Kovanice

Návrh územního plánu

Textová část [766 kB | pdf]

Základní členění území [3440 kB | pdf]

Hlavní výkres [3850 kB | pdf]

veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [3271 kB | pdf]

Koordinační výkres [4713 kB | pdf]

Širší vztahy [12787 kB | pdf]

Předpokládané zábory ZPF a PUPFL [3782 kB | pdf]

Zpráva o uplatňování územního plánu [278 kB | pdf]