Kostomlaty

Návrh územního plánu

Návrh

Textová část

Textová část [512 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [960 kB | pdf]

Hlavní výkres [1678 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [886 kB | pdf]

Odůvodnění


Grafická část

Koordinační výkres [4099 kB | pdf]