Hořátev

Územní plán

Územní plán - textová část [649 kB | pdf]
Územní plán - odůvodnění [5630 kB | pdf]

Schéma urbanistické koncepce [179 kB | pdf]

Hlavní výkres [596 kB | pdf]
Základní členění [353 kB | pdf]
Koordinační výkres [1237 kB | pdf]
Širší vztahy [926 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [356 kB | pdf]
Zábor půdního fondu [760 kB | pdf]

Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu územního plánu Hořátev na udržitelný rozvoj území

SEA dokumentace [1066 kB | pdf]