Křinec

Územní plán

Územní plán - textová část [200 kB | pdf]
Územní plán - odůvodnění [618 kB | pdf]
Územní plán - odůvodnění (příloha) [49 kB | pdf]

Hlavní výkres [1767 kB | pdf]
Základní členění [1141 kB | pdf]
Koordinační výkres [20416 kB | pdf]
Širší vztahy [1152 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [984 kB | pdf]
Zábor půdního fondu [945 kB | pdf]