Milčice

Změna č.1

Odůvodnění

textová část [977 kB | pdf]

koordinační výkres [391 kB | pdf]

zábory ZPF [270 kB | pdf]

Výrok

textová část [981 kB | pdf]

hlavní výkres [264 kB | pdf]

Výkres základního členění [252 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [271 kB | pdf]

Koncepce veřejné infrastruktury [394 kB | pdf]

Vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch [474 kB | pdf]

Územní plán

textová část [287 kB | pdf]

textová část - odůvodnění [3745 kB | pdf]

základní členění [404 kB | pdf]

hlavní výkres [520 kB | pdf]

koordinační výkres [1244 kB | pdf]

hlavní výkres se zvýrazněnými změnami [11519 kB | pdf]

veřejná infrastruktura [1797 kB | pdf]

zábory ZPF [616 kB | pdf]

širší vztahy [2718 kB | pdf]

koncepce uspořádání krajiny [423 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [434 kB | pdf]