Milčice

Změna č.1

Odůvodnění

textová část [172 kB | pdf]

koordinační výkres [435 kB | pdf]

zábory ZPF [313 kB | pdf]

Výrok

textová část [153 kB | pdf]

hlavní výkres [307 kB | pdf]

Výkres základního členění [295 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [313 kB | pdf]

Koncepce veřejné infrastruktury [438 kB | pdf]

Vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch [515 kB | pdf]

Úplné znění

srovnávací textová část [323 kB | pdf]

hlavní výkres [1526 kB | pdf]

Výkres základního členění [1050 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [1155 kB | pdf]

Koncepce veřejné infrastruktury [5873 kB | pdf]

Výkres koncepce uspořádání krajiny [1102 kB | pdf]

koordinační výkres [4078 kB | pdf]

Územní plán

textová část [287 kB | pdf]

textová část - odůvodnění [3745 kB | pdf]

základní členění [404 kB | pdf]

hlavní výkres [520 kB | pdf]

koordinační výkres [1244 kB | pdf]

hlavní výkres se zvýrazněnými změnami [11519 kB | pdf]

veřejná infrastruktura [1797 kB | pdf]

zábory ZPF [616 kB | pdf]

širší vztahy [2718 kB | pdf]

koncepce uspořádání krajiny [423 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [434 kB | pdf]