Chleby

Územní plán [4005 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP [370 kB | pdf]


Hlavní výkres [909 kB | pdf]

Koordinační výkres [1233 kB | pdf]

Výkres základního členění [3458 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [2488 kB | pdf]

Veřejně prospěšné vztahy [3465 kB | pdf]

ZPF [3469 kB | pdf]

Vyhodnocení ZPF [20 kB | xls]