Oskořínek

Návrh Územního plánu

Návrh

Textová čast [873 kB | pdf]

Výkres základního členění [210 kB | pdf]

Hlavní výkres [364 kB | pdf]

Výkres VPS a opatření [177 kB | pdf]

Odůvodnění

Návrh ÚP - odůvodnění [612 kB | pdf]

Koordinační výkres [819 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [865 kB | pdf]

Výkres předpokládaného záboru ZPF [353 kB | pdf]Zadání územního plánu

Zadání územního plánu [397 kB | pdf]

Územní plán obce - změna č. 2

Návrh a odůvodnění změny č. 2 [2394 kB | pdf]
Právní stav [176 kB | pdf]

Urbanistický návrh [332 kB | pdf]
Urbanistický návrh - právní stav [5854 kB | pdf]
Koordinační výkres [301 kB | pdf]
Funkční využití území [273 kB | pdf]
Funkční využití území - právní stav [2902 kB | pdf]
Etapizace [270 kB | pdf]
ZPF [357 kB | pdf]