Chrást

Územní plán - návrh

Územní plán - textová část [914 kB | pdf]
Územní plán - odůvodnění [2435 kB | pdf]

Hlavní výkres [572 kB | pdf]
Základní členění [495 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [385 kB | pdf]
Koordinační výkres - odůvodnění [8626 kB | pdf]
Širší vztahy - odůvodnění [3440 kB | pdf]
Zábor půdního fondu - odůvodnění [1346 kB | pdf]

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Chrástu - dokumentace SEA

Dokumentace SEA [2056 kB | pdf]

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Chrástu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Chrástu na udržitelný rozvoj území [595 kB | pdf]

Změna č.1 ÚP Chrást - návrh

Změna č.1 ÚP Chrást - návrh [6642 kB | pdf]

Územní plán

Územní plán [2157 kB | jpg]
Územní plán - textová část [48472 kB | pdf]