Kamenné Zboží

Územní plán

Územní plán - textová část [3619 kB | pdf]

Územní plán - textová část - čistopis [3829 kB | pdf]

Základní členění [395 kB | pdf]

Hlavní výkres [902 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby [290 kB | pdf]

Etapizace [419 kB | pdf]

Koordinační výkres [1490 kB | pdf]

Širší vztahy [1054 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [1262 kB | pdf]

Schéma charakteru stávající zástavby [100 kB | pdf]