Chrást

Úplné znění po vydání Změny č. 1

Textová část [539 kB | pdf]
Hlavní výkres [570 kB | pdf]
Základní členění [496 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [383 kB | pdf]
Koordinační výkres - odůvodnění [8636 kB | pdf]

Změna č.1

Textová část včetně odůvodnění [3037 kB | pdf]

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Chrástu - dokumentace SEA

Dokumentace SEA [2056 kB | pdf]

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Chrástu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Chrástu na udržitelný rozvoj území [595 kB | pdf]