Dvory

Změna č. 1

Zpráva o uplatňování územního plánu [233 kB | pdf]

Změna č.1 ÚP Dvory - textová část [122 kB | doc]

Odůvodnění [114 kB | doc]

Základní členění [3405 kB | pdf]

Hlavní výkres [3938 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [3549 kB | pdf]

Koordinační výkres [3195 kB | pdf]

Územní plán

Textová část [180 kB | doc]

Odůvodnění [218 kB | doc]

Základní členění [1632 kB | pdf]

Hlavní výkres [1926 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby [1636 kB | pdf]

Koordinační výkres [2204 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [6839 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [2094 kB | pdf]