Loučeň

Návrh zadání územního plánu Loučeň

Textová část [417 kB | pdf]

Grafická příloha [999 kB | pdf]

Změna č.2

Textová část [1366 kB | pdf]

Hlavní výkres - A [847 kB | pdf]

Hlavní výkres - B [345 kB | pdf]

Nesrovnalosti [1684 kB | pdf]

Základní členění [535 kB | pdf]

Koordinační výkres - A [1195 kB | pdf]

Koordinační výkres - B [547 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [571 kB | pdf]

Etapizace [537 kB | pdf]

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu [376 kB | pdf]