Kostelní Lhota

Územní plán ve znění změny č.1

Textová část [552 kB | pdf]

Základní členění [417 kB | pdf]

Hlavní výkres [633 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [346 kB | pdf]

Koordinační výkres [1047 kB | pdf]

Územní studie - lokalita Z3D

Územní plán - lokalita Z3D [25811 kB | pdf]

Výkresy [3477 kB | pdf]

Vizualizace [25880 kB | pdf]