Kovanice

Návrh územního plánu

Textová část [776 kB | pdf]

Základní členění území [3437 kB | pdf]

Hlavní výkres [3837 kB | pdf]

veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [3276 kB | pdf]

Koordinační výkres [4711 kB | pdf]

Širší vztahy [15609 kB | pdf]

Předpokládané zábory ZPF a PUPFL [3784 kB | pdf]

Zpráva o uplatňování územního plánu [278 kB | pdf]