Jizbice

Návrh územního plánu

Návrh ÚP [1542 kB | pdf]

Odůvodnění [2654 kB | pdf]

Příloha: odůvodnění - taulka záborů [434 kB | pdf]

Výkres základního členění [577 kB | pdf]

Hlavní výkres - urbanistická koncepce [894 kB | pdf]

Hlavní výkres - výřez zastavěné části obce [719 kB | pdf]

Výkres VPS a opatření [579 kB | pdf]

Koncepce technické infrastruktury [656 kB | pdf]

Koncepce dopravní infrastruktury [663 kB | pdf]

Koordinační výkres [1068 kB | pdf]

Širší vztahy [2970 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL [449 kB | pdf]

Změny č. 2

Změny č. 2 - návrh změn [86 kB | pdf]

Změny č. 2 - odůvodnění změn [61 kB | pdf]


Změny č. 2 - hlavní výkres [740 kB | pdf]

Změny č. 2 - koordinační výkres (původní funkční využití území) [1306 kB | pdf]

Změny č. 2 - technická infrastruktura [563 kB | pdf]

Změny č. 2 - výkres veřejně prospěšných staveb [568 kB | pdf]

Změny č. 2 - základní členění území [703 kB | pdf]

Změny č. 2 - vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru [761 kB | pdf]

Odůvodnění Odůvodnění - taulka záborů Výkres základního členění Hlavní výkres - urbanistická koncepce Hlavní výkres - výřez zastavěné části obce Výkres VPS a opatření Koncepce technické infrastruktury Koncepce dopravní infrastruktury Koordinační výkres Širší vztahy Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL