Netřebice

Zpráva o uplatňování územního plánu [334 kB | pdf]

Územní plán [235 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP [393 kB | pdf]


Hlavní výkres [636 kB | pdf]

Koordinační výkres [1911 kB | pdf]

Výkres základního členění [532 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [7606 kB | pdf]

Veřejně prospěšné vztahy [558 kB | pdf]

ZPF [1924 kB | pdf]