Kostelní Lhota

Územní plán

Textová část [573 kB | pdf]

Textová část - odůvodnění [3299 kB | pdf]

Základní členění [421 kB | pdf]

Hlavní výkres [633 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [343 kB | pdf]

Koordinační výkres [1059 kB | pdf]

Širší vztahy [525 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [873 kB | pdf]

Schema - doprava [544 kB | pdf]

Schema - vodní hospodářství [1916 kB | pdf]

Schema - energetika, telekomunikace [507 kB | pdf]

Návrh zadání ÚP [271 kB | pdf]

Změna č.1 Územního plánu obce

Hlavní výkres [674 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby [414 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [246 kB | pdf]

Širší vztahy [974 kB | pdf]

Voda, kanalizace [296 kB | pdf]

Rozvody VN + NN [349 kB | pdf]

Územní plán sídelního útvaru

územní plán sídelního útvaru [41264 kB | pdf]