Územní plán

Návrh územního plánu

náhled
územní plán - ilustrační obrázek

Textová část
Odůvodnění [4263 kB | pdf]
Územní plán [1630 kB | pdf]

Grafická část - odůvodněníKoordinační výkres - celá část [6301 kB | pdf]
Výkres širších vztahů - celá část [4946 kB | pdf]
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - celá část [2244 kB | pdf]

Grafická část - úpravaVýkres základního členění území - celá část [2571 kB | pdf]
Hlavní výkres - celá část [2446 kB | pdf]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - celá část [1872 kB | pdf]


Územní plán města - právní stav po vydání Souboru změn č. 04

Pravní stav po vydání souboru změn č.04 [3082 kB | pdf]
Obecně závazná vyhláška města Nymburk č. 4/2004 [1334 kB | pdf]

Výkresy ve formátu pdf

hlavní výkres [9029 kB | pdf]
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [8925 kB | pdf]Nymburk - územní plán města, soubor změn č.04

Soubor změn č.04 [646 kB | pdf]
Odůvodnění - souboru změn č.04 [1170 kB | pdf]

Výkresy ve formátu pdf

hlavní výkres [3927 kB | pdf]
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [3026 kB | pdf]
koordinační výkres [9414 kB | pdf]
Dokumentace SEA [2482 kB | pdf]


Nymburk - územní plán města, soubor změn č.03

Územní plán města - soubor změn č.03 [126 kB | doc]
Odůvodnění - souboru změn č.03 územního plánu města Nymburk [695 kB | doc]

Výkresy ve formátu png

hlavní výkres [6355 kB | png]Dokumentace SEA [4269 kB | pdf]


Nymburk - územní plán města, soubor změn č.02

Změna č.02 územního plánu města Nymburk - návrh [252 kB | doc]
Změna č.02 územního plánu města Nymburk - odůvodnění [210 kB | doc]

Výkresy ve formátu JPG

hlavní výkres [991 kB | jpg]

doprava [967 kB | jpg]

elektrorozvody, telekomunikace [656 kB | jpg]

kanalizace [953 kB | jpg]

půdní fond, ochrana krajiny [994 kB | jpg]

plynovody, teplovody [971 kB | jpg]

zásobování vodou - [759 kB | jpg]

veřejně prospěšné stavby [775 kB | jpg]
Nymburk - územní plán města, soubor změn č.01

Územní plán města Nymburk- textová část [299 kB | pdf]
Přehled lokalit soboru změn č. 01 ÚP [244 kB | jpg]

Výkresy ve formátu JPG

hlavní výkres - levá část [1773 kB | jpg]
hlavní výkres - pravá část [1405 kB | jpg]

doprava - levá část [1733 kB | jpg]
doprava - pravá část [1339 kB | jpg]

elektrorozvody, telekomunikace - levá část [1658 kB | jpg]
elektrorozvody, telekomunikace - pravá část [1341 kB | jpg]

kanalizace - levá část [1648 kB | jpg]
kanalizace - pravá část [1327 kB | jpg]

půdní fond, ochrana krajiny - levá část [1734 kB | jpg]
půdní fond, ochrana krajiny - pravá část [1527 kB | jpg]

plynovody, teplovody - levá část [1620 kB | jpg]
plynovody, teplovody - pravá část [1293 kB | jpg]

zásobování vodou - levá část [1675 kB | jpg]
zásobování vodou - pravá část [1298 kB | jpg]

veřejně prospěšné stavby - levá část [1626 kB | jpg]
veřejně prospěšné stavby - pravá část [1412 kB | jpg]
Nymburk - územní plán města

Územní plán města Nymburk - dynamická mapa
Územní plán města Nymburk (text.část - [*.doc 2.2 MB]
Obecně závazná vyhláška města Nymburka - Územní plán města Nymburk [312 kB | doc]

Výkresy ve formátu PDF

hlavní výkres - pravá část [2897 kB | pdf]
hlavní výkres - levá část [2351 kB | pdf]

doprava - pravá část [2711 kB | pdf]
doprava - levá část [2103 kB | pdf]

elektrorozvody, telekomunikace - pravá část [2191 kB | pdf]
elektrorozvody, telekomunikace - levá část [1951 kB | pdf]

kanalizace - pravá část [2119 kB | pdf]
kanalizace - levá část [1854 kB | pdf]

půdní fond, ochrana krajiny - pravá část [2126 kB | pdf]
půdní fond, ochrana krajiny - levá část [1911 kB | pdf]

plynovody, teplovody - pravá část [2140 kB | pdf]
plynovody, teplovody - levá část [1915 kB | pdf]

zásobování vodou - pravá část [2141 kB | pdf]
zásobování vodou - levá část [1838 kB | pdf]

veřejně prospěšné stavby - pravá část [2716 kB | pdf]
veřejně prospěšné stavby - levá část [2308 kB | pdf]