Loučeň

Zpráva o uplatňování územního plánu [376 kB | pdf]

Změna č. 1

Textová část [503 kB | pdf]

Základní členění [244 kB | pdf]

Hlavní výkres [412 kB | pdf]

Širší vztahy [574 kB | pdf]

Koordinační výkres [489 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [441 kB | pdf]

ZPF [599 kB | pdf]