Čilec

Zpráva o uplatňování územního plánu [315 kB | pdf]

Návrh [162 kB | doc]

Odůvodnění [285 kB | doc]

Základní členění území [363 kB | doc]

Hlavní výkres [1031 kB | doc]

Veřejně prospěšné stavby a opevnění [752 kB | doc]

Koordinační výkres [1084 kB | doc]

Širší vztahy [20373 kB | doc]

Vyhodnocení záboru ZPF [282 kB | doc]

Schéma koncepce dopravy [363 kB | doc]

Koncepce tech.infrastruktury [780 kB | doc]

Zpráva o uplatňování územního plánu