Oskořínek

Územní plán

Textová čast [854 kB | pdf]

Výkres základního členění [212 kB | pdf]

Hlavní výkres [357 kB | pdf]

Výkres VPS a opatření [179 kB | pdf]

Odůvodnění

Návrh ÚP - odůvodnění [604 kB | pdf]

Návrh ÚP - odůvodnění (grafická příloha) [33953 kB | pdf]

Koordinační výkres [745 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [846 kB | pdf]

Výkres předpokládaného záboru ZPF [349 kB | pdf]