobení těšilo kolemjdoucí i v denní dobu, kdy přece jenom nevyniknou světelné prvky. Přidáme ozdoby, které vzhledu náměstí prospějí a další drobné dekorace. Velké změny a rozšíření světelné výzdoby města ale letos v plánu nejsou, a to i z důvodů finančních. Obnova osvětlení v ulicích si každý rok vyžádá desítky tisíc korun jen na výměnách žárovek a opravách. Věříme ale, že každá drobná změna i tak potěší.
Kontrola příspěvkových organizací je pravidelná – interní audit dokončil kontrolu další z příspěvkových organizací města. Letos má za sebou již tři a poslední protokol se týká hospodaření NKC (Nymburského kulturního centra). Vedení města jeho výsledky probíralo právě v uplynulém týdnu.
Nekrmte nutrie, krmíte i potkany - Město důrazně varuje před krmením nutrií. Kolem Lidušky registrujeme výrazný nárůst populace hlodavců, a to zdaleka nejen nutrií, ale také potkanů. Musíme zasáhnout, protože oba druhy se množí rychle a nekontrolovaně a v této chvíli bude nutný další odchyt. Město ale potřebuje podporu a pochopení občanů, protože to, co je teď milým rozptýlením, může už velmi brzy přinést řadu problémů s hlodavci spojených. Město bude nuceno, ač nerado, proti krmení zasáhnout třeba i pokutou.
Občané rozhodnou o místech pro třídění odpadu – město ve spolupráci s TS spouští pilotní projekt třídění odpadu přímo u domů. Jsou zakoupeny popelnice na plast a na papír a pro rok 2020 se vybírají první lokality, kde by mělo 150 nových popelnic na papír a 150 nových popelnic na plast stát. Lokality vyberou sami občané a na příští týden město chystá anketu, kde sami Nymburáci rozhodnou o místech, kde mohou odpad pohodlně třídit. Anketou si radnice současně otestuje zájem občanů o tento způsob třídění.
Oslavy konce roku s ohňostrojem jinak? - došlo i na jednání o oslavách konce roku. Hovořilo se o změně místa odpalování ohňostroje z důvodu ochrany životního prostředí. Prověřeny již byly jak možnosti videomappingu, tak tichého ohňostroje, aktuálně projednáváme variantu ohňostroje za doprovodu hudby. O konečné podobě se zatím živě jedná.
Výběrové řízení pro OSPOD - uskutečnilo se výběrové řízení do OSPODu (sociálně-právní ochrana dětí). Instituce se již delší dobu potýká s podstavem kvalifikované síly. Jde o krásnou, ale náročnou práci, není lehké najít zaměstnance, kteří ji zvládnou vykonávat. Vítáme každého zájemce, který by do týmu sociálního odboru rád nastoupil.
Spolupráce s Polabským muzeem – sešli jsme se s ředitelem Polabského muzea k otázce možné spolupráce. Jak víme, muzeum je přestěhované a dlouhodobě uzavřené z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Depozitář muzea je umístěn na tři roky v Sadské. Spolupráce s městem přesto pokračuje. Na programu schůzky byly dvě akce v příštím roce, důležité jak pro muzeum, tak pro město Nymburk. Prvním bodem je oslava významného výročí 150 let železnice v Nymburce. Hledají se způsoby, jak společně toto jubileum oslavit a propagovat. Druhým významným výročím, které bychom společně chtěli připomenout, je 75 let od ukončení druhé světové války. Další schůzky s konkrétními kroky budou následovat už v příštím týdnu.
Polaban oslaví 120. výročí - proběhla schůzka na Polabanu Nymburk. Jeden z největších klubů, které v Nymburce máme, bude slavit 120. výročí svého vzniku. Jde o důležitý klub, protože má bohatou členskou základnu dětí a mladých lidí. Starosta byl pozván, jelikož v nejbližších měsících zasedne valná hromada, která rozhodne o vedení klubu a o tom, jakým směrem se dále klub posune. A k tomu samozřejmě potřebuje podporu města. Město podporuje klub již dnes, ale hledají se další možnosti, jak rozvíjet spolupráci.
Oslavy výročí vyhlášení samostatného Československa - zástupci města v různých lokalitách města položili věnečky a kytice na pietní místa spojená s oslavami 101. výročí vzniku samostatného Československa.
Seminář pro oddávající a matrikáře – Ladislav Špaček, jméno, které by neznal málokdo. Bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla pořádá semináře věnované etiketě a my jsme se mohli jednoho z nich zúčastnit. Nešlo při něm jen o to „Jak správně oddávat“, ale školení určené pro oddávající i matrikáře přineslo i spoustu dalších poznatků. Pokud mají snoubenci chuť, mohou samozřejmě našim matrikářkám při rezervaci termínu svěřit více informací, než které po nich můžeme v rámci GDPR požadovat. Na základě přání snoubenců pak může oddávající svatební proslov vhodně přizpůsobit.

V týdnu od 21. 10. do 27. 10.

Páteční setkání se starostou fungují velmi dobře - Nymburáci si již zvykli, že každý poslední pátek v měsíci mají možnost setkat se tváří v tvář se starostou. Mohou vyjádřit své podněty a připomínky ke všemu, co se ve městě děje. Poslední pátek přišlo čtrnáct občanů. Tentokrát neřešili zásadní problémy, ale věci z každodenního života. Přišli i s pochvalou a starosta chce všem lidem poděkovat za zpětnou vazbu, která je pro zdárné fungování města důležitá.
Město podpoří akce mladých lidí - v pátek proběhla schůzka s organizátorem akce Deep principle, který současně stojí i za pétanque akcemi v Nymburce. Probrali jsme možnosti, jak může město tyto aktivity podpořit, nabídli možnost inzerce akcí a jejich větší propagace ze strany města. Organizátorům příštího ročníku Deep principle vyjdeme vstříc zapůjčením prostoru, který si pro jeho konání vyhlédli. Jeho odhalení samozřejmě necháme na nich a jsme sami zvědavi, jak bude vypadat oživený právě tímto druhem akce. Samostatnou kapitolou je finanční podpora ze strany města. Vedoucí odboru školství a kultury nastínila možnosti a vysvětlila, jak má organizátor postupovat v případě, že o finanční pomoc města stojí. Finanční podpora sportovních i kulturních akcí není nárokovatelná a doporučení pro radu města jsou zpracovávána finančním výborem zastupitelstva, který je tvořen zástupci všech politických uskupení zasedajících v zastupitelstvu.
Technické služby v čase před Dušičkami - v uplynulém týdnu Technické služby opět nelenily a vedle své pravidelné činnosti například v Drahelické ulici zaměstnanci opravovali veřejné osvětlení, v ulicích Zámečnická a Masarykova pak natírali sloupy veřejného osvětlení. Už také pracují na přípravách vánočních světel. Dětská hřiště prošla úklidem, konkrétně Všechlapský Vrch, Stařina, Habeš, Gagarinova, Nezlobiště, Zbožská, Drahelice, Jankovice. K pravidelné práci patří péče o zeleň. Po celém městě se uklízelo listí, probíhala pravidelná zálivka vysazených stromů a záhonů, sekání trávy, ořez podrostů, hrabání trávníků. Významná péče je věnována v tomto dušičkovém čase úklidu hřbitova. Došlo na opravy chodníků v ulicích Dlabačova a Raisova. Prováděn byl úklid kolem nádob na separovaný odpad v Drahelicích, Jankovicích a městě.
Rodina v karavanu opustila Drahelice - vyostřená situace s problematickým chováním matky a jejího syna v lokalitě drahelických doků zaznamenala posun. Hned začátkem týdne proběhla schůzka přímo v lokalitě doků, následovalo několik schůzek s občany i obyvateli karavanu. Starosta poslal osobní dopis občanům Drahelic a město podniklo kroky k nápravě, právní kancelář vyzvala rodinu k opuštění prostoru. Nakonec došlo k dohodě a karavan doky v pátek opustil. Nutno ale podotknout, že tím nepovažujeme věc za vyřízenou. Přesun karavanu z bodu A do bodu B neřeší situaci rodiny jako takovou. Problém s bezdomovectvím a s pomocí těmto osobám je stále aktuálnější a je nutné hledat systematické řešení. V Nymburce je Farní charitou evidováno aktuálně osmnáct osob bez domova. Většina z těchto lidí je bezproblémová a potřebují jen trochu pomoci a podpořit. Některé osoby lze ale bez přehánění nazvat konfliktními a také s nimi musí příslušné instituce pracovat. Blíží se studené zimní měsíce a s tím se problém stává palčivějším.
A zase ten rozpočet - čtvrtek se nesl ve znamení počtů a zvažování priorit za účasti vedoucích odborů ekonomického, investic a správy městského majetku. Další setkání se uskuteční během následujícího týdne a frekvence schůzek na toto téma bude vzhledem k blížícímu se konci roku nabývat na intenzitě.
Nemocnice aktuálně … Dobrá zpráva! - významnou zprávou týdne je skutečnost, že nemocnice obdržela od Ministerstva zdravotnictví akreditaci pro interní obory, pro porodnictví a pro chirurgii. Nemocnice pokračuje žádostí na vlastní specializovaný výcvik v interně, což může výrazně pomoci získat kvalitní lékaře na oddělení a vychovat a udržet další atestované lékaře do týmu. A v souvislosti s nemocnicí máme ještě jednu aktualitu: k 21. říjnu dosáhla částka darů okolních obcí pro spádovou nemocnici v našem městě výše 194 tisíc korun. Čtyři obce se bohužel odmítly na chodu nemocnice jakýmkoli způsobem podílet.
Kruhové objezdy na Boleslavské už nejsou utopií - kraj spustil dlouho plánovanou akci a začaly práce na kruhovém objezdu u nemocnice. Stavba omezí dopravu v Nymburce, letos v ulici Velké valy, příští rok v ulici Boleslavská. Práce v Boleslavské by měly začít v březnu roku 2020. Ve středu došlo k předání staveniště na Velkých Valech a ve čtvrtek se zahájily samotné práce na výměně stávajících sítí. Tato ulice musí zůstat uzavřená zhruba do konce tohoto roku.
Hledá se ten nejhezčí vánoční strom - stále vybíráme nejhezčí strom na vánoční výzdobu města. Pracovníci města objížděli v týdnu stromy nabídnuté a vhodné k tomuto účelu a pečlivě je nafotili. A brzy dojde ke spuštění ankety, při které samotní Nymburáci vyberou ten, který o letošním adventu ozdobí naše náměstí.
Divoká zvířátka ve městě nejsou jen radost - město si objedná odchyt holubů. Zabrání tak jejich přemnožování a eliminuje starosti, které ptáci do centra města přinášejí. Dále je nutné opět upozornit občany, aby nekrmili nutrie. Ano, není diskuze o tom, že jsou to zvířata roztomilá a jejich krmení je příjemným rozptýlením pro rodiny s dětmi. Musíme ale uvažovat nad rámec tohoto potěšení. Zvířata nestrádají. Naopak. Množí se a krmení zůstává ležet. V souvislosti s tím se rozšířila populace potkanů. A určitě nikdo nechceme, aby se městem proháněla hejna šedých hlodavců jako za středověku.
Sportoviště u ZŠ R.A.F. dostalo od zastupitelů zelenou - po radě města zasedalo i zastupitelstvo, a to s jediným bodem. Zda se pokusí získat dotaci na rekonstrukci multifunkčního hřiště u základní školy R.A.F. Zastupitelé jednohlasně schválili další kroky k podání žádosti o dotaci u MŠMT na první etapu - běžecký okruh, fotbalové hřiště, centrální příjezdová cesta a oplocení. Předpokládaná cena díla I. etapy činí 36 milionů korun včetně DPH. Podíl vlastních zdrojů na financování akce musí činit polovinu výdajů akce. Odbor rozvoje a investic zajistil v letech 2016 – 2017 přípravu projektové dokumentace k revitalizaci sportovišť ZŠ Letců R.A.F., ale z důvodu vysokých realizačních nákladů a chybějících dotačních titulů pro tento druh staveb nedošlo k její realizaci. Povolení stavby bylo prodlouženo. Všichni si uvědomujeme, že prioritou je a bude získání dotace na lávku přes Labe. Dalším úkolem je snaha o získání dotace na revitalizací sídliště Jankovice. S rekonstrukcí sportoviště tedy bude město vyčkávat až na výsledky těchto jednání.
Rada města schválila kroky k rekonstrukci pavilonu E Nemocnice Nymburk - ve středu zasedala Rada města. Projednávala téměř třicet bodů. Vesměs nekomplikovaných, avšak rozsáhlá rozprava proběhla k rekonstrukci pavilonu E nymburské nemocnice. Na základě schválené koncepce nemocnice do roku 2025, kdy město investuje do areálu desítky milionů korun a kde prioritou je právě rekonstrukce zmíněného pavilonu, bylo schváleno zadání výzvy na zpracování studie a projektové dokumentace. Předpokládáme, že do poloviny příštího roku můžeme mít schválené stavební povolení. Na podzim už je tedy reálná samotná rekonstrukce. Pro nemocnici je tento rok naprosto zásadní, lůžka následné péče budou umístěna právě v pavilonu E a uvolní se tím místo v prostorách interny.
K chystanému projektu Nymburáci Nymburákům - během týdne se doladily detaily a máme již v ruce konkrétní návrhy smlouvy, jak darovací, tak o reklamě. Příští týden radnice osloví první možné partnery a sponzory, kteří mohou výrazně obohatit kulturní a společenské dění ve městě.
V příštím roce chce město zahájit revitalizaci Jankovic - nová podoba nabídne obyvatelům navýšení parkovacích míst, efektivně řešené a pohodlné trasy pro pěší i cyklisty, moderní řešení křižovatek, nové veřejné osvětlení a kontejnerová stání. Projekt zahrnuje i úpravu zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů. Nymburk má hotový projekt a disponuje územním rozhodnutím i stavebním povolením. Celý projekt byl rozdělen na pět etap, podobně jako na starém sídlišti. Tento týden byla také podána žádost o dotaci a zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře příštího roku
Staré děkanství projde pouť od studie k stavebnímu povolení - navštívili jsme Břevnovský klášter, kde v prostorách oranžerie sídlí architektonická kancelář připravující pro Nymburk studii využitelnosti Starého děkanství a Kaplanky. Atelier M1 architekti má za sebou mnoho rekonstrukcí právě historických a památkových objektů a dle referencí lze předpokládat, že dlouhé roky opomíjená perla našeho města je v dobrých rukou. První krok na cestě k její záchraně a vdechnutí jí nového života je skoro hotov. Těšíme se, až Vám budeme moci studii představit a příští rok plánujeme pokračovat krokem druhým, kterým je zpracování projektové dokumentace.
Kino Sokol má našlápnuto k rekonstrukci - letos podruhé proběhla schůzka v Kině Sokol na téma rekonstrukce a úprava interiéru. Za účasti vedoucí odboru školství a kultury, ředitelky NKC a architektky, která má na triku povedené podoby kin v ČR, se diskutovalo o současném stavu a potřebách prostor kina. Má vzniknout studie, kterou dostanou na stůl nejen zúčastněné strany, ale i komise rady města. Po všech připomínkách se tato studie stane podkladem k vytvoření projektové dokumentace. Cílem je rozvoj jednoho z důležitých kulturních stánků města. Kino už dávno nenabízí jen promítání filmů, ale nejrůznější kulturní a společenské akce, pořady a koncerty. Důležité bude zvětšení pódia. V první etapě se ale především počítá s renovací toalet a revizí přípojek. Po pozornosti však zoufale volá i promítací místnost a zázemí pro účinkující. Diváci by zase mohli ocenit plánované přebudování zadního prostoru sálu, kde vznikne VIP zóna, poskytující více pohodlí.
Osmý ročník turnaje v „pinčesu“ - uskutečnil se už osmý ročník turnaje v pingpongu, který pořádá oddíl stolního tenisu v Nymburce. Turnaje žáků a dorostenců se účastnily téměř tři desítky hráčů. Akce se povedla a pořadatelé i město děkují všem zainteresovaným za pěkný průběh turnaje.
Barevné jaro ve městě - radnice chystá ve spolupráci se zahradníky TS malé překvapení, a jestli vyjde, bude naše město zase o kousek hezčí. Ve čtyřech vytipovaných lokalitách zahradníci vysází cibuloviny do trávy a na jaře se můžeme těšit z květin, které vzejdou. V pondělí došlo k vyměření a vytyčení prostorů, na kterých se můžeme těšit na barevné jaro. Pokud se tento pokus osvědčí a lidem se bude líbit, mohla by v příštích letech následovat další místa.

V týdnu od 14. 10. do 20. 10.

100. výročí československo-maďarské války – vzpomínalo se nejen průvodem uniformovaných jednotek a pietním aktem u památníku obětí 1. a 2. světové války. Pod hradbami proběhla v odpoledních hodinách i historická bojová ukázka, která přiblížila události bojů o Slovenko roku 1919.
Pracuje se na sestavení rozpočtu pro rok 2020 - opakovaně jednáme s odbory, město plánuje tak velké investice (některé nevyhnutelné, viz lávka přes Labe), že je třeba jasně určit priority a počítat obzvláště pečlivě. Příjmové položky nemohou pokrýt velké investice, které město čekají. Samozřejmě usilujeme u mnoha akcí o přidělení dotací, které však nejsou nárokovatelné. Takže je třeba věřit, že nám budou přiděleny a děláme pro to všechno. Jen samotná lávka přes Labe má náklady vyčíslené na 76 milionů korun a my věříme, že podstatnou část se podaří pokrýt právě z dotace i když ani neuznatelné náklady na výstavbu nebudou nikterak malé. Spojení obou břehů je však aktuálně nejdůležitější úkol města.
Smart není jen chytrý 😉 - vedení města uvažuje nad strategickým plánem, který by Nymburk zařadil mezi tzv. města Smart City. Jde o plán, který přesně zaměřuje místa a objekty, které mají do sítě chytrého města zapadat. Wikipedie nám praví, že Chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. A teď jde o to, napasovat tento chytrý kabátek na naše město, zjistit všechny jeho možnosti a rezervy a připravit projekt tak, aby byl pro Nymburk co největším přínosem.
Bazén se rozzáří zvenku i uvnitř - s provozovatelem bazénu TJ Lokomotiva Nymburk jednalo město o podobě stěny budovy plaveckého bazénu, která je velkými nesourodými billboardy hodně nápadná. Návštěvníky města „vítá“ u kruhového objezdu hned z několika směrů. Tahle „vizitka“ dráždí mnoho obyvatel města a není se co divit. O nové podobě se obě strany v pohodě domluvily. Dále došlo ke shodě, že za bazénem zmizí letitá asijská tržnice. Prostor bude čistý a příjemný pro oči kolemjdoucích i řidičů. A co se chystá v samotném bazénu? Co byste řekli třeba kondičnímu cvičení, anebo večernímu plavání při svíčkách? 😊
Kaplanka a Staré děkanství v jednání - Citlivé téma – naše krásné památky! Proběhla schůzka ke studii na opravu Kaplanky a Starého děkanství, aby bylo jasné, co je a není možné. Už nyní spolupracujeme úzce s památkáři, abychom se vyhnuli pozdějším potížím. Projektant, Národní památkový ústav, vedení města a odbor školství a památkové péče, všechny strany diskutují na téma rekonstrukce. Vzhled by měl zůstat autentický, na tom se všichni shodnou. Schůzky se všemi dotčenými stranami považujeme za důležité. Není výjimkou, že podobná studie narazí později na různé připomínky a námitky, stane se nepoužitelnou a z projektu není nic. Snažíme se tomu zabránit a vše konzultovat již od samého začátku, jen tak se dá zabránit tomu, aby studie končily pod stolem a peníze za ně vynaložené obrazně řečeno „v koši“.
Třicet let od sametu v režii nymburského gymnázia - uskutečnila se koordinační schůzka zástupců města s vedením gymnázia. Obě instituce se budou podílet na připomenutí kulatého výročí sametové revoluce. Studenti jako hybná síla velkých změn jsou logicky nejzpůsobilejší k přípravám těchto oslav. Město přispěje svou troškou do mlýna a v plánu je řada akcí pro veřejnost i studenty samotné. Jedno Vám za město ale prozradíme již nyní - připravte si staré klíče, budete je potřebovat. ;-)
Spolupráce města s podnikateli dostává jasnější rozměr - dolaďujeme nápad na spolupráci s podnikatelskými subjekty a podnikateli, kteří se o život ve městě zajímají a chtějí se na dění v Nymburce podílet. Projekt NYMBURÁCI NYMBURÁKŮM umožní podnikatelům dostat se do povědomí veřejnosti. Třeba tím, že zasponzorují zajímavou akci pro důchodce nebo pro děti. Máme tu spousty kulturních a sportovních akcí, na které mohou podnikatelé a firmy přispět. Město ve spolupráci s NKC proto připravilo propagační plakát a smlouvy, např. smlouvu darovací či smlouvu o reklamě. Už nyní existuje více možností, jak si vzájemně pomoci. Cílem je vytvořit komunitu podnikatelů, kteří se budou pravidelně scházet a s nimiž budeme spolupracovat ve prospěch všech obyvatel Nymburka. Město může za malý dar poděkovat třeba jen uvedením loga na propagaci akce, ale také může poskytnout prostor pro reklamu ve Zpravodaji, anebo zapůjčit sál Obecního domu.
Schůzka nad vizuálem města - iniciovali jsme schůzku informatiků, tiskového mluvčího, TICu a odboru školství a kultury, aby prohovořili pravidla užívání vizuálu města. Investice, a to nejen finanční, do tvorby nového vizuálního stylu města byly nemalé, proto byla znovu nastavená pravidla a procesy schvalování. Plakáty, pozvánky a další výstupy by měly mít sjednocující tvář, o kterou původně vizuál usiloval.
Setkání se zástupci škol nad preventivními programy - ředitelé základních škol, město jako zřizovatel, sociální odbor a městští strážníci se sešli kvůli projektům, které se chystají v oblasti prevence drog, virtuální šikany a podobných nebezpečí. Starosta požádal ředitele škol o větší propojení s místní zdravotní školou, která má možnost vést osvětu a zdravovědné kroužky. V týdnu se uskutečnila také schůzka s koordinátorem sítě sociálních služeb, který má ve své dikci i drogovou prevenci. Téma bylo znepokojivé, ale není možné jej ignorovat - problematika narůstající drogové aktivity ve městě.
Město a zahrádkáři dál bojují za přístup k pozemkům - uskutečnilo se setkání města s nájemníky a majiteli pozemků v zahrádkářské osadě u Lodice. Ty nejsou v současné době normálně přístupné, protože přejezd přes koleje byl v souvislosti s úpravou kolejí zrušen a k zahrádkám se tak jejich uživatelé těžko dostávají. Ze schůzky vzejde požadavek, který adresujeme SŽDC. Je potřeba zajistit přístup k pozemkům a zjednat nápravu stavu, který po zrušení přejezdu znemožňuje zahrádkářům užívat plně jejich pozemky. Nutno podotknout, že jednání probíhají opakovaně. Dráhy se staví k požadavku města negativně. To se sice nezměnilo, ale přece to nevzdáme! Nějaké řešení se najít musí.
Vánoce se blíží, vyberte si stromeček - Brzy jsou tu Vánoce! Tento týden jsme tedy věnovali čas i přípravě podoby vánočních oslav a výzdoby ve městě. A také stromečku (tedy spíš stromu), který má náměstí v čase vánočním zdobit. Schůzka vedení města se správou majetku a technickými službami stanovila další úkoly. Nymburáky čeká anketa, v níž si rozhodnou, který vánoční strom jejich město ozdobí. A jako loni se pod ním budeme scházet celý advent. Zazpíváme si, popovídáme, popijeme punč a svařené víno a hlavně se zastavíme na kus řeči v sousedské pospolitosti. V oknech radnice každou neděli rozsvítíme jednu ze čtyř adventních svící. Nymburské kulturní centrum dolaďuje program adventu.
Schůzka se zástupci spolku Permanent – proběhla za účasti vedení města, členů nově zvoleného výboru spolku a tajemníka úřadu. Ze schůzky vyjde zápis, ze kterého budeme při dalším jednání čerpat.
Stromy Na Rejdišti mají svá místa - v lokalitě se v rámci rozsáhlé rekonstrukce samozřejmě řeší i zeleň. Jsou známa přesná místa, kde porostou stromy. V druhé polovině října dojde k výsadbě a prostor dostane finální podobu. Následovat bude druhá schůzka s občany lokality za účasti autora projektu revitalizace.
Naši strážníci nejsou žádné padavky - druhá parta našich strážníků prošla prověrkami fyzické zdatnosti. Všichni splnili povinné limity a prošli na výbornou. A to jim počasí moc nepřálo, pršelo a bylo chladno. Pochvala tedy náleží jen jim, nikoli počasí. K tomu, proč se prověrky fyzické zdatnosti opět neúčastnilo vedení města, se zatím nikdo jasně nevyjádřil 😊.
Setkání se zástupci církví - již po několikáté jsme se sešli se zástupci místních církví, s panem farářem Krajlem, Kohoutem, Plaňanským a paní farářkou Roskovcovou. Jedná se možnostech propojení církví a společnosti v každodenním životě, o akcích, které církve podniknou ve spolupráci s městem, a zapojení základních škol do duchovního života, např. provozováním eticko-náboženských kroužků. Církev má o život ve městě trvalý zájem a snahu.
Dům č.p. 391 má konečně vlastní správu - uskutečnila se schůzka se zástupci společenství vlastníků jednotek v domě 391 V Kolonii, kde město vlastní dominantní podíl. Schůzka se týkala svolání prvního shromáždění společenství. Sešli se zástupci města, vlastníků jednotek a realitní kanceláře, která dům spravuje. Zápis v obchodním rejstříku je konečně na světě a začíná práce na stanovách a přípravě prvního zasedání. Na něm má dojít k volbě orgánů společenství. Můžeme říci, že je to velký posun dopředu, protože tento krok se dlouho nedařilo uskutečnit.

V týdnu od 7. 10. do 13. 10.

Nymburáci Nymburákům – to je název dlouho plánovaného projektu, který vám již brzy představíme.
Svatohubertská troubená mše – podzimní mše k poctě patrona myslivců a lesníků sv. Huberta se v jiných městech stala již tradicí. U nás letos proběhla poprvé a určitě ne naposledy. Tematická výzdoba kostela, přítomnost kynologů, Malý chrámový sbor z Opočnice a Pražský trubačský soubor dodal tomuto obřadu neopakovatelnou atmosféru.
Advent se blíží – a tím se samozřejmě stala aktuální otázka vánoční výzdoby našich ulic i náměstí.
Zpomalovací prahy – někdy to bohužel jinak nejde, v ulici Generála Antonína Sochora jsou prahy instalovány na základě opakovaných žádostí místních obyvatel.
Kalendář 2020 - ten nástěnný by tentokrát měl naše město ukázat z ptačí perspektivy.
150 let železnice – toto významné výročí si připomeneme v příštím roce a chceme ho samozřejmě náležitě oslavit a proto s plánováním začínáme již nyní. Vždyť právě železnici Nymburk vděčí za to, že po těžkém období své pohnuté historie konečně v roce 1870 nabral druhý dech.
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele nemocnice – tento krok avizovala rada města již v březnu po nástupu současného manažera, který splnil úkoly, jež mu byly uloženy, a situace v nemocnici je stabilizována. Zastupitelstvem je schválena dlouhodobá strategie rozvoje a nyní je třeba zajistit její zodpovědné naplňování.
Usilujeme o další dotace - rada města udělila souhlas s podáním žádostí o dotace. Snažíme se pro zahrady našich mateřských škol získat finanční prostředky z různých zdrojů.
Peníze od okolních obcí pro nemocnici – s podporou schválené strategie pro další roky byli laskavě vyzvání starostové a zastupitelstva okolních obcí, jejichž občané využívají služeb naší nemocnice a požádáni o finanční podporu. K dnešnímu dni přišlo 132 000,- Kč, za které obcím velmi děkujeme a pokračujeme dál.
Sídliště Jankovice – rada města schválila rozdělení regenerace do 5 etap i s předpokládanými náklady, zároveň dala odboru investic zelenou k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele pro I. etapu.
Schůzka s kronikářkou města – primárně na téma roztříštěnosti informací předávaných naším webem občanům.
Nepřizpůsobiví u vodárny – Městská policie je opět nucena řešit chování nepřizpůsobivých mladistvých nejen na Hlavním nádraží, ale i v parku u vodárny. Chystají se další opatření, která by měla situaci v této lokalitě zlepšit.
Divadlo má nový výtah - v tomto týdnu byly dokončeny stavební úpravy stávající výtahové šachty, již zbývá jen kolaudace stavebního záměru.
Reprezentační ples města – ve spolupráci s NKC a odborem kultury finišujeme plány, leden je tu co by dup ;-)
Krátce z činnosti Technických služeb - byl zahájen prořez keřů v ulici Hořátevská, upravena zeleň na křižovatce ulic F. Schulze a Jičínská z důvodu špatného výhledu, opraveny lavičky na cyklostezce, opraveny a vyměněny odpadkové koše Pod Hradbami a na Ostrově, opraveny vjezdy na chodníku v ulici Drahelická . Čemu se TS aktuálně věnují, naleznete v jejich kalendáři: www.ts-nymburk.cz/ka…

V týdnu od 30. 9. do 6. 10.

Jednání s ředitelkou střední zdravotnické školy – prodiskutovávání možností užšího propojení zdrávky, naší nemocnice a žáků základních škol.
Rozpočet 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v praxi – takový byl název semináře, na který byl „pozván“ starosta vedoucí ekonomického odboru. V mnoha případech jde skutečně v první řadě o finance a jedno z nejdůležitějších rozhodování je za dveřmi…
Aplikace závad – rozdělujeme podněty a hlášení od občanů města, máme díky tomu přehled, kde se co děje.
Prověrky MP – proběhly pravidelné prověrky fyzické zdatnosti našich strážníků. Všichni zúčastnění prošli s vynikajícími výsledky... myslíme strážníky, my pro tentokrát vynechali. ;-)
Den seniorů v Panoramě – účast na odpoledni pořádaném Centrem sociálních služeb Poděbrady.
Kalendář 2020 – děkujeme všem autorům za zaslané fotografie do stolního kalendáře města. Členy hodnotící komise teď čeká těžký úkol vybrat ty vítězné. Na výsledek se každopádně těšíme.
Labské terasy – jako každoročně se provozovatel opět připojil k týdnu pro seniory, otevřel své brány a uspořádal i posezení s hudebním doprovodem.
Schůzka City Event – za účasti ředitelky NKC a vedoucí odboru školství jsme zrekapitulovali letošní „společné“ akce ... a to s jednoznačným výsledkem ... Nymburk se nejen rád baví, ale ocení i dobré jídlo a pití.
Komise pro školství, kulturu a cestovní ruch – finalizuje své podněty z letošního roku pro jejich předložení radě města a současně plánuje program činnosti na příští rok.
Karel Gott – zpráva o jeho odchodu se dotkla snad každého. Jeho písně, pietní místo na náměstí, kondolenční kniha a páteční promítání muzikálu bylo z naší strany vyjádřením úcty člověku, který bezesporu patřil a bude patřit k jedněm z nejvýraznějších osobností naší současné kultury.
Dotace zeleň – odbor správy městského majetku, poradce pro zeleň, firma zpracovávající podklady pro dotaci i zástupce projektanta… koordinujeme potřebné kroky a sumarizujeme podklady pro podání žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí.
Vítání občánků – mezi občánky našeho královského města opět přibylo několik malých Nymburáčků. Přejeme zdravíčko jim i jejich rodinám + spoustu klidného spánku jejich rodičům. 😉
Schůzka s grafikem – plánujeme úpravu vzhledu fasády městského bazénu
Zahájení Radnice seniorům – bylo nám ctí, zahájit již pátý ročník týdne věnovaného seniorům. Sportovní část pořádaná Sportovním centrem letos proběhne třetí říjnový týden a my věříme, že si z letošní nabídky každý pro sebe našel akci, která ho oslovila. Těšíme se samozřejmě na jakýkoliv nápad pro příští ročníky.

V týdnu od 23. 9. do 29. 9.

Kino pro seniory – pozvali jsme nymburské jubilanty na promítání filmu Ženy v běhu. Připraveno pro ně bylo i drobné občerstvení a možnost popovídat si s námi o tom, co je trápí, nebo co jim naopak dělá radost. Děkujeme za příjemné odpoledne.
Sběr jedlých olejů a tuků – nádoby dorazily a příští týden budou umístěny na 10 vytipovaných lokalit, jejichž mapa se připravuje. Doposud bylo možno odkládat tuto komoditu pouze ve sběrném dvoře. Díky, že třídíte.
Evropský pohár Boccia - když se řekne Nymburk, spoustě z nás se vybaví sport. Do nymburského sportovního centra si v tomto týdnu našli cestu i handicapovaní sportovci. Letošní Evropský pohár BISFed 2019 Nymburk Boccia Regional Open se konal pod záštitou starosty Nymburka. Klobouk dolů před výkony všech zúčastněných.
Říjnové kalendárium – pro všechny pořadatele stále platí nabídka bezplatné propagace jejich akcí pro Nymburáky v našem měsíčním souhrnu.
Prezentace poskytovatelů sociálních služeb – proběhla i letos formou jejich účasti na podzimních trzích. Občané si tak mohli odnést informace o poskytovaných službách, ale i spoustu pěkných věcí jejichž nákupem přispěli na dobrou věc.
World Marathon Challenge – sedm týmů po 30 dětech, které si na atletickém ovále Tyršáku po 200 metrech předávaly štafetový kolík. Závod se konal pod patronátem Rotary klub Poděbrady a ve spolupráci s Gymnáziem Bohumila Hrabala v Nymburce. Město Nymburk poskytlo na tuto akci, jejíž výtěžek je věnován programu na boj s dětskou obrnou, finanční grant. A my měli navíc tu možnost prožít s dětmi závěrečné emoce, pogratulovat ke skvělým výkonům a předat jim trofeje. www.gym-nymburk.cz/e…
Hledáme zaměstnance do bazénu – personál pro náš plavecký bazén jsme se vydali hledat, společně s provozovatelem, i na úřad práce. Zde jsme uchazeče o zaměstnání seznámili s nabízenou pracovní příležitostí a několik jich o tuto pozici projevilo zájem. Následná schůzka v samotném bazénu rozhodla a úkol, jehož splnění bylo nezbytné pro prodloužení otevírací doby pro veřejnost, je hotov.
Schůzka s vedením nemocnice a primáři interny a chirurgie - hovořilo se nejen o vlastní strategii dalšího rozvoje, ale i o konkrétních problémech a podnikaných krocích na jednotlivých odděleních naší nemocnice.
Příprava rekonstrukce mostků – opravu mezi prvními naléhavě potřebují tři mostky (v ulici Vodárenská přes Malé Valy a U Katovny přes Velké i Malé Valy). Rada dala zelenou řešení, které již bylo odborem rozvoje a investic konzultováno s našimi památkáři i NPU Praha. Byla nalezena varianta, nejen vizuálně odlehčená, ale splní i požadavek na dlouhou životnost a minimální požadavky na údržbu.
MŠ Větrník – radě města byly předloženy další změnové listy a požadavky na vícepráce v objektu školky. Radní diskutovali nutnost potřebných kroků a opatření pro zajištění lepší projektové přípravy nově plánovaných investičních akcí.
Rekonstrukce hlavního nádraží - další koordinační schůzka za účasti SŽDC a projekční kanceláří, která vyhotovuje projektovou dokumentaci na revitalizaci hlavního nádraží. Všichni přítomní byli seznámeni s postupem, různými variantami revitalizace nádražních budov a následně úpravou PD přednádražních prostor tak, aby celá lokalita tvořila smysluplný celek.
Pracovní výjezd do Jihlavy – vedoucí odboru životního prostředí a odboru správy městského majetku, vedoucí zahrady a referentka zodpovědná za dotace se s námi vydali na pracovní výjezd do Jihlavy. Péče o zeleň, květnaté louky (které tu mají založené již několik let), zavlažovací vaky… nejenom tato témata se probrala během naší návštěvy a my si odvezli zcela praktické a konkrétní zkušenosti.
Týden věnovaný seniorům je za dveřmi – ladí se poslední detaily
Studie revitalizace Starého děkanství a Kaplanky – informaci o průběhu zpracovávané studie přivezli na město architekti atelieru M1. Dle našeho názoru je budoucnost jedné z nejhodnotnějších památek našeho města v dobrých rukou i díky bedlivému dozoru nejen našich památkářů.
Osobní gratulace jubilantům - pondělní odpoledne začalo s noblesou, nejenže byl krásný slunečný den, ale bylo také co oslavovat. Chtěli bychom ještě jednou pogratulovat a popřát paní Drahomíře a panu Květoslavovi ke krásnému a vzácnému jubileu. Vše nejlepší a pevné zdraví - jsme rádi, že Vás tady máme.

V týdnu od 16. 9. do 22. 9.

90 let nymburského basketballu – společenský večer se nesl v duchu oslav nedávného úspěchu našich basketbalistů na mistrovství světa. Vzpomínalo se nejen na začátky tohoto sportu v našem městě, přišla řeč i na jeho budoucnost a o emoce nebylo v žádném případě nouze. Velmi děkujeme za pozvání. Basket je s historií i současností Nymburka pevně svázán, a tak je jen na nás, jestli to stále cítíme a budeme cítit tak, že „NYMBURK JE BASKETBALL“. Jeden z velmi silných zážitků večera: bit.ly/nymburkJEbask…
30. výročí sametové revoluce – sobotní akcí na zahradě kina Sokol odstartovala série připomenutí si tří desetiletí svobody… moderátor Jindřich Šídlo vyzpovídal hned několik pozvaných a tak na ten bouřlivý podzim zavzpomínal například senátor Tomáš Czernin, novinářka Petra Procházková, písničkář Jiří Dědeček nebo bývalý ministr vnitra Jan Ruml. Pro všechny z nás, kteří listopad 1989 zažili, je nejen tato akce, ale i ty připravované možností zavzpomínat a třeba si i položit otázku.. Naplnila se naše tehdejší očekávání? Kolik se toho změnilo a nakolik to změnilo nás?
Jaro 2020 – podzim za dveřmi a my plánujeme jaro. Jinak řečeno, chystáme pro vás (společně s poradcem pro zeleň a zahradníky TS) malé jarní překvapení.
Kronika města - pročítáme kroniku města z roku 1990, kterou pro město dodatečně v letošním roce zpracoval Jan Řehounek. Brzy bude odsouhlasena radou města a kdo bude mít zájem, bude si moci připomenout, jakým výzvám Nymburk čelil těsně po sametové revoluci.
Bazén, sauna, výřivka – další cesta za inspirací a zkušenostmi odjinud, návštěva několika bazénů a wellnes center, setkání s provozovateli bazénů, tentokrát na východě naší republiky.
Rozpočet města – sumarizují se požadavky od jednotlivých odborů, pro zařazení do plánování rozpočtu na příští rok.
Brigáda v bazénu – provozovatel městského bazénu stále hledá zájemce na pozice plavčík, dozor a uklízečka. Možno i brigádně. Neváhejte a volejte kancelář TJ Lokomotiva: 325 512 273
Strategie nemocnice – 15 z přítomných 20 zastupitelů svým hlasem podpořilo předloženou strategii A2 nymburské nemocnice a dalo tak zelenou plánovaným změnám. Kroky vyplývající z analýzy, kterou předložilo současné vedení nemocnice, jsou nezbytné pro stabilizaci situace a další rozvoj tohoto zdravotnického zařízení. Podrobnější informace: www.mesto-nymburk.cz…
Sídliště Jankovice – těsně před jednáním zastupitelstva odevzdal projektant výpočet nákladů na plánovanou první etapu revitalizace. Tato částka se bohužel z původně předpokládaných 29,5 milionů vyšplhala k 45. Proto zastupitelstvo operativně přijalo usnesení, že se revitalizace rozdělí do pěti, místo původně plánovaných tří etap.
Komise pro sociální oblast a zdravotnictví – schůzka s její předsedkyní nad dalším plánem činnosti.
Radnice seniorům – ladíme program, první říjnový týden bude svou nabídkou směřován na ty dříve narozené. Kino, jóga, koncert Evy a Vaška, taneční odpoledne, vstup do bazénu zdarma, komentovaná prohlídka města, cvičení i opékání špekáčků…
Vítání občánků – hned 11 malých Nymburáčků si našlo cestu na radnici, abychom je mohli přivítat mezi občany našeho královského města a popřát jim, ale i jejich rodinám na cestě životem spoustu zdravíčka, štěstí a pohody.

V týdnu od 9. 9. do 15. 9.

Vodárenská věž – mohli jsme si vyzkoušet roli „průvodců“ této secesní ozdoby našeho města. Díky všem návštěvníkům, kteří přišli, měli trpělivost postát ve frontě a odvahu vydat se na ochoz. Těch pár hodin s vámi jsme si užili a díky za každý podnět, o který jste se s námi podělili, a ty se netýkaly jen organizace Dnů evropského dědictví. A jedna malá zkušenost pro příště – kdo chce strašit ve věži a před věží, musí se na to teple obléct. 😉
1. Nymburský košt – první ročník koštování je za námi, Staré děkanství ožilo cimbálem a nabídkou vín. Díky City Eventu, který měl zajištění nabídky vinařství i drobného občerstvení pod palcem a také všem, kteří si ke Kaplance našli cestu.
Zahájení Roskiády – na Tyršáku proběhl třetí ročník sportovních her pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Zahájení těchto her je čest a chvíle, kdy nezbývá než smeknout pomyslný klobouk před všemi soutěžícími a popřát všem přítomným hlavně spoustu zdraví.
Návštěva kobek – jakkoliv to zní ponuře, jednalo se o radostnou událost. Zhotovitelem byly hlavnímu městu slavnostně předány zrekonstruované kobky na pražské náplavce, stanou se z nich galerie nebo kavárny. Díky za pozvání a možnost být u toho. Řeka protékající městem je dar… i my se z něj můžeme radovat. Již příští léto chceme přivést lidi blíže k Labi a oživit břehy řeky zase o trochu více, než tomu bylo doposud.
Kruhové objezdy na Boleslavské – Kraj vysoutěžil zhotovitele a aktuálně je zhotovován harmonogram prací. O dalším postupu vás budeme informovat.
Sídliště Jankovice – stavební odbor vydal rozhodnutí o schválení stavebního záměru pro I. a II. etapu, pokračují práce na přípravě žádosti o dotaci.
Lávka přes Labe - firma SHP s.r.o. Brno obdržela všechna potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací i správců sítí, byla podána žádost o společné povolení (územní a stavební), a to jak na stavbu lávky, tak přeložku vodovodu.
Evakuace úřadu – byla provedena cvičná evakuace budov MěÚ Nymburk. Cílem cvičení je ověření funkčního nastavení pravidel pro případ vypuknutí požáru. Povinnost provést takový nácvik jednou ročně vyplývá z požárních předpisů. Při nácviku bylo zjištěno, že zaměstnanci přesně neznají místo, kde by se měli při evakuaci shromáždit tak, aby neblokovali příjezd hasičů a jejich zásah v budově radnice. Pravidla pro případ vypuknutí požáru budou proto zpřesněna.
Kontejner na cestách – Technické služby vychází vstříc obyvatelům města a na základě jejich požadavků budou v říjnu testovat novinku. Každou středu bude jeden kontejner „putovat“ po městě. Zastaví se vždy na ¾ hodiny na šesti vytipovaných místech a tam budou mít občané možnost odložit svůj velkoobjemový odpad. Více informací již brzy...
Schůzka s předsedou komise pro strategický rozvoj – nastavujeme zcela nový způsob komunikace mezi komisemi a radou města. Vybrané podněty z komisí se tak nově stanou přímo obsahem materiálů k projednání radou města. Díky všem členům za energii a čas, který práci v komisích věnují.
Lávka přes zdymadlo - s ohledem na opakované výsledky výběrových řízení na zhotovitele lávky, kdy všechny obdržené nabídky výrazně překročily cenu projektovanou, byla odeslána žádost na SFDI o navýšení dotace.
Prezentace zájemců o pozemky – před členy finančního výboru, komise pro strategický rozvoj a komise pro majetek proběhla prezentace záměrů zájemců o pozemky v severní průmyslové zóně.
Změna vyhlášky – rada města doporučuje zastupitelstvu schválit změnu vyhlášky, která upravuje systém nakládání s odpady na území města. Tento krok je nezbytný pro plánované zavedení sběru kovového odpadu a jedlých olejů.
Staré sídliště (Drahelice) - proběhlo předání VII. etapy revitalizace stavby, vady a nedodělky budou zhotovitelem firmou Dopravní stavby Bohemia s.r.o odstraněny nejpozději do 15.10.2019.
Burza energií – město chce nově nakupovat energie na komoditní burze, partnerem mu v tom bude Českomoravská komoditní burza Kladno.
Gratulace jubilantům – 95 let to už je opravdu pěkné číslo a dnešní jubilant je navíc doslova reklama na to, jak si užít seniorská léta. Jeho recept na dlouhověkost, vitalitu a pevné zdraví - denně jedno jablko. 😉
Preventivní programy pro děti a mládež – preventista státní policie nám představil projekty prevence kriminality, které dlouhodobě fungují na Mělnicku. Schůzky se zúčastnila i vedoucí odboru školství, koordinátor komunitního plánování a vedoucí sociálního odboru. Při další z plánovaných setkání by již mělo dojít k propojení s činností naší městské policie, protože vzájemná spolupráce všech složek je pro úspěch těchto programů klíčová.
Městský bazén – na schůzce s provozovatelem bylo rozhodnuto o rozšíření provozní doby bazénu pro veřejnost. Podmínkou pro vlastní realizaci je však získání potřebného personálního zabezpečení (uklízečky, dozor a plavčík). Inzerát uveřejněn a prověřujeme i další alternativy, jak tento požadavek zajistit. Děkujeme za sdílení a šíření této informace.
Rekapitulace posvícení - schůzka s NKC a shrnutí poznatků a podnětů z letošního posvícení. Diskuze nad směřováním toho dalšího.
Pravidelná schůzka s MP – co se ve městě událo, jaké akce MP chystá a na které lokality a problémy se zaměřit.
Koordinační schůzka s úřadem práce a TS - tématem byl úklid a čištění města pracovníky v evidenci úřadu práce. Výsledkem je nastavení efektivnějších kontrolních mechanismů a pravidel činnosti těchto pracovníků. Vkládáme jedno info z jejich činnosti, takzvané „před a po“.

V týdnu od 2. 9. do 8. 9.

Bazénová akce Z (Z jako Zastupitelé 😉) - všichni zastupitelé byli požádáni o pomoc při finálním úklidu a drobných opravách a nátěrech v interiéru. Na oba termíny nakonec přijali pozvání jen ti koaliční, ale protože přiložili ruku k dílu i jejich přátelé a rodiny, odvedl se kus práce. Za odměnu pak mohli přítomní otestovat již nainstalovaný automat na kávu. Tím však práce nekončí, ne všechny naše plány jsme stihli uskutečnit a i exteriér a okolí bazénu čekají změny. Současně chceme rozšířit hodiny pro veřejnost a jednáme na toto téma s provozovatelem bazénu.
Advent – i když léto ještě neskončilo, přípravy na advent nepočkají. Máte nějaký nápad, čím tento čas v našem městě ozvláštnit a udělat ho pro Vás ještě příjemnější?
Benefiční koncert – rožďalovický kostel se rozezněl hlasy pěti tenorů na podporu našeho Centra pro všechny. Děkujeme panu starostovi Kapalovi, který během návštěvy u nás na radnici vyslyšel přání a výtěžek koncertu putuje právě této organizaci. Díky všem, kteří přispěli. Díky nim si handicapované děti užijí příští rok tábor u moře.
Kontejnery na jedlé oleje a drobné kovy – vytipování míst, kam lze kontejnery umístit a zajištění jejich dodání je zcela v kompetenci Technických služeb. Podnět nejen náš, ale i komise pro zeleň a životní prostředí, tak bude díky jejich práci uveden do života. Nymburáci, i podle reakcí na FB, tuto novinku vítají.
Bazén u zimáku – finalizujeme požadavky na jeho podobu, abychom je mohli předat k připomínkování členům poroty pro výběr vítězného návrhu.
Rejdiště – obyvatelům této lokality byl zaslán zápis ze schůzky, která se zde konala minulý týden. Sadbové úpravy prostoru započaly. Na stromy si tento prostor počká do druhé poloviny října, kdy školky opět obnoví dodávky vzrostlých stromů.
Investiční projekty – konzultujeme nově vznikající způsob prezentace s vedoucími odborů. Běžící i připravované projekty města chceme Nymburákům představovat přehledně a aktuálně.
Zahrada skřítka Větrníka – projekt zahrady je hotový a byl nám prezentován vedoucí učitelkou mateřské školy Větrník. Na schůzce, které se zúčastnil i ředitel ZŠ RAF a vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče byly prodiskutovány možnosti dalšího postupu a etapizace úprav zahrady.
Lávka přes Labe – proběhla schůzka mezi projektantem – fi.SHP s.r.o. Brno a prof. Ing. J. Vítkem za účelem předání podkladů pro zpracování oponentního posudku II. Část. Posudek bude odevzdán do 20.10.2019, projektant v současné době zahájil práce na prováděcí projektové dokumentaci. V polovině září bude požádáno o stavební povolení.
Městský bazén – v tomto týdnu bylo rozhodnuto Krajskou hygienickou stanicí o povolení zahájení provozu městského bazénu. První plavce po několika měsících bazén přivítá 9.9.2019… možná dokonce v 9 hodin. ;-)
Pítko – na našem náměstí bylo nedávno zprovozněno první z nefunkčních pítek ve městě. Cesta k cíli byla trnitá a mnohem delší, než bychom si přáli. Další vodní prvky již máme v hledáčku...
Sídliště Jankovice – v tomto týdnu byla potvrzena etapizace projektu, a to s ohledem na provádění přeložek ČEZ. První etapa revitalizace bude začínat od ulice Dvorské po ulici Růžová a druhá etapa bude od Ulice Růžová po ulici Potoční. Toto stanovisko bylo předáno projektantovi a dotačnímu manažerovi.
Nemocnice – proběhla pracovní porada zastupitelů, důvodem pro její svolání byla snaha dosáhnout širší shody v otázce dalšího vývoje a rozvoje naší nemocnice. Přítomno bylo 17 z 21 členů zastupitelstva a ti byli zástupci Nemocnice Nymburk s.r.o. seznámeni s výsledky ekonomické, personální a strategické situační analýzy nemocnice a navrhovanou strategií rozvoje pro období 2019 - 2025. Diskutovány byly její varianty, vedení nemocnice zodpovědělo položené dotazy.
Sportovní den – na Tyršáku proběhl sportovní den pro žáky 6. ročníků základních škol. V tomto ročníku se do kolektivu tříd začleňují nové děti, a tak se jednalo také o odpoledne adaptační a seznamovací. Nad jeho průběhem bděla vedoucí našeho odboru školství, kultury a památkové péče. Sportu zdar!
Blahopřání k výročí – chodíme popřát pevné zdraví a vše dobré nejen jubilantům z řad našich občanů. Dbáme i na osobní gratulace našim zaměstnancům. Jen díky jejich práci můžeme plnit sliby, které jsme Vám dali.
Místní akční skupina Podlipansko – účast na jednání rady v Ratenicích, tentokrát společně s naší referentkou pro oblast dotací. Sledujeme dotační možnosti z různých zdrojů a tentokrát jsme přivezli dobré zprávy.
První školní den 1) ZŠ RAF tentokrát zažila začátek školního roku a vítání prvňáčků za přítomnosti moderátorů pořadu Snídaně s Novou, hudební skupiny Slza, českého herce a zpěváka Milana Peroutky, kanoisty a bývalého žáka Martina Fuksy. Děti si tak mohly užít živý vstup do vlastního pořadu. 2) ZŠ Tyršova vítala děti po prázdninách tradičně přímo před školní budovou a stihli jsme popřát úspěšný školní rok nejen jim a jejich rodičům, ale díky bleskovému přesunu i studentům Střední zdravotnické školy.
Rozhovor v radiu – každé první pondělí v měsíci od 11:00 hodin odpovídá starosta na dotazy občanů i moderátora na rádiu Patriot. Záznamy rozhovorů naleznete v archivu: hearthis.at/group/52…

V týdnu od 26. 8. do 1. 9.

Focení „dravé zvěře“ za námi, byli jsme oslintáni i povaleni do trávy, ale to nás nezastaví… fotky nalezenců z našich záchytných kotců brzy na webu městské policie. Ty povedené samozřejmě. ;-)
Zavádíme vratné kelímky na akcích města – pracujeme společně s NKC na jejich vlastním spešl nymburském designu. Neviděli jsme současně důvod, proč nezačít již letos na posvícení, a to s kelímky půjčenými.
Po měsících příprav a občas i bouřlivých debat, proběhlo tradiční nymburské posvícení. Doufáme, že si na něm každý našel něco pro sebe –chystáme se na Vás s dotazy, jak se Vám líbilo a předem velké poděkování za nápady. Na čem by se dalo pro příště zapracovat, co změnit a co naopak neměnit ani náhodou. ;-) My sami už jsme své myšlenky začali sumarizovat pro schůzku se všemi zainteresovanými, kde letošní ročník rozebereme. Díky tomu, kdo nám dopřál slunečné počasí, díky NKC za organizaci, díky TS za pružný přístup k víkendovému úklidu. Ale hlavně díky Vám, že jste přišli, protože pro vás to všechno děláme.
„Vážení snoubenci, je mi potěšením přivítat Vás, Vaše blízké a všechny svatební hosty zde na tartanovém ovále, kde se před lety začala důležitá etapa ženichova života. Dnes zde vstupuje, společně se svou krásnou nevěstou, do etapy ještě důležitější. A já jsem již dnes pevně přesvědčen, že MINIMÁLNĚ stejně úspěšné“… tak začala v sobotu tak trochu „železná svatba“ ;-)
Proběhla finalizace dalšího kalendária, tentokrát na měsíc září. Škoda každé akce, která by v něm chyběla, náš TIC je jedno velké ucho… pošlete jim info, co pro Nymburáky chystáte.
Na žádost města provozovatel přívozu prodloužil o posvícení provozní dobu. Přestože se z důvodu omezené personální kapacity provozovatele nepodařilo prodloužit provozní dobu po celý víkend, došlo k vzájemné dohodě o prodloužení provozní doby přívozu alespoň v sobotu z 19:00 hodin na 22:00 hodin.
Před základní uměleckou školu byly na žádost vedení a díky spolupráci s komisí pro dopravu a technickými službami osazeny lavičky... pro rodiče čekající na své ratolesti i pro školáky, kteří zde naopak čekají na své rodiče. Doufáme, že i taková drobnost potěší, ležel nám ten nápad v hlavě již nějaký ten pátek. ;-)
Bylo provedeno strojní čištění dlažby okolo bazénové vany. Proběhla kontrola bazénu, stav podhledu prošel bez připomínek a nyní se čeká na výsledky kontroly vody. Na schůzce s provozovatelem byly stanoveny priority, které je třeba zajistit během posledních pár dnů zbývajících do otevření bazénu. Další plány a cíle čekají v zásobníku…
Pátek se starostou – 16 občanů si tentokrát našlo na radnici cestu se svými podněty. Každý, kdo by rád nejen starostu navštívil i mimo tyto pravidelné hodiny, neváhejte si sjednat termín, který vám vyhovuje na telefonu 325 501 216
Lávka přes Labe: a/ město se rozhodlo vyhovět žádosti projekční kanceláře a prodloužilo termín podání žádosti o sloučené stavební a územní rozhodnutí na 17.9. Důvodem je neobdržení všech stanovisek dotčených orgánů. Žádost byla akceptována vzhledem k faktu, že konečný termín předání díla tím není ohrožen. b/ projektová dokumentace byla zaslána ke konzultaci na SFDI, odpověď je následující "Z technického hlediska nemáme k návrhu nové lávky námitek. Nová lávka tak, jak je navržena, splňuje dle posuzujícího vyhl. č. 398/2009 Sb. o bezbariérovosti. Můžete zahájit stavební či sloučené řízení na povolení stavby." c/ současně probíhá příprava a kompletace podkladů pro podání žádosti o finanční příspěvek na výstavbu lávky. Podklady zpracovává firma Dabona.
Jednali jsme společně s velitelem městské policie se zástupcem úřadu práce. Podařilo se najít řešení, díky kterému bude zachován počet pracovníků, zajišťujících provoz na přechodech. Ti přispívají k většímu bezpečí dětí na jejich cestě do škol. Stejně tak bude pokračovat i spolupráce v oblasti úklidu města pracovníky, které úřad práce doporučí.
Přípravy na posvícení vrcholí, NKC a technické služby jsou v pohotovosti…
Na Rejdišti proběhla schůzka s občany. Obdrželi jsme několik podnětů ke zlepšení stávajícího stavu, které byly předány kompetentním osobám k realizaci. V tomto týdnu město přejímá staveniště, probíhá ještě odstranění vad a nedodělků v obou ulicích
Další schůzka s „nemocnicí“ nad připravovanou strategií pro další roky. Ta bude představena zastupitelům již ve středu na pracovní schůzce.
Mateřská školka Větrník – každá rekonstrukce staré budovy s sebou bohužel přináší riziko nemilých překvapení. Nejinak tomu je i tentokrát a rada města tak musela schválit navýšení finančních prostředků na tuto investiční akci.
Rada města odsouhlasila přijetí hned dvou darů. Společnost Magna přispěla částkou 15 000,- Kč na naše posvícení. Občanské sdružení Nymburk s klidem pak předalo, na jedné z jejich akcí vybranou částku 17 302,- Kč, na probíhající opravu vstupních dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého.
Další schůzka, tentokrát nad mapovými podklady pro architektonickou soutěž o návrh podoby nového plaveckého bazénu.
Sídliště Jankovice - byla podána žádost o stavební povolení, rozhodnutí může být vystaveno nejdříve 9.9.2019. Proběhla pracovní schůzka k možnosti čerpání dotací na stavbu. Revitalizace bude rozdělena na II etapy. Zároveň se samostatně projektuje hřiště v ulici Sadová. Bylo zahájeno předání dokončené VII. etapy revitalizace starého sídliště. Zhotoviteli byly předány připomínky odboru správy městského majetku a TS ke stavu stavby.
Zpracování podkladů pro usnadnění práce komisí rady města – pozemky v majetku města přehledně a srozumitelně, a to díky našemu odboru informatiky.
Koordinační schůzka mezi městem, městkou policií a Policií ČR - tématem bylo zmapování problémů města a možnost další spolupráce při jejich řešení.
Setkání s pořadatelem hudebních akcí a festivalů, hledání variant možné spolupráce. Chceme, aby byla nabídka co nejpestřejší a hledáme cesty, jak toho docílit.
Ze Špičky byl odvezen mobiliář včetně podia, na kterém se odehrávaly akce Špičkového léta. Několik dní bude prostor patřit pouťovým atrakcím
Přišlo další hlášení o úklidu v ulicích, dovolíme si pár ilustračních fotografií…
Městská policie bude nově vkládat nálezy i na webové stránky www.eztraty.cz. Díky zapojení do této národní databáze stoupá šance, že se se svými věcmi shledají i ti, kteří městem třeba jen projíždějí.

V týdnu od 19. 8. do 25. 8.

Do již běžících projektů se snažíme zasahovat v minimální možné míře, každá intervence totiž znamená nejen zdržení, ale i další investice do přepracování dokumentace. V lokalitě Na Rejdišti tak byla jedinou změnou záměna, plánovaných a po mnoha zkušenostech nevhodných, třešní křovitých za čtyři akáty Bessoniana. Z podnětu občanů pak ještě v ulici Na Příkopě ve středových ostrůvcích nebude jen tráva. Stávající i nově vysazenou lípu doplní růžové keře a ulici provoní levandule.
Schůzka s majitelem plavecké školy Františkem Tvrzem. Témat bylo hodně a nás napadla jedna otázka. Kdopak z vás/nás by uvítal možnost si ráno před prací zajít zaplavat?
Peťura Cup 2019 – sobota na Vesláku patřila již 12. ročníku nohejbalovému klání. O pohár se ucházeli i borci v barvách našeho města. Palce jsme jim drželi i na nohou ;-)
Kafčo po plavání bude! Malování v šatnách dokončeno, hledáme ve skladech poklady a vymýšlíme, čím vám pobyt ještě zpříjemnit.
Schůzka s předsedkyní komise pro sport a volnočasové aktivity jejíž tématem byla nejen dětská hřiště a připravovaný plán činnosti komise na příští rok.
MP bude nově o své činnosti informovat na FB stránkách, které dříve sloužily jen k zprávám o zatoulaných a nalezených psech. Teď naleznete mnohem více o činnosti našich strážníků na jednom místě.
Pracovní porada s tajemníkem našeho úřadu, stanovení nových společných úkolů a priorit.
Schůzka s naším poradcem pro zeleň Ing. Lukešem. Aktualizace pasportizace stromů, nové výsadby, dotační tituly …. i to byla probíraná témata.
Proběhl další z plánovaných odchytů nutrií. Prosíme občany, aby nekrmili tato zvířátka, jakkoliv jim přijdou roztomilá. Nejen, že mohou být přenašeči různých onemocnění, ale navíc devastují svými norami břehy vodních toků.
Schůzka s ředitelkou Nymburské Farní charity Hankou Nehybovou. Věříme, že spolupráce s touto organizací se bude do budoucna nadále rozvíjet.
Proběhla diagnostika kamenného mostu před jeho plánovanou rekonstrukcí. Řízení dopravy v čase provádění průzkumu zajistila městská policie a technické služby současně osadily dvě nové měděné lampy, poškozené při dopravní nehodě. Součinnost všech složek si zasloužila písemné poděkování stavebního dozoru a my přidáváme palec nahoru.
Web města… škálou svých poskytovaných informací patří ten nymburský k jedněm z nejlepších. Začali jsme pracovat na jeho zpřehlednění a uživatelském zjednodušení.
Probíhají jednání mezi zástupci města a SFDI ohledně dotace na vybudování lávky přes řeku Labe. Kompletuje se projektová dokumentace ke kontrole ze strany SFDI, a to ještě před podáním žádosti o stavební povolení a následné žádosti o poskytnutí příspěvku.
Finalizace článku do Zpravodaje Sekat, či nesekat…? Tedy o změnách v přístupu k péči o travnaté plochy v našem městě a dalších plánech.
Monitorujeme dotační možnosti pro naši nemocnici. Společně s vedením nemocnice a odborníky na dotační tituly jsme se zúčastnili jednání na Středočeském kraji, byli jsme informováni, že MZ ČR v roce 2020 vyhlásí dotační tituly na podporu nemocnic hrazené z ESF. Konkrétní podporované oblasti však nejsou dosud známy.
Letošní posvícení nabídne i „food zónu“ na Palandě. A to si žádá péči elektrikáře. Schůzka za námi a Vy se už těšte na dobroty, které pro Nymburk opět zajistí City Event.

V týdnu od 12. 8. do 18. 8.

Neděle bývá den odpočinku, ale porada vedení … ta se nedá vynechat. ;-)
Páteční svatba se konala za vodou v lesoparku Ostrov. V sobotu se oddávalo doslova od úsvitu do soumraku. Radnice, Veslák, Špička… tam všude zaznělo „Ano!“
V interiéru městského bazénu probíhají další drobné opravy a malování. Následně ještě generální úklid a otevíráme.
Správní rada Nymburské o.p.s. byla tento týden opět vyzvána k splnění zadaných úkolů, týkajících se změn v provozování areálu Veslák.
Na 4.9. byla svolána pracovní porada zastupitelů. Na něm bude záležet, kterým směrem se bude naše nemocnice v dalších letech ubírat.
Díky spolupráci města, TS, úřadu práce a jmenovitě pana Tinka a pana Siváka dostává péče o úklid ulic svůj řád. Přinášíme první fotoreport z jejich činnosti minulého týdne.
Staveniště předáno!!! Další ulice v historickém centru projde rekonstrukcí. Práce v ulici Vodárenská by měly být dokončeny v průběhu měsíce listopadu letošního roku. Garant: Ing. Iveta Žemlová: iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Rada města schválila zastavení prací na projektové dokumentaci Cyklostezka Mrlina v kilometrovém úseku mezi ulicemi Nad elektrárnou a Poděbradskou před Babínem. Vzhledem k předpokládaným enormním nákladům na vybudování cyklostezky a nutnosti navíc vykupovat soukromé pozemky je tento plán bohužel velmi neekonomický a problematický. Nedělá nám radost takzvaně "shazovat projekty ze stolu", ale v tomto případě již město zbytečně vynaložilo více jak 180 tisíc korun na aktuálně zcela nereálný projekt.
Snímků zaslaných do soutěže o místo v kalendáři města 2020 „Nymburk Vašima očima“ přibývá, tak jukněte do archívů, těšíme se na další povedené záběry. ;-)
Potřetí se město pokusí najít zhotovitele na bezbariérovou lávku přes plavební komoru. Projekt za více než milion korun vypracovala, na přímé zadání předešlé rady města, firma Pontex. Na výstavbu má město přislíben finanční příspěvek od SFDI a tak její zhotovení nemusí zatížit městský rozpočet.
Byli jsme na obhlídce areálu nemocnice, projekt zkrášlování areálu přináší své ovoce.
Rejdiště – v průběhu projektové přípravy došlo k podstatným úpravám původního projektu, na který bylo také vydáno stavební povolení. Obyvatele lokality s těmito změnami bohužel nikdo neseznámil. Proto bude na konec měsíce srpna svolána schůzka i za účasti minulého vedení města. Připomínky občanů chápeme a zaslouží si vysvětlení.
Příští rok uplyne 75 let od konce druhé světové války, máme v hlavě plán na oslavy tohoto výročí a budeme chtít do příprav zapojit i Vás. Již teď se můžete doma zkusit porozhlédnout po dokladech této pohnuté doby v našem městě.
Rada Středočeského kraje doporučila podpořit tento rok nymburský přívoz částkou 2.000.000,- Kč. Zda Nymburk peníze opravdu získá, bude teď záležet na krajském zastupitelstvu. Pro městskou pokladnu by byl tento vstřícný krok nezanedbatelnou pomocí.
Měníme koncept. Další letošní promítání a setkání s vedením města v kině Sokol bude pro naše jubilanty zpestřeno i drobným občerstvením.
Vyřešen podnět z pátků se starostou - na žádost občanů Lipové ulice byly zkulturněny travní plochy a doplněna chybějící zemina. Květináče, které od města občané této ulice obdrželi, jsou v plném květu.

V týdnu od 5. 8. do 11. 8.

Sportovní odpoledne - v areálu Tyršáku proběhlo sportovní odpoledne pro naše zaměstnance. Doufáme, že si ho užili a děkujeme vedoucí odboru vnitřních věcí za vzornou organizaci.
Páteční svatební obřady, dva radniční a jeden "špičkový"... gratulujeme a přejeme mnoho štěstí.
Porada vedení, týden za námi, těšíme se na další.
Konzultace možnosti umístění nápojových automatů v městském bazénu. Co takhle dát si po plavání kafčo, teplou čokoládu a nebo nějakou tu malou dobrotu?
Schůzka nad přípravou projektu za účasti OSMM s dendrologem Ing. Josefem Součkem, který pro město plánuje novou podobu ulic Palackého v úseku od Slavie po nádraží, ulice Boleslavská, Zbožská a novou podobu okolí cyklostezky od Hasičárny po Labské terasy.
Bazén, bazén, bazén... chceme, aby se Vám tam líbilo a tak tam teď často chodíme. ;-)
Jednání komise pro posouzení přidělení dotací na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk. Srdce našeho města bude zase pěknější.
Porada odboru kultury, NKC a vedení - zhodnocení průběhu Přístavních slavností. Ladění akcí na Nymburské posvícení - přidáme páteční tancovačku pro starší a pokročilé. :-) Plánování dalších akcí... máte se na co těšit.
Po desítkách let si konečně hradby oddychnou a vymotají se z břečťanového sevření, že mu moc neprospívalo bylo jasné i těm, které přišly v sukni a nemohly na plošinu. ;-)
Jednání s Krajem a SŽDC - tématem byla rekonstrukce nádraží a přednádražního prostoru, umístění nového plaveckého bazénu v lokalitě u zimního stadionu, zachování zastávky Lokomotivní depo...
Kontrolní den na Rejdišti...
Slibný začátek velkého projektu "Nymburáci Nymburákům". Po několika měsících se podařilo navázat spolupráci s významným nymburským zaměstnavatelem DPOV. Vše je na dobré cestě a tak se Nymburáci mohou těšit na společné projekty a spolupořádání sportovních a kulturních akcí. Máme pro vás v zásobě i jedno překvapení... speciálně nádražácky železniční. ;-)
Technické služby - účast na poradě, konzultace fungování aplikace závad.
Městský bazén - návštěva dna při další ze schůzek v místě, tentokrát za doprovodu technologa. ;-)
Porada s odborem životního prostředí, řešení dalšího postupu v záležitosti stížnosti občanů na spad popílku.
Starosta na radiu Patriot, rozhovor a odpovědi na otázky občanů si můžete poslechnout v audio archivu radia.
Staré téma přístaviště se vrací. Proběhla koordinační schůzka nad realizací nymburských přístavišť.
90 let je to hodně nebo málo? Právě tolik je nymburskému basketbalu. Připravujeme na přelom srpna a září oslavy tohoto výročí. Máme být na co hrdí.
Konzultace mezi městem, Národním památkovým ústavem a Ateliere M1 architekti - práce na studii budoucí podoby Starého děkanství pokračují.
Schůzka s ředitelem TS - nejen na téma možného zavedení nádob na sběr kovu a jedlých olejů na vybraných sběrných místech.
Předání klíčků od nové cisternové stříkačky Scania a dopravního automobilu Peugeot Boxer nymburským hasičům. "Křest" nových přírůstků vozového parku...
Zahájení šestnáctého ročníku Přístavních slavností, které letos poprvé probíhají současně s street food festivalem na Špičce. V Nymburce to žije. ;-)
Schůzka se zástupci SBD, řešení směny pozemků na sídlišti Jankovice za účelem vybudování plánované cyklostezky. A ta bude. :-)
Schůzka v plaveckém bazénu s provozovatelem. Plánování dalšího postupu probíhající rekonstrukce.
Schůzka s architektem města a externími odborníky - ladění podmínek pro vypsání soutěže o návrh na nový plavecký bazén u zimního stadionu.
Schůzka s vedením nemocnice, zástupci primářů a dozorčí rady - debata nad strategií rozvoje Nemocnice.
Schůzka s NKC a odborem školství - téma: Nymburské posvícení.