Sadská

Změna č. 3

Změna č.3 územního plánu - textová část [1031 kB | pdf]

Hlavní výkres [4608 kB | pdf]

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU [5175 kB | pdf]

ODKANALIZOVÁNÍ [5045 kB | pdf]

ELEKTROROZVODY, TELEKOMUNIKACE [5209 kB | pdf]

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM [4929 kB | pdf]

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY [5263 kB | pdf]

Změna č. 2 územního plánu

Změna č.2 územního plánu - textová část [4830 kB | pdf]

Hlavní výkres [15481 kB | pdf]