Rožďalovice

Územní plán - textová část

Územní plán - textová část [823 kB | pdf]

Odůvodnění územního plánu - textová část [2582 kB | pdf]


Územní plán - grafická část

Výkres základního členění území [1147 kB | pdf]

Hlavní výkres [2035 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [1158 kB | pdf]


Odůvodnění územního plánu - grafická část

Koordinační výkres [6645 kB | pdf]
Koordinační výkres - legendy [640 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [5964 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [3871 kB | pdf]