Jíkev

Zpráva o uplatňování ÚP Jíkev

Zpráva o uplatňování územního plánu [224 kB | pdf]

Územní plán

Textová část [291 kB | doc]

Základní členění území [1881 kB | pdf]

Hlavní výkres [3877 kB | pdf]

Infrastruktura [10299 kB | pdf]

Koordinační výkres [10432 kB | pdf]

Širší vztahy [1637 kB | pdf]

Stavby [3845 kB | pdf]

Zábory ZPF [1093 kB | pdf]